ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 40592 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผลิต  
เพศ: อายุ : 19 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :9,000
ม.6 ศิลป์-ภาษา โรงเรียนปากพนัง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :นครปฐม เงินเดือน :10,000
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สัตวบาล  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :เพชรบุรี เงินเดือน :0
ปริญญาตรี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สัตวบาลประจำฟาร์ม  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นครสวรรค์ เงินเดือน :0
ปริญญาตรี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :0
ปริญญาตรี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : กรมปศุสัตว์  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สิงห์บุรี เงินเดือน :0
ปริญญาตรี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฟาร์มปศุสัตว์  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15
ปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขับรถผู้บริหาร  
เพศ: อายุ : 34 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :10,000
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : อสังหาริมทรัพย์  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานผฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฟาร์มปศุสัตว์  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : กรมปศุสัตว์  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สิงห์บุรี เงินเดือน :15
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรโยธา  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :นครปฐม เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรโยธา  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :0
ปริญญาตรี วิศวโยธา-ทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรทรัพยากรน้ำ  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรโยธา  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรโยธา  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :สิงห์บุรี เงินเดือน :25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : HR  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :22,000
ปริญญาตรี การจัดการการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Logistic Specialisr  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :30,000
ปริญญาโท Logistic Management University of Sydney
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Logistic Specialisr  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :30,000
ปริญญาโท Logistic Management University of Sydney
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : HR Manager  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :50,000
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สารสนเทศ  
เพศ: อายุ : 39 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :0
ปริญญาตรี สารสนเทศ มสธ.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Programmer  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :25,000
ปริญญาตรี ซอพต์แวร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Section Chief Loss Prevention  
เพศ: อายุ : 37 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบริการ  
เพศ: อายุ : 17 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :9,000
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบริการ  
เพศ: อายุ : 17 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :9,000
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :17,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการสาธารณสุข  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :เชียงใหม่ เงินเดือน :9,000
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร