ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 41429 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงาน  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :12,500
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผจก.ทรัพยากรบุคคล  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :20,000
ปวส. บริหารจัดการ ตั้งตรงจิตพาณิชยการ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นิติกร  
เพศ: อายุ : 2014 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่กราฟฟิก  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :16,500
ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานธุรการทั่วไป  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :สุพรรณบุรี เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขับรถผู้บริหาร  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประกันภัยรถยนต์ปีต่ออายุ  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประกันภัยรถยนต์ปีต่ออายุ  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : กุ๊ก  
เพศ: อายุ : 42 จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :15,000
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :6,000
- โรีงเรียน ธัญบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 35 จังหวัด :ตรัง เงินเดือน :9,500
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :12,500
ปวช. ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่การเงิน  
เพศ: อายุ : 35 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :21,000
ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 38 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6 วิทยาศาตรย์ โรงเรียนเมืองคงวิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :28,000
ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ลูกค้าสัมพันธ์  
เพศ: อายุ : 37 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,500
ปวส. การตลาด พาณิชยการราชดำเนิน
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างเชื่อม  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :ยโสธร เงินเดือน :ไม่ระบุ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าธุรการ  
เพศ: อายุ : 35 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี อังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี-การเงิน  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ (บัญชี) ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เลขานุการ  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :14,000
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการ  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี บริหารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีมหานคร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :ขอนแก่น เงินเดือน :9,000
ม.6 ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยขอนแก่น
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : จัดซื้อ  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,000
ม.6 ศิลป์สังคม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปภัมถ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี/การเงิน  
เพศ: อายุ : 35 จังหวัด :ลพบุรี เงินเดือน :17,500
ปริญญาตรี การบัญชี วิทยายาลัยสันตพล
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เลขานุการ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,000
ม.6 วิทย์-คอม โรงเรียนวัดรางบัว
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Programmer C#.net  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี วิศวฯคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร