ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 41785 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เวรเปล  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ปวช. การตลาด พณิชยการจำนงค์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Admin HR cordinator  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ ม.รามคําแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานด้านสินเชือ  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :สงขลา เงินเดือน :9,000
ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชฎัภสงขลา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :9,000
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :สุรินทร์ เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :อุดรธานี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวส. ช่างเครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี/การเงิน  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :บุรีรัมย์ เงินเดือน :13,500
ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : กุ๊ก  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,000
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,500
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Stylist  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 2014 จังหวัด :พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :11,000
ปวส. บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :12,000
ม.6 คณิต-อังกฤษ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ทรัพยากรฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :14,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สอนวิชาสังคมศึกษา-ประวัติศาสตร์  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้าพนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :35,500
ปวส. บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : inspector  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวส. เทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :นครสวรรค์ เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม เอกการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :14,000
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างภาพ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี สื่อสารมวลชนทางการกีฬา มหาวิทยาลัย บูรพา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QC  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :9,000
ปวช. พณิชยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นครปฐม เงินเดือน :12,500
ม.6 มัธยมฐานบินกำแพงแสน
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : creative  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี โฆษณา มหาวิทยาลัยสยาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บุคคล  
เพศ: อายุ : 36 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : แคชเชียร  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :เพชรบูรณ์ เงินเดือน :12,500
โรงเรียนบ้านเนืนถาวร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :12,000
ม.6 วิทย์ - คณิต โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :9,000
ปวส. การตลาด วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ขับรถพ่วง  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
กศน.ท่าม่วงกาญจนบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้เช็คคลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,000
ปวช. ช่างเชื่อม สำโรงทาบวิทยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร