ค้นหา
ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 42069 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่การตลาด  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,500
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานทั่วไป  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :เชียงใหม่ เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขายเครื่องดนตรี  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :9,500
ม.6 โรงเรียนร่ชประชาสมัย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี  
เพศ: อายุ : 34 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :27,000
ปริญญาตรี ทรัพยากรมนุษย์ ราชภัฏราชนครินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานประจำ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :12,000
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :14,500
ปริญญาตรี การฝึกและการจัดการ ราชฎัฏสุรินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานตอนรับ  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวช. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพหันคา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Sale executive  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :กาญจนบุรี เงินเดือน :25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพอวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 2014 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้าพนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 42 จังหวัด :อุบลราชธานี เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี พลศึกษา ราชภัฎสุรินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้าพนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 42 จังหวัด :อุบลราชธานี เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี พลศึกษา ราชภัฎสุรินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :9,000
ม.6 คณิต คอม โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประสานงานทั่วไป  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : logistics  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คีย์ข้อมูล  
เพศ: อายุ : 33 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :15,000
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :เพชรบุรี เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : แคชเชียร์  
เพศ: อายุ : 18 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,000
ปวช. โรงเรียนวาปีปทุม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ขับรถส่งเอกสาร  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6 สายสามัญ กศน.เขต จตุจักร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : การบัญชี  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,000
ปวส. การบัญชี พณิชยการตั้งตรงจิตร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรสิ่งแวดล้อม  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 35 จังหวัด :พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :ไม่ระบุ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการ  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :ขอนแก่น เงินเดือน :15,000
ม.6 การศึกษานอกโรงเรียน
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ลพบุรี เงินเดือน :14,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : โภชนากร  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :15,000
วิทย์-คณิตฯ โรงเรียนน้ำพองศึกษา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการ  
เพศ: อายุ : 62 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

หน้าแรก | ฝากประวัติ | หางาน | ค้นประวัติ | ลงโฆษณา | ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ | ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ


©2004-2008 www.mrthaijob.com .All Rights Reserve

ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-435-2345 ต่อ 226 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น.-17.30 น.