ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 41891 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : technical engineer  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา ม.ศรีปทุม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Graduated Logistics  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี 2.52 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :11,000
ม.6 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพันธุ์  
เพศ: อายุ : 19 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6 เอกคอม บดินทรเดชา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : การเงิน  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :สุรินทร์ เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Technician  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :10,500
ปวส. อิเล็กทรอนิคส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานadmin  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี อังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนเด็กเล็ก  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,000
ปริญญาตรี การบัญชี ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 33 จังหวัด :พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :15,000
ปวช. การบัญชี ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการสระบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : call center  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริก
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานเขียนแบบ  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวส. เทคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวโลจิสติกส์  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :สงขลา เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :สงขลา เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :สงขลา เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานคลังสินค้า/Logistic  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :9,000
ปวส. ออกแบบผลิตภัณท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Check-Point สนามบินสุวรรณภูมิ  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ม.6 ศิลป์-คำนวน โรงเรียนเตรียมอุดม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :สุพรรณบุรี เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายงุคคล  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :สุพรรณบุรี เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,000
ม.6 โรงเเรียนสายปัญญา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เชลล์ ดิลเลอร์ ภาคอีสาน  
เพศ: อายุ : 36 จังหวัด :ยโสธร เงินเดือน :18,000
ม.6 วิทย์-คณิต รร.สมเด็จพระญาณสังวร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :สุรินทร์ เงินเดือน :15,000
ปวส. เครื่องมือกล เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :พะเยา เงินเดือน :9,500
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บัญชี  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :12,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคระยอง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :17,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักกายภาพบำบัด  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :9,500
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานทั่วไป  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,500
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พณิชยการสยาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างซ่อมบำรุง  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร