ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 41927 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :9,000
ม.6 คณิต คอม โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประสานงานทั่วไป  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : logistics  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คีย์ข้อมูล  
เพศ: อายุ : 33 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :15,000
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :เพชรบุรี เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : แคชเชียร์  
เพศ: อายุ : 18 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,000
ปวช. โรงเรียนวาปีปทุม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ขับรถส่งเอกสาร  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6 สายสามัญ กศน.เขต จตุจักร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : การบัญชี  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,000
ปวส. การบัญชี พณิชยการตั้งตรงจิตร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรสิ่งแวดล้อม  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 35 จังหวัด :พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :ไม่ระบุ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการ  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :ขอนแก่น เงินเดือน :15,000
ม.6 การศึกษานอกโรงเรียน
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ลพบุรี เงินเดือน :14,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : โภชนากร  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :15,000
วิทย์-คณิตฯ โรงเรียนน้ำพองศึกษา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการ  
เพศ: อายุ : 62 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :แพร่ เงินเดือน :9,500
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : technical engineer  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา ม.ศรีปทุม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Graduated Logistics  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี 2.52 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :11,000
ม.6 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพันธุ์  
เพศ: อายุ : 19 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6 เอกคอม บดินทรเดชา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : การเงิน  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :สุรินทร์ เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Technician  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :10,500
ปวส. อิเล็กทรอนิคส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานadmin  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี อังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูสอนเด็กเล็ก  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,000
ปริญญาตรี การบัญชี ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 33 จังหวัด :พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :15,000
ปวช. การบัญชี ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการสระบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : call center  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริก
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานเขียนแบบ  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวส. เทคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร