บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด

เป็นผู้นำธุรกิจด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและภูมิภาค ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการรในระดับสากล มุ่งมั่นที่จะคัดสรรสินค้าคุณภาพ พัฒนาบริการทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาทีมงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นเลิศ
Service Engineer (Electronics/Electrical) (Based in Bangkok/Rayong)
คุณสมบัติผู้สมัคร
การศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพศ : ชาย (อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป)

ประสบการณ์ : 0-2 ปี (มีประสบการณ์ในงานบริการจะพิจารณา
เป็นพิเศษ)

ความสามารถ :
- มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้
- มีประสบการณ์ในการติดตั้ง ซ่อม ตรวจสอบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ และงานให้บริการหลังการขาย
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงาน :
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
รายละเอียดของงาน :
- ติดตั้ง , ซ่อม เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องปฏิบัติการ
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพฯและต่างจังหวัด 
จำนวนที่รับ :
1
เงินเดือน :
15000-20000
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
สนใจสมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัทฯ หรือ E-mail: hr@sithiphorn.comสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-433-8331 ม02-881-9244 ,02-881-9255 ต่อ 365
ติดต่อ :
ฝ่ายบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Technical Sales (Based in Bangkok/Chiangmai/KhonKean/Rayong)
คุณสมบัติผู้สมัคร
การศึกษา : ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์
(สาขาวิชาเคมี , ชีวเคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพศ : ชาย / หญิง

ประสบการณ์ : 0-2 ปี (มีประสบการณ์ในงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ความสามารถ :
- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ใช้เครื่องมือ HPLC ,GC, AAS รวมถึง
เครื่องมืออื่น ๆ สำหรับห้อง Lab ได้ดี
- มีบุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
- หากมีรถยนต์เป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน :
การตลาด/การขาย
รายละเอียดของงาน :
- นำเสนอสินค้าในแผนกที่รับผิดชอบ
- ดูแลรักษาฐานข้อมูลลูกค้า , รวมถึงหาข้อมูล Application เพื่อ Support ลูกค้า
- ติดต่อประสานงนภายในบริษัทฯ , ติดตามงานขาย
- อื่น
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพฯและต่างจังหวัด 
จำนวนที่รับ :
5
เงินเดือน :
12000-20000
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
สนใจสมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัทฯ หรือ E-mail: hr@sithiphorn.com สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-881-9244, 02-881-9255 , 02-433-8331 ต่อ 365
ติดต่อ :
ฝ่ายบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
เจ้าหน้าที่บัญชี
คุณสมบัติผู้สมัคร
การศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
เพศ : ชาย / หญิง
อายุ : 26 – 35 ปี ขึ้นไป
ประสบการณ์ : 1-2 ปี (มีประสบการณ์ในงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ความสามารถ :
- มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านบัญชีค่าใช้จ่าย
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office (word, excel) ได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงาน :
บัญชี/การเงิน
รายละเอียดของงาน :
- บันทึกบัญชีด้านค่าใช้จ่าย
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
1
เงินเดือน :
12000-15000
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อสมัครงานได้ที่ : บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด ( แผนกบุคคล ) ที่อยู่ : 451-451/1 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร : 0-2433-8331, 0-2434-9191 ext. 365 FAX : 0-2433-1679,0-2434-9510 E-mail : hr@sithiphorn.com Home Page : http://www.sithiphorn.com
ติดต่อ :
ฝ่ายบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
เจ้าหน้าที่คงคลัง
คุณสมบัติผู้สมัคร
การศึกษา : ระดับปวส.-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขา
เพศ : ชาย
อายุ : ตั้งแต่ 25 – 40 ปี ขึ้นไป
ประสบการณ์ : 0-1 ปี (ถ้ามีประสบการณ์งานคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ความสามารถ :
- สามารถใช้โปรแกรมงานคลังสินค้า และ MS OFFICE ได้ดี
- มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่องาน
- สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะ
กดดันได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงาน :
คลังสินค้า/Logistic
รายละเอียดของงาน :
- ตรวจรับสินค้าภายในประเทศและสินค้าคงเหลือ
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
1
เงินเดือน :
12000-15000
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อสมัครงานได้ที่ : บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด ( แผนกบุคคล ) ที่อยู่ : 451-451/1 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร : 0-2433-8331, 0-2434-9191 ext. 365 FAX : 0-2433-1679,0-2434-9510 E-mail : hr@sithiphorn.com Home Page : http://www.sithiphorn.com
ติดต่อ :
ฝ่ายบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้

เลขที่ 451-451/1 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   10700
โทรศัพท์ : 02-881-9244, 02-881-9255, 02-433-8331   แฟกซ์ : 02-433-1679, 02-43
อีเมล์ : hr@sithiphorn.com, center@sithiphorn.com  
เว็บไซต์ : www.sithiphorn.com