ค้นหา
ข้อมูลประวัติผู้สมัคร
    
ข้อมูลประวัติ
แก้ไขประวัติล่าสุด: 29/04/2012
ตำแหน่งงานที่สนใจ
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. เลขานุการ
3. พนักงานธุรการ/ทั่วไป
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร( บางเขน, สายไหม )
เงินเดือน : 12,000 บาท
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time)
วันที่สามารถเริ่มทำงานได้ : ภายหลังทราบผล 30 วัน
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : xxxxxxxxxx    xxxxxxxxxx
วันเกิด :
22 พ.ย 2533 อายุ :   25 เพศ :    หญิง
น้ำหนัก :
50 ก.ก. ส่วนสูง :    166   ซม. สถานะภาพ :    โสด
สัญชาติ :
ไทย ศาสนา :    พุทธ เกณฑ์ทหาร :   ได้รับการยกเว้น
ที่อยู่ :
xxxxxxxxxx จังหวัด สุโขทัย รหัสไปษณีย์ 64160
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์มือถือ : 08xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วุฒิการศึกษา :
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป
ปีที่สำเร็จการศึกษา :
2554 เกรดเฉลี่ย : 2.95
ระดับการศึกษา :
ปวส. ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วุฒิการศึกษา :
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่สำเร็จการศึกษา :
2553 เกรดเฉลี่ย : 2.51
ประสบการณ์การทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่  มีนาคม   2555   ถึง   พฤษภาคม   2555
ชื่อบริษัท : บริษัท เมืองไทยประกันชวิต จำกัด
ที่อยู่ติดต่อ :
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือน : xxxxxxxxxx
หน้าที่รับผิดชอบและผลงาน :
ระยะเวลา : ตั้งแต่      ถึง    
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน : xxxxxxxxxx
หน้าที่รับผิดชอบและผลงาน :
อบรม สัมมนา
ระยะเวลา : ตั้งแต่   ถึง  
สถาบันอบรม :
หลักสูตรการอบรม :
ระยะเวลา : ตั้งแต่   ถึง  
สถาบันอบรม :
หลักสูตรการอบรม :
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
ภาษา : พูด อ่าน เขียน
ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
พิมพ์ดีด : ไทย   50 คำ / นาที   อังกฤษ  30 คำ / นาที

         
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ส่วนตัว ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
  รถยนต์ส่วนตัว ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ความสามารถทางคอมพิวเตอร :
PC Macintosh
Microsoft Office , Words , Excel , Powerpoint , Access
Internet ,Website , Email
Adobe Photoshop , ImageReady, Illustrator
Macromedia Dreamweaver
3DMax , MAYA , AutoCAD
Macromedia Flash
Network Windows Server 2002 , 2003 , Linux ,Unix
Adobe PageMarker
อื่นๆ :

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
-

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ :
โครงการ การประกอบธุรกิจจำลองการผลิตสินค้าออกจำหน่าย

บุคคลอ้างอิง :
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 

หน้าแรก | ฝากประวัติ | หางาน | ค้นประวัติ | ลงโฆษณา | ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ | ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ


©2004-2008 www.mrthaijob.com .All Rights Reserve

ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-435-2345 ต่อ 226 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น.-17.30 น.