ค้นหา
ข้อมูลประวัติผู้สมัคร
    
ข้อมูลประวัติ
แก้ไขประวัติล่าสุด: 04/08/2012
ตำแหน่งงานที่สนใจ
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Computer Administrator
2. พนักงานธุรการ
3.
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร( ลาดกระบัง )
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time)
วันที่สามารถเริ่มทำงานได้ : เริ่มงานได้ทันที
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : xxxxxxxxxx    xxxxxxxxxx
วันเกิด :
20 ต.ค 2521 อายุ :   37 เพศ :    หญิง
น้ำหนัก :
75 ก.ก. ส่วนสูง :    153   ซม. สถานะภาพ :    สมรส
สัญชาติ :
ไทย ศาสนา :    พุทธ เกณฑ์ทหาร :   ได้รับการยกเว้น
ที่อยู่ :
xxxxxxxxxx จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปษณีย์ 10520
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์มือถือ : 08xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา :
ชื่อสถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
ปีที่สำเร็จการศึกษา :
เกรดเฉลี่ย :
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
วุฒิการศึกษา :
วทบ. สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา :
2543 เกรดเฉลี่ย : 2.63
ประสบการณ์การทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่  มกราคม   2545   ถึง   มีนาคม   2547
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
ที่อยู่ติดต่อ : 10 ช.สุขุมวิท 61 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ตำแหน่ง : computer administrater
เงินเดือน : xxxxxxxxxx
หน้าที่รับผิดชอบและผลงาน : ออกแบบและดูแลระบบเครือข่าย network ดูแลเอกสารระบบ iso9001 และiso14000 อก้ไขปัญหาคอมำิวเตอร์ทั้งบคิษ!ัท ติดต่อร้านค้าต่างๆ ในการจัดชื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดและติดต่อร้านให้บริการซ่อมเมื่อไม่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้
ระยะเวลา : ตั้งแต่  ตุลาคม   2547   ถึง   ธันวาคม   2547
ชื่อบริษัท : บรืษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
ที่อยู่ติดต่อ :
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ชั้นสูง
เงินเดือน : xxxxxxxxxx
หน้าที่รับผิดชอบและผลงาน : จัดทำคู่มือระบบทั้งหมด และดูแลบริหารจัดการคอมพืวเตอร์ รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งบริษัท
อบรม สัมมนา
ระยะเวลา : ตั้งแต่   ถึง  
สถาบันอบรม :
หลักสูตรการอบรม :
ระยะเวลา : ตั้งแต่   ถึง  
สถาบันอบรม :
หลักสูตรการอบรม :
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
ภาษา : พูด อ่าน เขียน
ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด : ไทย   50 คำ / นาที   อังกฤษ  30 คำ / นาที

         
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ส่วนตัว ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
  รถยนต์ส่วนตัว ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ความสามารถทางคอมพิวเตอร :
PC Macintosh
Microsoft Office , Words , Excel , Powerpoint , Access
Internet ,Website , Email
Adobe Photoshop , ImageReady, Illustrator
Macromedia Dreamweaver
3DMax , MAYA , AutoCAD
Macromedia Flash
Network Windows Server 2002 , 2003 , Linux ,Unix
Adobe PageMarker
อื่นๆ :

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ตรงต่อเวลา มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ :

บุคคลอ้างอิง :
คุณอังคณา กิตติวงศ์โสภณ โทร 0-2730-7999
 

หน้าแรก | ฝากประวัติ | หางาน | ค้นประวัติ | ลงโฆษณา | ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ | ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ


©2004-2008 www.mrthaijob.com .All Rights Reserve

ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-435-2345 ต่อ 226 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น.-17.30 น.