ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 40478 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QC  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :19,500
ม.6 วิทย์ - คณิต โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานธุรการ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นครศรีธรรมราช เงินเดือน :13,500
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :15,500
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :เพชรบุรี เงินเดือน :10,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรรมควบคุมการผลิต  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรัตณบัณฑิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คีย์ข้อมูล  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ปวส. การบัญชี โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :9,000
ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนลานกระบือวิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างทั่วไป  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :นครปฐม เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวส. ยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบางเเก้วฟ้า
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,500
ม.6 วิทย์ คณิต พลับพลาชัยพิทยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานadmin  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี อังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : shipping  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :นครนายก เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เลขานุการ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :เพชรบุรี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :อุบลราชธานี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี กีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พิสูจน์อักษร  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Logistic officer  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : it support  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :15,000
ม.6 คณิต-ภาษา โรงเรียนสังขะ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ขายบัตรเครดิต  
เพศ: อายุ : 38 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ รังสิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่การเงิน  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าส่งเสริมการขาย  
เพศ: อายุ : 43 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวส. คอมพิวเตอร์ พระนครบรหารธุรกิจ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 19 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :10,500
ซิกข์วิทยาลัย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 39 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,500
ปวช. ช่งกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคดินเมือง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 39 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,500
ปวช. ช่งกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคดินเมือง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 39 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,500
ปวช. ช่งกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคดินเมือง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้ดูแลความปลอดภัยสนามบิน  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :9,000
โรงเรียนวิสสุทธิกษัตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Operation  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Design Engineering  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี ิวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Design Engineering  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :19,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร