ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 41393 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : call center  
เพศ: อายุ : 2014 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์-ธุรกิจงานประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Process Engineer  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :18,500
ปวช. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,500
ปริญญาตรี การบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี การเงิน  
เพศ: อายุ : 18 จังหวัด :นครปฐม เงินเดือน :10,000
ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการสาขา  
เพศ: อายุ : 38 จังหวัด :ลพบุรี เงินเดือน :35,500
ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน ม.ราชภัชเทพสัตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : store  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :10,000
ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 37 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :9,000
ม.6 วิทย์ทั่วไป ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีราชา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :17,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Process engineer  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :17,000
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Quality Control  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยบูรพา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :เชียงใหม่ เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พิสูจน์อักษร  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6 วิทย์คณิต วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ลำพูน เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ลำพูน เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรเครื่องกล  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :นครศรีธรรมราช เงินเดือน :17,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี การบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : โภชนากร  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :17,000
ม.6 คณิต อังกฤษ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประสานงานฝ่ายข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ (Coordinator)  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :นครสวรรค์ เงินเดือน :15,000
ม.6 ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :กาฬสินธุ์ เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เภสัชกรประจำแท่นขุดเจาะน้ำมันสงขลา  
เพศ: อายุ : 33 จังหวัด :สงขลา เงินเดือน :70,000
ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : call telemaketing  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สุรินทร์ เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :อุบลราชธานี เงินเดือน :9,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาล้ยราชภัฏอุบลราชธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานแคชเชียร์  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :10,000
รร,วัดบางพระ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการบัญชี  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :17,500
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : อาจารย์  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กำแพงเพชร เงินเดือน :27,000
ปริญญาโท ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการเปิดบิลขายวางบิล  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ม.6 วิทย์/คณิต โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : จัดซื้อ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร