ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 41443 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการ  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี บริหารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีมหานคร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :ขอนแก่น เงินเดือน :9,000
ม.6 ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยขอนแก่น
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : จัดซื้อ  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,000
ม.6 ศิลป์สังคม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปภัมถ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี/การเงิน  
เพศ: อายุ : 35 จังหวัด :ลพบุรี เงินเดือน :17,500
ปริญญาตรี การบัญชี วิทยายาลัยสันตพล
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เลขานุการ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,000
ม.6 วิทย์-คอม โรงเรียนวัดรางบัว
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Programmer C#.net  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี วิศวฯคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ร้อยเอ็ด เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการร้าน  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :25,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกริก
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ขับรถผู้บริหาร  
เพศ: อายุ : 36 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :10,000
ม.6 วิชาชีพ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Sale coordinate/Support  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสคร์ เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พริ้ตตี้  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :35,000
ปวส. ท่องเที่ยว - โรงแรม วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานติดรถส่งสินค้า  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QC QA  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :นครปฐม เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยบูรพา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กาฬสินธุ์ เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงาน รับจอง  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมอาหารการผลิต  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :14,500
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ ราชมงคลกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : graphic design  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการทั่วไป  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :9,000
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนง.ขายต่างจังหวัด  
เพศ: อายุ : 38 จังหวัด :ตรัง เงินเดือน :9,000
ปวช. ช่างยนต์ รร.สงขลาเทคโนโลยี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนง.ขายต่างจังหวัด  
เพศ: อายุ : 38 จังหวัด :ตรัง เงินเดือน :9,000
ปวช. ช่างยนต์ รร.สงขลาเทคโนโลยี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 19 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :10,000
ม.6 วิทย์-คณิต กศน. อำเภอ ศรีสำโรง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิทยาศาสตร์  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ราชบุรี เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี เคมี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผช.ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผช.ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ  
เพศ: อายุ : 35 จังหวัด :นครปฐม เงินเดือน :30,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สถาบันเทคโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์บางพระ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : call center  
เพศ: อายุ : 2014 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์-ธุรกิจงานประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Process Engineer  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :18,500
ปวช. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,500
ปริญญาตรี การบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี การเงิน  
เพศ: อายุ : 18 จังหวัด :นครปฐม เงินเดือน :10,000
ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร