บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) จำกัด

บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พ.ว) เป็นบริษัทจัดจำหน่ายหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่อนุบาล ประถาม มัธยมตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการรับสม้ครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงาน ดังนี้
เจ้าหน้าที่ประสานวิชาการ ภาคใต้,ภาคเหนือและภาคกลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิปวช ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
-มีพาหนะส่วนตัว (รถยนต์)
ลักษณะงาน :
จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
บัญชี
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
-ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
-วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงาน :
บัญชี/การเงิน
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
เลขานุการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิปริญญาตรีขึนไป
-ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
ลักษณะงาน :
เลขานุการ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
หัวหน้าฝ่ายการตลาด
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึนไป
-วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงาน :
การตลาด/การขาย
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
นักวิชาการทุกสาขาวิชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึนไป
-สามารถเขียนแผนการสอนได้
ลักษณะงาน :
จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
ผู้จัดการฝ่ายมัลติมีเดีย
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึนไป
-วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
-สามารถใช้โปรแกรมมัลติมีเดียได้
ลักษณะงาน :
ศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟฟิค/ออกแบบผลิตภัณฑ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย/หญิง
2. อายุ 35 ปีขึ้นไป
3. การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารงานบุคคลหรือที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word,Excel,Internet ได้คล่อง
5. มีความรู้ทางด้านแรงงานต่างด้าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน :
บุคคล/ฝึกอบรม
รายละเอียดของงาน :
ควบคุมดูแลงานบุคคล ธุรการทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาที่ปทุมธานี
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
1
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
สามารถสมัครได้ที่บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ จำกัด 701 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2438000
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้

614/7 อาคาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   10300
โทรศัพท์ : 02-243-8000   แฟกซ์ :
อีเมล์ :  
เว็บไซต์ :