ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 41925 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :พิษณุโลก เงินเดือน :27,500
ปริญญาตรี การวิจัยสังคมและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,000
ปวช. การขาย การตลาด วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบริษัท  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :17,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QA - QC  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :14,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :12,500
ปวส. การท่องเที่ยว วิทยาลัยสยามธุรกิจใจพระอุปถัมภ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บริการลูกค้า  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ม.6 คณิต-อังกฤษ มัธยมวัดธาตุทอง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี ศิลปคำนวณ โรงเรียนเมืองหลังสวน
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาลัยศรีปทุม วิยาเขตบางเขน
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานทางด่วนกรุงเทพ  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,500
ปวส. คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการทั่วไป  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,000
ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : cheker  
เพศ: อายุ : 34 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สุโขทัยธรรมาธิราช
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรกสรแลัประสานงาน,พนักงานทั่วไป  
เพศ: อายุ : 39 จังหวัด :สมุทรสงคราม เงินเดือน :9,000
ปวช. คหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรกสรแลัประสานงาน,พนักงานทั่วไป  
เพศ: อายุ : 39 จังหวัด :สมุทรสงคราม เงินเดือน :9,000
ปวช. คหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่เกษตร  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :พิษณุโลก เงินเดือน :18,500
ปริญญาตรี พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงาน/เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงาน/เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เดินเอกสาร  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,500
มัธยมวัดมกุฏกษัตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : โปรแกรมเมอร์  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :65,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ดำเนินการด้านทำใบขนศุลกากร  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :11,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคระยอง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างซ่อมบำรุง  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :พิษณุโลก เงินเดือน :14,000
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ตรวจสอบคุตภาพ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :10,000
ปวส. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักหงานทั่วไป  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,000
ม.6 ร.ร อ.คอนสาร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการทั่วไป  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ม.6 วิทย์ คณิต โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Engineer  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :17,500
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :ราชบุรี เงินเดือน :11,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :25,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผดุงประชาพณิชยการ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร