ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 41639 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการโรงงาน  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :54,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบริษัท  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6 กศน.ตำบลไทรน้อย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
พุทธจักรวิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักสถิติ  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี สถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วางแผนด้านการผลิตและจัดส่ง  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :20,000
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถานบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ4
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประชาสัมพันธ์  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ปัตตานี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : จัดซื้อ  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :10,000
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ต่ออายุประกันภัยรถยนต์  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,500
ปริญญาตรี การโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Technician  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Engineering  
เพศ: อายุ : 33 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 37 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สั่งซื้อ  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :11,500
ม.6 วิท-คนิต ละหานทรายรัชดาภิเษก
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,000
ปวช. ช่างยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ชลบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Electronic Engineer  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :18,000
ม.6 science-mathematics Khonburi School
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : supervisor PC  
เพศ: อายุ : 38 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ประสานงานต่างประเทศ  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :22,000
ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ วิชาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QC  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :12,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพีดช่างชลบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :นครราชสีมา เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงาน  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :10,000
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : 'งานพัฒนาผลิตภัณฑ์  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพฯและปริมณฑล เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี พัฒณาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นครศรีธรรมราช เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมคุณภาพQC,QA  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมคุณภาพQC,QA  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมคุณภาพQC,QA  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมคุณภาพQC,QA  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมคุณภาพQC,QA  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมคุณภาพQC,QA  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ควบคุมคุณภาพQC,QA  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรสาคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย,นิติกร  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร