ค้นหา
ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 42210 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ทีทีเอส อิเจียเนียริ่ง (2004) จำกัด  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :พิษณุโลก เงินเดือน :23,500
ปวส. ช่างสำรวจ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายกฏหมาย  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ รามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 38 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :16,500
ปริญญาตรี บริหารธุระกิจบัญชี สถาบันราชภัฏเทพสตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุระการ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :นครปฐม เงินเดือน :9,500
ปวช. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สอนพิเศษ  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี mamgement prince of sonkha university
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สอนพิเศษ  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี mamgement prince of sonkha university
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 34 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :17,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างประจำอาคาร  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,000
ปวช. ศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการโครงการ  
เพศ: อายุ : 35 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานตรวจสอบทั่วไป  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Juice Bar Staff  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ม.6 ศิลปคำนวณ ระโนดวิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้าฝ่ายอะไหล่  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :18,500
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพหัวไหร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QC/QA  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :10,000
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : R&D  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :14,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Logistics Analyst  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :25,000
ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงงานธุรการทั่วไป  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :ขอนแก่น เงินเดือน :10,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :20,000
ปวส. การบัญชี โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการสันตพล
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  
เพศ: อายุ : 19 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,500
ปวช. บัญชี พณิชยการราชดำเนิน
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6 การศึกษานอกโรงเรียน
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Safety officer  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :พะเยา เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Safety officer  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :พะเยา เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : pc  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ม.6 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนเทคนิควิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักการตลาด  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,000
ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :11,000
ปวช.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :17,000
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : IT Support  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,000
ปวช. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 19 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 19 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

หน้าแรก | ฝากประวัติ | หางาน | ค้นประวัติ | ลงโฆษณา | ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ | ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ


©2004-2008 www.mrthaijob.com .All Rights Reserve

ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-435-2345 ต่อ 226 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น.-17.30 น.