ค้นหา
ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 42102 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Import/Export  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :18,500
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Import/Export  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :18,500
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Import/Export  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :18,500
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,500
ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์ หอการค้าไทย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Import/Export  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :18,500
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,500
ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์ หอการค้าไทย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Import/Export  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :18,500
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,500
ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์ หอการค้าไทย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประกันคุณภาพ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :บุรีรัมย์ เงินเดือน :11,000
ม.6 วิทย์ - คณิต โรงเรียนสมเสม็ด
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี  
เพศ: อายุ : 34 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :27,000
ปริญญาตรี ทรัพยากรมนุษย์ ราชภัฏราชนครินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชีเจ้าหนี้  
เพศ: อายุ : 37 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :17,000
ปวช. การบัญชีบริหารธุรกิจ โรงเรียนพณิชยาการวิริยาลัยนครสวรรค์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกร  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ลำปาง เงินเดือน :17,000
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Researcher  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :นครสวรรค์ เงินเดือน :35,000
ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  
เพศ: อายุ : 33 จังหวัด :นครปฐม เงินเดือน :14,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏนครปฐม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างซ่อมบำรุง  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,500
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บุคคล  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :17,000
ปริญญาตรี รัฐศาตร์การปกครององค์กร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ/เอกสาร/คีย์ข้อมูล  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :14,000
ปริญญาตรี การตลาด วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่การตลาด  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,500
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานทั่วไป  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :เชียงใหม่ เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขายเครื่องดนตรี  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :9,500
ม.6 โรงเรียนร่ชประชาสมัย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี  
เพศ: อายุ : 34 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :27,000
ปริญญาตรี ทรัพยากรมนุษย์ ราชภัฏราชนครินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานประจำ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :12,000
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :14,500
ปริญญาตรี การฝึกและการจัดการ ราชฎัฏสุรินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานตอนรับ  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวช. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพหันคา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Sale executive  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :กาญจนบุรี เงินเดือน :25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพอวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 2014 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้าพนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 42 จังหวัด :อุบลราชธานี เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี พลศึกษา ราชภัฎสุรินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้าพนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 42 จังหวัด :อุบลราชธานี เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี พลศึกษา ราชภัฎสุรินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :9,000
ม.6 คณิต คอม โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

หน้าแรก | ฝากประวัติ | หางาน | ค้นประวัติ | ลงโฆษณา | ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ | ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ


©2004-2008 www.mrthaijob.com .All Rights Reserve

ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-435-2345 ต่อ 226 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น.-17.30 น.