ค้นหา
ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 42210 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงาน  
เพศ: อายุ : 36 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :12,500
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :10,500
ปวช. การขาย เทคนิครัตนโกสินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงาน  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สระแก้ว เงินเดือน :10,000
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :มหาสารคาม เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างเทคนิค  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ลพบุรี เงินเดือน :9,500
ปวส. อิเล็กทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 35 จังหวัด :พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :9,500
ม.6 ศิลป์-ภาษา โรงเรียนศรีแก้วพิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประสานงาน  
เพศ: อายุ : 38 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ตรวจสอบบัญชี  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :เพชรบูรณ์ เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ตรวจสอบบัญชี  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :เพชรบูรณ์ เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,000
สามัญ มัธยมวานรนิวาส
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายจัดซื้อ/คลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :11,000
ปวส. การตลาด วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บริการลูกค้า  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :18,500
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์-ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่การเงิน  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ตรัง เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยณ์ลักษณ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : administration  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,000
ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยแลมป์-เทค
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : administration  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,000
ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยแลมป์-เทค
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานการบัญชี  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :สุรินทร์ เงินเดือน :13,500
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คิวซี-สโตร์-แพ็คกิ้ง  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
- พรตพิทยพยัต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปวช. การตลาด เกริก
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :10,000
ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : อาจารย์  
เพศ: อายุ : 38 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :35,000
การจัดการทั่วไป รามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บุคคล  
เพศ: อายุ : 37 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏพระนคร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวะกรโรงงาน  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :พิษณุโลก เงินเดือน :17,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างเทคนิค  
เพศ: อายุ : 34 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเลย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ทั่วไป  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ปวส. การตลาด พณิชยการจำนงค์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (นักเคมี)  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นราธิวาส เงินเดือน :15,000
ม.6 วิทย์-คณิต มะอาหัดอิสลามียะห์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

หน้าแรก | ฝากประวัติ | หางาน | ค้นประวัติ | ลงโฆษณา | ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ | ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ


©2004-2008 www.mrthaijob.com .All Rights Reserve

ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-435-2345 ต่อ 226 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น.-17.30 น.