ค้นหา
ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 42206 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พรักงานขาย  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :ขอนแก่น เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :เพชรบุรี เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี การโรงแรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หน่วยรถเงินสด  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ลำปาง เงินเดือน :9,500
ปวส. ช่างกลโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หน่วยรถเงินสด  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ลำปาง เงินเดือน :9,500
ปวส. ช่างกลโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้างานสายการผลิต  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :9,500
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,500
ม.6 - โรงเรียนลองวิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ขับรถยนต์ / กระบะส่งของ  
เพศ: อายุ : 59 จังหวัด :แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :9,500
ชุมพรศึกษาธรรมจารีนุกูล
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ขับรถผู้บริหาร  
เพศ: อายุ : 42 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,500
คณิต-อังกฤษ โรงเรียนหนองรีวิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ไรเดอร์  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ออกแบบงานศิลปะประยุกต์  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,500
ปริญญาตรี ศิลปกรรม ออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ ปะสานงานทั่วไป  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :นครปฐม เงินเดือน :15,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : New Model Engineer  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :สระแก้ว เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการคอมพิวเตอร์  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,500
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการทั่วไป  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :9,500
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งาน part time  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี นวัตกรรมสื่อสารแพร่ภาพและกระจายเสียง หอการค้าไทย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : การตลาด  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :30,000
ปริญญาโท จิตวิทยาประยุกต์ (อุตสาหกรรมและองค์การ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งาน part time  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ หอการค้าไทย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้าฝ่ายขายกรุงเทพฯ  
เพศ: อายุ : 48 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :30,000
ปวช. เลขานุการ โรงเรียนเซนต์จอห์นอาชีวศึกษา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ลูกค้าสัมพันธ์  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :14,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QA Sup.  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :18,000
ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยการอาชีพยวมินทราชินีมุกดาหาร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดกา  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้า
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดกา  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้า
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/อบรม  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :นครปฐม เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลับราชภัฏนครปฐม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :16,500
ม.6 วิทย์-คณิต รร.วิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่จองห้องพัก  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Web developer / Web programmer / Programmer  
เพศ: อายุ : 34 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บัญชี  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

หน้าแรก | ฝากประวัติ | หางาน | ค้นประวัติ | ลงโฆษณา | ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ | ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ


©2004-2008 www.mrthaijob.com .All Rights Reserve

ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-435-2345 ต่อ 226 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น.-17.30 น.