ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 40462 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :สระบุรี เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (กำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สงขลา เงินเดือน :0
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Engineer  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :อุบลราชธานี เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ลพบุรี เงินเดือน :25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (กำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานทั่วไป  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :10,000
โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรเครื่องกล  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายจัดซื้อ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปวช. การบัญชี โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :0
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ตรัง เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักออกแบบระบบไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :มหาสารคาม เงินเดือน :25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :0
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :0
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรไฟฟ้ากำลัง  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :22,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรรมไฟฟ้า Embed System  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Sale Engineer  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :พิจิตร เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า สื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :13,500
ม.6 วิทย์ คณิต โรงเรียนดงมอนวิทยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :13,500
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าที่การตลาด  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :17,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : -  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักศึกษาฝึกงาน  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :7,000
ปวช. ช่างอิเลคทรอนิค โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชีการเงิน  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :17,000
ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวะ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :0
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวะ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :0
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร