ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 41733 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Engineering  
เพศ: อายุ : 33 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 37 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สั่งซื้อ  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :11,500
ม.6 วิท-คนิต ละหานทรายรัชดาภิเษก
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,000
ปวช. ช่างยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ชลบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Electronic Engineer  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :18,000
ม.6 science-mathematics Khonburi School
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : supervisor PC  
เพศ: อายุ : 38 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประสานงานต่างประเทศ  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :22,000
ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ วิชาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QC  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :12,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพีดช่างชลบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงาน  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :10,000
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : 'งานพัฒนาผลิตภัณฑ์  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพฯและปริมณฑล เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี พัฒณาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นครศรีธรรมราช เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมคุณภาพQC,QA  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมคุณภาพQC,QA  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมคุณภาพQC,QA  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมคุณภาพQC,QA  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมคุณภาพQC,QA  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมคุณภาพQC,QA  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมคุณภาพQC,QA  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย,นิติกร  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักจัดรายการวิทยุ  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี วิทยุ-โทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี-การเงิน  
เพศ: อายุ : 38 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนเด็กเล็ก  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,000
ปริญญาตรี การบัญชี ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Accountant Officer  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :25,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี สถาบันราชภัฎพระนคร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการไปทั่วไแ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ปวช. การตลาด มิตรพลพณิชยการ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : โปรแกรมเมอร์  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กาญจนบุรี เงินเดือน :17,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างเทคนิค  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปวส. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บุคคล  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร