ค้นหา
ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 42388 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : แคชเชียร  
เพศ: อายุ : 38 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,500
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ปวช.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ขับรถส่งสินค้า  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
รร บ้านเกาะ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายโปรโมชั่น  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,000
ร.ร วัดสังเวช
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : social Media  
เพศ: อายุ : 36 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี การตลาด วิทยาลัยทองสุข
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  
เพศ: อายุ : 39 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,000
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เสมียนทนาย  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปวส. นิติศาสตร์ หมาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนังงานส่วนบุคคล  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :น่าน เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/ฝึกอบรม  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :14,000
ปริญญาตรี จิตวิทยาอุสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยบูรพา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ตลาดเช่าซื้อรภยนต์  
เพศ: อายุ : 33 จังหวัด :ตรัง เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย ราชภัฎธนบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :14,000
ปริญญาตรี คอมพวเตอร์กราฟฟิก มหาวิยาลัยราชภัฎสุรินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่การเงิน  
เพศ: อายุ : 35 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Qc  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :12,000
ม.6 ทั่วไป การศึกษานอกพื้นทีท
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,000
ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการศูนย์บริการรถยนต์  
เพศ: อายุ : 48 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :30,500
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการ  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :24,000
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานทั่วไป  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,000
ปวช.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คีย์ข้อมูล  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,000
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : โปรดิวเซอร์  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :30,000
ปริญญาตรี การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยโยนก ลำปาง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QC  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นครสวรรค์ เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิทยาศาสตร์  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : จัดซื้อ  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :13,000
ม.6 อังกฤษ-จีน โรงเรียนมัธยมวิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผลได้  
เพศ: อายุ : 19 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ม.6 คณิต-ภาษา ร.ร ตลาดไทรพิทยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงาน พาร์ทไทม์  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :อุบลราชธานี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6 english program เบ็ญจะมะมหาราช
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คีย์ข้อมูล  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ม.6 ศิลป์-ภาษา โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างกลึงcnc  
เพศ: อายุ : 41 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :16,000
ปวส. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีหมู่บ้านครู
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

หน้าแรก | ฝากประวัติ | หางาน | ค้นประวัติ | ลงโฆษณา | ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ | ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ


©2004-2008 www.mrthaijob.com .All Rights Reserve

ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-435-2345 ต่อ 226 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น.-17.30 น.