ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 41441 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการสาธารณสุข  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นราธิวาส เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บัญชี  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,500
ปวช.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าพิธีการสินเชื่อ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :30,500
ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายประสานงาน  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :15,000
ม.6 ศิลป์-ภาษา วัดป่าประดู่
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :15,000
ปกครองท้องถิ่น มหาวิยาลัยบูรพา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Instrument and Control Engineer  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :อุบลราชธานี เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด และอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 2014 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวช.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิทยาศาสตร์  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้ช่วยพยาบาล  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :จันทบุรี เงินเดือน :9,500
ม.6 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :9,500
ม.6 ศิลป์ทั่วไป โรงเรียนศึกษาสงเคราะสกลนคร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :9,500
ปวส. การจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างเทคนิค  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 46 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,500
ปริญญาตรี ศิลปศาสน์และสารสนเทศ ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างไฟฟ้า(ซ่อมบำรุง)  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :14,000
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : อาจารย์ / ครู  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :9,000
ปวส. คอมฯธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโนยีศรีราชา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QC  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :สุรินทร์ เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวส. การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาลัยราชภัฏ นครปฐม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานเสิร์ฟ  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,000
วิทย์ คณิต โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :17,500
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : IT support  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :สุพรรณบุรี เงินเดือน :11,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : System engineer  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :ตราด เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโฯโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการสาขา  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ชุมพร เงินเดือน :20,000
ปริญญาโท การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขับรถผู้บริหาร  
เพศ: อายุ : 38 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :15,000
ม.6 บัญชี ร.ร.ศรีวิชัยวิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้สื่อข่าววิทยุ-โทรทัศน์  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กาญจนบุรี เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บริการลูกค้า  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :เพชรบุรี เงินเดือน :13,000
ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนคงคาราม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร