โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ม.1-ม.6 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีความมุ่งหมายในการ เตรียมบุคลากรที่ดีให้กับประเทศชาติ ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ เพื่อสร้างสรรค์บุคลากรที่ดีให้กับกองทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการพลเรือนในอนาคตมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรดังนี้ (ทุกตำแหน่งมีอัตราเงินเดือนและสวัสดิการตาม พรบ.การศึกษาเอกชน)
ครู
คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรี-โท วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ วัดผลทางการศึกษา
-ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
-เกียรตินิยมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-อัตราเงินเดือน 15,000 -25,000 บาทขึ้นไป พิจารณาตามประสบการณ์ คุณวุฒิ และผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ลักษณะงาน :
อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
นครนายก 
จำนวนที่รับ :
หลายอัตรา
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
เจ้าหน้าที่ธุรการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
ลักษณะงาน :
จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
นครนายก 
จำนวนที่รับ :
3
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
พนักงานขับรถ
คุณสมบัติผู้สมัคร
-มีใบขับขี่ และมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
ลักษณะงาน :
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์/แม่บ้าน/รปภ.
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
นครนายก 
จำนวนที่รับ :
2
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้

9/9 ม.9 ต.พรหมณี อ.เมือง
จังหวัด นครนายก  
โทรศัพท์ : 037-316477,081-850-6759,081-430-6059   แฟกซ์ : -
อีเมล์ : daothongcollege@yahoo.com  
เว็บไซต์ :