ค้นหา
ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 42092 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :14,000
ม.6 การตลาด รร วชิรธรรมสาธิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานประจำสวนสนุก  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ปวช.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6 วิทย์-คณิต ร.ร โคกโพธิ์ไชศึกษา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : การเงิน(แคชเชียร์)ของร.พ.  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :บุรีรัมย์ เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การบัญชี วิทยาลัยนครราชสีมา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QA  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บุคคลและทรัพยากรมนุษย์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี ศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตร  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,500
ม.6 คณิต-อังกฤษ ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :10,500
ปวช. การขาย วิทยาลัยอาชีวศักษาแพร่
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สื่อมวลชน  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :9,000
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ม.สุโขทัย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,000
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :มหาสารคาม เงินเดือน :10,000
ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์(เทคนิคคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,500
ช่าง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร3
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรรมการเชื่อม  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :นครสวรรค์ เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเชื่อม มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : sale manager  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :32,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :จันทบุรี เงินเดือน :5,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Logistics Officer  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูบสงคราม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : แปลภาษา  
เพศ: อายุ : 2014 จังหวัด :นครปฐม เงินเดือน :ไม่ระบุ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คอมพิวเตอร์ IT  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :16,000
วิทย์-คณิต ร.ร.แกลงวิทยสถาวร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ขับรถผู้บริหาร  
เพศ: อายุ : 33 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ศิลป์คำนวน มัธยมวัดบึงทองหลาง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6 ก.ศ.น. อ.เกาะสีชัง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรงานเชื่อม  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :นครสวรรค์ เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานทั่วไป  
เพศ: อายุ : 35 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : sale  
เพศ: อายุ : 36 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ม. รามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : check point  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ตรัง เงินเดือน :13,000
ปวส. การบัญชืี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายธุรการฝ่ายควบคุมคุณภาพ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :สระบุรี เงินเดือน :10,500
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : product specialist Medical  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สัตวแพทย์  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :สุพรรณบุรี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

หน้าแรก | ฝากประวัติ | หางาน | ค้นประวัติ | ลงโฆษณา | ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ | ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ


©2004-2008 www.mrthaijob.com .All Rights Reserve

ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-435-2345 ต่อ 226 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น.-17.30 น.