ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 41793 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :นครปฐม เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสอง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานการตลาด  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :จันทบุรี เงินเดือน :19,000
ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : รปภ.ธนาคาร  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ร.ร.ชุมชนวัดสำพะเนียง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,500
ปวส. การบัญชี รร.เทคโนโลยีพลพิชยการ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Database Analyst  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 35 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :30,000
ปริญญาโท การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานเสริฟ  
เพศ: อายุ : 19 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,000
ม.6 วิทย์-คณิต มัธยมวชิราลงกรณวราราม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานเสริฟ  
เพศ: อายุ : 18 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,000
ม.6 วิทย์-คณิต วัฒนานคร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :นครปฐม เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี มานุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 19 จังหวัด :พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :12,000
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :9,500
ปวช. การขาย วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกร โทรคมนาคม  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี โทรคมนาคมและเครืข่าย มหาวิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : sale promotion  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :สุรินทร์ เงินเดือน :30,000
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่านประชาสัมพันธ์  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : มัคคุเทศ์น์  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :หนองคาย เงินเดือน :9,500
ปวช. การท่องเที่ยว วิทยาลัยลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เด็กติดรถ(แถวบางแค)  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,500
ม.6 สายสามัญ กศน.เขตหนองแขม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บริการตรวจค้นผู้โดยสาร  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :นครศรีธรรมราช เงินเดือน :ไม่ระบุ
วิชาสามัญ ศูนย์การศึกษานอกระบบ(ก.ศ.น)
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ซุปเปอร์ไวเซอร์  
เพศ: อายุ : 34 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวส. การบัญชี บริหารธุรกิจนานาชาติ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,500
ปวส. การตลาด วิทยาลัยรัตนโกสิทร์เทคโนโลยี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ขับรถส่งของ  
เพศ: อายุ : 35 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ไพศาลีพิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,000
ม.6 ไทย-สังคม รร กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บริการลูกค้า  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี บริการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการโรงงาน  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :54,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบริษัท  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6 กศน.ตำบลไทรน้อย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
พุทธจักรวิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักสถิติ  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี สถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร