ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 41925 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมคุณภาพQC,QA  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมคุณภาพQC,QA  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมคุณภาพQC,QA  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมคุณภาพQC,QA  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย,นิติกร  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักจัดรายการวิทยุ  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี วิทยุ-โทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี-การเงิน  
เพศ: อายุ : 38 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Accountant Officer  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :25,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี สถาบันราชภัฎพระนคร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการไปทั่วไแ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ปวช. การตลาด มิตรพลพณิชยการ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : โปรแกรมเมอร์  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กาญจนบุรี เงินเดือน :17,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างเทคนิค  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปวส. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บุคคล  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ติดต่อประสานงาน  
เพศ: อายุ : 33 จังหวัด :ตราด เงินเดือน :26,000
ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกร  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :25,500
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Administrative Manager  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :60,000
ปริญญาตรี Human Resource Management สถาบันราชภัฎรำไพพรรณี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Administrative Manager  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :60,000
ปริญญาตรี Human Resource Management สถาบันราชภัฎรำไพพรรณี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,500
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขายประจำ  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,500
ม.6 ไทย-สังคม โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการทั่วไป  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการทั่วไป  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :10,000
ปวช.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพันธ์  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวส. บัญชี วิทลัยสารพัดช่างจันทบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :อำนาจเจริญ เงินเดือน :10,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :สุรินทร์ เงินเดือน :17,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานคลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ชัยภูมิ เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บริการลูกค้า  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บริการลูกค้า  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บริการลูกค้า  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร