ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 40578 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ตรัง เงินเดือน :17,000
ปริญญาตรี อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ชัยนาท เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : IT support /Help Desk/Application support  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :12,000
ม.6 ศิลป์คำนวล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คิวซีไลน์ผลิต  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : R&D  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :7,500
ปริญญาตรี เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บริการ ประชาสัมพันธ์  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบรพา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : creative  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ราชบุรี เงินเดือน :13,000
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : creative  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ราชบุรี เงินเดือน :13,000
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : creative  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ราชบุรี เงินเดือน :13,000
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : creative  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ราชบุรี เงินเดือน :13,000
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : chef bakery  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :14,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : chef bakery  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :14,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : chef bakery  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :14,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : chef bakery  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :14,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : chef bakery  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :14,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :เพชรบูรณ์ เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ทรัพยากรบุคคล  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวส. การบัญชี ร.ร.บุรีรัมย์บรหารธุรกิจ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กาญจนบุรี เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานช่วยขาย  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,500
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานเดโมแนะนำสินค้า  
เพศ: อายุ : 18 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :3,000
ม.6 อังกฤษ - ฝรั่งเศส โรงเรียนวัดบวรมงคล
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :9,000
ปวส. การตลาด โรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงราย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : จัดซื้อ/ธุรการ  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :นครปฐม เงินเดือน :12,000
ม.6 ศิลป์- ภาษา โรงเรียนคงทองวิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Qa,qc  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QA Supervisor  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :สกลนคร เงินเดือน :17,500
ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : supply chain manager  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี การขนส่งระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บุคคล/ฝึกอบรม  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Government Liaison Officer  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,500
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Engineering  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกซ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร