ค้นหา
ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 42406 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างเชื่อมไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,000
ราชวิตนิดบางเขต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :8,500
โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี - การเงิน  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :9,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่เวชระเบียน  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,500
ม.6 คณิตฯ-อังกฤษ รร.สุวรรณารามวิทยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บุคคล  
เพศ: อายุ : 34 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :17,000
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปวช. การโรงแรมและการท่องเที่ยว อาชีวศึกษาร้อนเอ็ด
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานคีย์มูล  
เพศ: อายุ : 35 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ปวช. การขาย เทคนิคพณิชยการสัตหีบ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คีย์ข้อมูล  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :ลพบุรี เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :หนองบัวลำภู เงินเดือน :15,500
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการขาย  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :10,000
ปวช. การบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีมุกดาหาร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานประจำร้าน ดีเทค  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้างาน  
เพศ: อายุ : 36 จังหวัด :อุบลราชธานี เงินเดือน :9,000
ม.6 คุณภาพชีวิต การศึกษานอกโรงเรียนสมุทรสาคร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :7,500
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
โรงเรียนบ้านน้ำภู
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Instrument Engineer  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :ลำปาง เงินเดือน :29,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : civil engineering  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :26,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : แคชเชียร์  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
พณิชยการ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพันธ์  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ม.6 ศิลป์-คำนวณ ดรุณา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Spa therapist  
เพศ: อายุ : 48 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,000
ปวช.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนกฎหมายปวชแลุะปวส  
เพศ: อายุ : 56 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี กฎหมาย ม.รามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขับรถตู้  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :15,000
ปวส. การเงินการธนาคาร โีงเรียนเกษมโปลีเทคนิค
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี บริหารธุระกิจ เอกการบัญชี สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เสมียนทนาย  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพันธ์  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ม.6 วิทย์คณิตการประชาสัมพันธ์ เต่างอยพัฒนศึกษา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการคลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 42 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :29,500
ปริญญาโท การตลาด ม.รามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Logistics  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมบริการ การขนส่ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :สระบุรี เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

หน้าแรก | ฝากประวัติ | หางาน | ค้นประวัติ | ลงโฆษณา | ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ | ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ


©2004-2008 www.mrthaijob.com .All Rights Reserve

ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-435-2345 ต่อ 226 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น.-17.30 น.