ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 41597 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : R&D (Laboratory) Food Industry  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : กราฟฟิก ดีไซน์  
เพศ: อายุ : 33 จังหวัด :จันทบุรี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี เอก ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฎรำไพพรรณี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนดนตรี  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :13,000
ปวช.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขับรถ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,500
สรรพาวุธราชบำรุง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ Import-export  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพฯและปริมณฑล เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี การจัดการ-ภาษาธุรกิจ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการฝ่ายขาย  
เพศ: อายุ : 42 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :28,000
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์/การตลาด สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการฝ่ายขาย  
เพศ: อายุ : 42 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :28,000
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์/การตลาด สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการฝ่ายขาย  
เพศ: อายุ : 42 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :28,000
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์/การตลาด สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ,Amin  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กาญจนบุรี เงินเดือน :13,500
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายการตลาด  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :นครสวรรค์ เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยลัยราชภัฎนครสวรรค์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการร้าน  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :26,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี สภาทนายความ รามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพันธ์  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิจัย  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :36,000
ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกร ( ใบ กว )  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :22,500
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - พระนครเหนือ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : การตลาด  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :18,500
ปริญญาตรี วิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,500
ปวส. การโรงแรมและบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บัวใหญ่เทคโนโลยีพณิชการ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สร้างเครื่องจักร  
เพศ: อายุ : 33 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :22,000
ปวส. เทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เวรเปล  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ปวช. การตลาด พณิชยการจำนงค์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Admin HR cordinator  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ ม.รามคําแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานด้านสินเชือ  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :สงขลา เงินเดือน :9,000
ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชฎัภสงขลา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :9,000
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :สุรินทร์ เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :อุดรธานี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวส. ช่างเครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี/การเงิน  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :บุรีรัมย์ เงินเดือน :13,500
ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : กุ๊ก  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,000
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,500
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร