บริษัท อินโนกรีต จำกัด

ผู้ดำเนินงานคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamped concrete) โดยช่างผู้ชำนายญงานเฉพาะทางมายาวนาน กว่าสิบปี ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งดังนี้

9 ซ.พุทธบูชา 28 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   10140
โทรศัพท์ : 02-874-8341-2   แฟกซ์ :
อีเมล์ : inno@innocrete.co.th  
เว็บไซต์ : www.innocrete.co.th