ค้นหา
ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 42208 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,000
ม.6 โรงเเรียนสายปัญญา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เชลล์ ดิลเลอร์ ภาคอีสาน  
เพศ: อายุ : 36 จังหวัด :ยโสธร เงินเดือน :18,000
ม.6 วิทย์-คณิต รร.สมเด็จพระญาณสังวร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :สุรินทร์ เงินเดือน :15,000
ปวส. เครื่องมือกล เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :พะเยา เงินเดือน :9,500
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บัญชี  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :12,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคระยอง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :17,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักกายภาพบำบัด  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :9,500
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานทั่วไป  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,500
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พณิชยการสยาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต(ประจำ)  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพังงา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พิสูจน์อักษร  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :11,000
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ เอกภาษาเยอรมัน โทภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบริการลูกค้าประจำคลีนิค  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพฯและปริมณฑล เงินเดือน :10,000
ร.รโชคเพชรพิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  
เพศ: อายุ : 35 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(บัญชี) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่เวชสถิติ  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้าพนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 45 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :35,000
ปวส. การตลาด โรงเรียนพณิชยการสีลม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :15,000
ม.6 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่าง  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวช.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี-การเงิน  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ (บัญชี) ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศสาร ราชภัฎเพชรบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Technical service  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :27,000
ปริญญาโท
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี/การเงิน  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :พิษณุโลก เงินเดือน :27,500
ปริญญาตรี การวิจัยสังคมและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,000
ปวช. การขาย การตลาด วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบริษัท  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :17,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QA - QC  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :14,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :12,500
ปวส. การท่องเที่ยว วิทยาลัยสยามธุรกิจใจพระอุปถัมภ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บริการลูกค้า  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ม.6 คณิต-อังกฤษ มัธยมวัดธาตุทอง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี ศิลปคำนวณ โรงเรียนเมืองหลังสวน
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

หน้าแรก | ฝากประวัติ | หางาน | ค้นประวัติ | ลงโฆษณา | ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ | ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ


©2004-2008 www.mrthaijob.com .All Rights Reserve

ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-435-2345 ต่อ 226 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น.-17.30 น.