ค้นหา
ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 42406 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คีย์ข้อมูล  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,000
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : โปรดิวเซอร์  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :30,000
ปริญญาตรี การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยโยนก ลำปาง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QC  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นครสวรรค์ เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิทยาศาสตร์  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : จัดซื้อ  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :13,000
ม.6 อังกฤษ-จีน โรงเรียนมัธยมวิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผลได้  
เพศ: อายุ : 19 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ม.6 คณิต-ภาษา ร.ร ตลาดไทรพิทยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงาน พาร์ทไทม์  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :อุบลราชธานี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6 english program เบ็ญจะมะมหาราช
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คีย์ข้อมูล  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ม.6 ศิลป์-ภาษา โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างกลึงcnc  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :16,000
ปวส. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีหมู่บ้านครู
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :12,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Superviser  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :25,000
ม.6 Mathematics - Eng talingchan High School
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 33 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปวช. การศึกษานอกโรงเรียนเขตลาดพร้าว(เทียบโอนจากพณิชยการจำนงค์)
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 33 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปวช. การศึกษานอกโรงเรียนเขตลาดพร้าว(เทียบโอนจากพณิชยการจำนงค์)
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ลูกค้าสัมพันธ์  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :15,000
ม.6 - โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเครื่องดื่มออกกองถ่าย  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,500
รร.สามเสนนอก
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :13,500
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Marketing  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :31,000
ปริญญาโท ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :9,000
พื้นฐานทั่วไป โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างเครือง  
เพศ: อายุ : 34 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :15,000
ปวส. เทคนิคยานยนต์ พระรามหกเทคโนโลยี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ทั่วไป  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6 ไทย วิท คณิต ภาษาต่างประเทศ กศน.เมืองศรีสะเกษ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 37 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :12,000
ปวส. การพัฒนาชุมชน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,500
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
- โรงเรียนบ้านสะเดา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโทโนลีกรุงธน
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู, อาจารย์  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : การเงิน  
เพศ: อายุ : 44 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

หน้าแรก | ฝากประวัติ | หางาน | ค้นประวัติ | ลงโฆษณา | ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ | ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ


©2004-2008 www.mrthaijob.com .All Rights Reserve

ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-435-2345 ต่อ 226 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น.-17.30 น.