บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด

- ดำเนินธุรกิจผลิตยางรถยนต์ ยางเรเดียล เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศ * ปัจจุบันกำลังขยายกำลังการผลิต จำเป็นต้องเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับกับธุรกิจที่กำลังขยายตัวในหลายตำแหน่งดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (นครปฐม)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 25-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 1-3 ปี
ลักษณะงาน :
บุคคล/ฝึกอบรม
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
นครปฐม 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
- สนใจติดต่อได้ที่ คุณไพฑูรย์ ทับทิม (นครปฐม), คุณภูศิษฐ์ มาไทย (สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด 4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร) แฟกซ์ 0-3430-1700 E-mail: HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com
ติดต่อ :
คุณไพฑูรย์ ทับทิม
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
ช่างไฟฟ้า (นครปฐม)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 18-30 ปี
- วุฒิ ปวช.-ปวส.
ลักษณะงาน :
ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
นครปฐม 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
- สนใจติดต่อได้ที่ คุณไพฑูรย์ ทับทิม (นครปฐม), คุณภูศิษฐ์ มาไทย (สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด 4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร) แฟกซ์ 0-3430-1700 E-mail: HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com
ติดต่อ :
คุณไพฑูรย์ ทับทิม
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
QMS Supervisor (สมุทรสาคร)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 30-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 1-3 ปี
ลักษณะงาน :
Supervisor
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
สมุทรสาคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
- สนใจติดต่อได้ที่ คุณไพฑูรย์ ทับทิม (นครปฐม), คุณภูศิษฐ์ มาไทย (สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด 4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร) แฟกซ์ 0-3430-1700 E-mail: HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com
ติดต่อ :
คุณไพฑูรย์ ทับทิม
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Programmer (สมุทรสาคร)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 25-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 1-3 ปี
ลักษณะงาน :
คอมพิวเตอร์/โปรแกรมเมอร์/IT
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
สมุทรสาคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
- สนใจติดต่อได้ที่ คุณไพฑูรย์ ทับทิม (นครปฐม), คุณภูศิษฐ์ มาไทย (สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด 4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร) แฟกซ์ 0-3430-1700 E-mail: HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com
ติดต่อ :
คุณไพฑูรย์ ทับทิม
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Product Executive (สมุทรสาคร)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 28 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี
- ประสบการณ์ไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงาน :
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
สมุทรสาคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
- สนใจติดต่อได้ที่ คุณไพฑูรย์ ทับทิม (นครปฐม), คุณภูศิษฐ์ มาไทย (สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด 4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร) แฟกซ์ 0-3430-1700 E-mail: HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com
ติดต่อ :
คุณไพฑูรย์ ทับทิม
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
ช่างซ่อมบำรุง (นครปฐม)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 18-30 ปี
- วุฒิ ปวช.-ปวส.
- ประสบการณ์ 1-3 ปี
ลักษณะงาน :
ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุง/ช่างอื่นๆ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
นครปฐม 
จำนวนที่รับ :
20
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
- สนใจติดต่อได้ที่ คุณไพฑูรย์ ทับทิม (นครปฐม), คุณภูศิษฐ์ มาไทย (สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด 4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร) แฟกซ์ 0-3430-1700 E-mail: HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com
ติดต่อ :
คุณไพฑูรย์ ทับทิม
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
พนักงานฝ่ายผลิต (นครปฐม)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน :
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
นครปฐม 
จำนวนที่รับ :
ไม่จำกัด
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
- สนใจติดต่อได้ที่ คุณไพฑูรย์ ทับทิม (นครปฐม), คุณภูศิษฐ์ มาไทย (สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด 4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร) แฟกซ์ 0-3430-1700 E-mail: HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com
ติดต่อ :
คุณไพฑูรย์ ทับทิม
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
วิศวกรไฟฟ้า (นครปฐม)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 23-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 1-3 ปี
ลักษณะงาน :
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
นครปฐม 
จำนวนที่รับ :
5
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
- สนใจติดต่อได้ที่ คุณไพฑูรย์ ทับทิม (นครปฐม), คุณภูศิษฐ์ มาไทย (สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด 4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร) แฟกซ์ 0-3430-1700 E-mail: HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com
ติดต่อ :
คุณไพฑูรย์ ทับทิม
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
วิศวกรเครื่องกล (นครปฐม)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 23-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี
ลักษณะงาน :
วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
นครปฐม 
จำนวนที่รับ :
5
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
- สนใจติดต่อได้ที่ คุณไพฑูรย์ ทับทิม (นครปฐม), คุณภูศิษฐ์ มาไทย (สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด 4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร) แฟกซ์ 0-3430-1700 E-mail: HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com
ติดต่อ :
คุณไพฑูรย์ ทับทิม
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Inventory Control Staff (สมุทรสาคร)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 25-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 1-3 ปี
ลักษณะงาน :
อื่นๆ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
สมุทรสาคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
- สนใจติดต่อได้ที่ คุณไพฑูรย์ ทับทิม (นครปฐม), คุณภูศิษฐ์ มาไทย (สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด 4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร) แฟกซ์ 0-3430-1700 E-mail: HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com
ติดต่อ :
คุณไพฑูรย์ ทับทิม
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
วิศวกร (วิศวกรรมอุตสาหการ) (นครปฐม)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 23-26 ปี
- วุฒิปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 1-4 ปี
ลักษณะงาน :
วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
นครปฐม 
จำนวนที่รับ :
3
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
- สนใจติดต่อได้ที่ คุณไพฑูรย์ ทับทิม (นครปฐม), คุณภูศิษฐ์ มาไทย (สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด 4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร) แฟกซ์ 0-3430-1700 E-mail: HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com
ติดต่อ :
คุณไพฑูรย์ ทับทิม
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
เจ้าหน้าที่บัญชี (สมุทรสาคร)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 25-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 1-3 ปี
ลักษณะงาน :
บัญชี/การเงิน
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
สมุทรสาคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
- สนใจติดต่อได้ที่ คุณไพฑูรย์ ทับทิม (นครปฐม), คุณภูศิษฐ์ มาไทย (สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด 4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร) แฟกซ์ 0-3430-1700 E-mail: HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com
ติดต่อ :
คุณไพฑูรย์ ทับทิม
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (นครปฐม)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 25-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน :
ประชาสัมพันธ์/ลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
นครปฐม 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
- สนใจติดต่อได้ที่ คุณไพฑูรย์ ทับทิม (นครปฐม), คุณภูศิษฐ์ มาไทย (สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด 4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร) แฟกซ์ 0-3430-1700 E-mail: HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com
ติดต่อ :
คุณไพฑูรย์ ทับทิม
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Trainer (นครปฐม)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
- ประสบการณ์ 1-3 ปี
ลักษณะงาน :
บุคคล/ฝึกอบรม
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
นครปฐม 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
- สนใจติดต่อได้ที่ คุณไพฑูรย์ ทับทิม (นครปฐม), คุณภูศิษฐ์ มาไทย (สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด 4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร) แฟกซ์ 0-3430-1700 E-mail: HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com
ติดต่อ :
คุณไพฑูรย์ ทับทิม
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สมุทรสาคร)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 25-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 1-3 ปี
ลักษณะงาน :
จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
สมุทรสาคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
- สนใจติดต่อได้ที่ คุณไพฑูรย์ ทับทิม (นครปฐม), คุณภูศิษฐ์ มาไทย (สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด 4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร) แฟกซ์ 0-3430-1700 E-mail: HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com
ติดต่อ :
คุณไพฑูรย์ ทับทิม
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
พนักงานขับรถ (นครปฐม)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ประสบการณ์ 1-3 ปี
ลักษณะงาน :
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์/แม่บ้าน/รปภ.
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
นครปฐม 
จำนวนที่รับ :
9
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
- สนใจติดต่อได้ที่ คุณไพฑูรย์ ทับทิม (นครปฐม), คุณภูศิษฐ์ มาไทย (สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด 4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร) แฟกซ์ 0-3430-1700 E-mail: HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com
ติดต่อ :
คุณไพฑูรย์ ทับทิม
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Finance Manager (สมุทรสาคร)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี-โท
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน :
ผู้จัดการ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
สมุทรสาคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
- สนใจติดต่อได้ที่ คุณไพฑูรย์ ทับทิม (นครปฐม), คุณภูศิษฐ์ มาไทย (สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด 4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร) แฟกซ์ 0-3430-1700 E-mail: HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com
ติดต่อ :
คุณไพฑูรย์ ทับทิม
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (นครปฐม)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 28 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 1-3 ปี
ลักษณะงาน :
ประชาสัมพันธ์/ลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
นครปฐม 
จำนวนที่รับ :
4
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
- สนใจติดต่อได้ที่ คุณไพฑูรย์ ทับทิม (นครปฐม), คุณภูศิษฐ์ มาไทย (สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด 4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร) แฟกซ์ 0-3430-1700 E-mail: HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com
ติดต่อ :
คุณไพฑูรย์ ทับทิม
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
เจ้าหน้าที่บุคคล (นครปฐม)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน :
บุคคล/ฝึกอบรม
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
นครปฐม 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
- สนใจติดต่อได้ที่ คุณไพฑูรย์ ทับทิม (นครปฐม), คุณภูศิษฐ์ มาไทย (สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด 4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร) แฟกซ์ 0-3430-1700 E-mail: HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com
ติดต่อ :
คุณไพฑูรย์ ทับทิม
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้

4/1-2 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน
จังหวัด นครปฐม   73130
โทรศัพท์ : 0-3423-4927-35 (นครปฐม) และ 0-2420-0038 (สมุทรสาคร)   แฟกซ์ : 0-3430-1700
อีเมล์ : HR@deestone. com, Paitoon_t@deestone.com  
เว็บไซต์ :