ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 41895 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกร  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :25,500
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Administrative Manager  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :60,000
ปริญญาตรี Human Resource Management สถาบันราชภัฎรำไพพรรณี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Administrative Manager  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :60,000
ปริญญาตรี Human Resource Management สถาบันราชภัฎรำไพพรรณี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,500
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขายประจำ  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,500
ม.6 ไทย-สังคม โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการทั่วไป  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการทั่วไป  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :10,000
ปวช.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพันธ์  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวส. บัญชี วิทลัยสารพัดช่างจันทบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :อำนาจเจริญ เงินเดือน :10,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :สุรินทร์ เงินเดือน :17,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานคลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ชัยภูมิ เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บริการลูกค้า  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บริการลูกค้า  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บริการลูกค้า  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานตรวจสอบภายใน  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :ราชบุรี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินวิทยาเขตวังไกลกังวล
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ชัยภูมิ เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Operation Manager  
เพศ: อายุ : 39 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :45,000
ปริญญาตรี การโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :10,000
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 33 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย จังหวัดที่ต้องการทำงานจังหวัดยะลา  
เพศ: อายุ : 33 จังหวัด :ยะลา เงินเดือน :7,500
ปริญญาตรี สุขศึกษาโทพละ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,500
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการประสานงาน  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,500
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตฯ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เสริฟ์อาหาร  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :ราชบุรี เงินเดือน :9,000
ปวส. เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกาษาดรุณาราชบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ขับรถ6-10ล้อ  
เพศ: อายุ : 44 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :13,500
ปวช. ช่างเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ขับรถ6-10ล้อ  
เพศ: อายุ : 44 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :13,500
ปวช. ช่างเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ขับรถ6-10ล้อ  
เพศ: อายุ : 44 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :13,500
ปวช. ช่างเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานทั่วไป  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,500
ม.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบ อำเภอพระประแดง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร