ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 40590 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 34 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :22,000
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง รร.เทคโนโลยี ช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการสาธารณสุข  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :จันทบุรี เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงาน  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :11,000
ม.6 กศน.บางพลี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :14,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมทุกประเภท  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ขอนแก่น เงินเดือน :15,000
ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนบ้านไผ่
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Process Engineer  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :กาฬสินธุ์ เงินเดือน :9,500
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ร้อยเอ็ด เงินเดือน :9,000
ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนธงธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างซ่อมบำรุง  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ปวส.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานคลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :มหาสารคาม เงินเดือน :12,000
ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผลิต  
เพศ: อายุ : 19 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :9,000
ม.6 ศิลป์-ภาษา โรงเรียนปากพนัง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร