บริษัท UBE Group (Thailand)

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผู้ผลิตสารคาโปรแลคตัม เพื่อเป็นส่วนประกอบในการผลิตเม็ดไนล่อน ณ จังหวัดระยอง ตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครงานเร่งด่วน
Finance Analyst
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี ประสบการณ์ 3-5 ปี วุฒิปริญญาตรี ,ปริญญาโท สาขาบัญชี
ลักษณะงาน :
บัญชี/การเงิน
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
ระยอง 
จำนวนที่รับ :
1
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Customer Service
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 20-25 ปี ประสบการณ์ 0-3 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงาน :
บริการลูกค้า
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
ระยอง 
จำนวนที่รับ :
3
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Finance Officer
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 20-27 ปี ประสบการณ์ 0-2 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
ลักษณะงาน :
บัญชี/การเงิน
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
ระยอง 
จำนวนที่รับ :
1
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Accountant Officer
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 20-27 ปี ประสบการณ์ 0-2 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
ลักษณะงาน :
บัญชี/การเงิน
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
ระยอง 
จำนวนที่รับ :
2
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Government Liaison Officer
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 20-27 ปี ประสบการณ์ 0-3 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์
ลักษณะงาน :
อื่นๆ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
ระยอง 
จำนวนที่รับ :
2
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Supply Planner
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 20-27 ปี ประสบการณ์ 0-3 ปี
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี พอลิเมอร์ วิศวกรรมเคมี
ลักษณะงาน :
อื่นๆ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
ระยอง 
จำนวนที่รับ :
2
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Adiministration Officer
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง อายุ 20-25 ปี ประสบการณ์ 0-3 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงาน :
จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
ระยอง 
จำนวนที่รับ :
3
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Mechanical Engineer (Maintenance)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย อายุ 20-25 ปี ประสบการณ์ 0-3 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงาน :
อื่นๆ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
ระยอง 
จำนวนที่รับ :
3
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Electrical Engineer (Maintenance)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย อายุ 20-25 ปี ประสบการณ์ 0-3 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ลักษณะงาน :
วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
ระยอง 
จำนวนที่รับ :
3
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Chemist
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อาย 20-25 ปี ประสบการณ์ 0-3 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
ลักษณะงาน :
อื่นๆ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
ระยอง 
จำนวนที่รับ :
3
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Technical Service Engineer
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 20-27 ปี ประสบการณ์ 0-5 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี,
ลักษณะงาน :
วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
ระยอง 
จำนวนที่รับ :
2
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Process Engineer
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 20-27 ปี ประสบการณ์ 0-5 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี,พอลิเมอร์ ,วิศวกรรมเคมี
ลักษณะงาน :
วิศวกรรมสาขาอื่นๆ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
ระยอง 
จำนวนที่รับ :
4
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Researcher
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี ประสบการณ์ 0-5 ปี
-วุฒิปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เคมี,พอลิเมอร์,วิศวกรรมเคมี
ลักษณะงาน :
อื่นๆ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
ระยอง 
จำนวนที่รับ :
3
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้

140/6 ม.4 ต.ตะพง อ.เมือง
จังหวัด ระยอง   21000
โทรศัพท์ : 038-928700   แฟกซ์ : 038-928869
อีเมล์ : phithoon@ube.co.th  
เว็บไซต์ : www.ube.co.tu