บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด บริษัทในเครือบุญรอดฯ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ม.10 ถ.สายตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ซ.วัดไผ่โรงวัว ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม ต้องการเปิดรับสมัครพนักงานที่มีความสามารถ พร้อมทั้งประสบการณ์ ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการก่อตั้งโรงงานแห่งใหม่หลายอัตรา ดังนี้ สมัครทางจดหมาย, E-mail ระบุชื่อตำแหน่งที่สมัคร เงินเดือนที่คาดหวัง แนบประวัติส่วนตัว หลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาตามที่อยู่
ผู้จัดการแผนกผลิตเบียร์
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี สาขาเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ/การอาหาร เคมี/จุลชีวะ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีความรู้ด้านโปรแกรม MS Office, MS Access
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 2-3 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ และ GMP & HACCP
- สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้จัดการและหัวหน้าหน่วย
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปีในงานของโรงงานอุตสาหกรรม
- เพศชาย อายุระหว่าง 28-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- หากจบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์เคมี เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยี ชีวภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงาน :
ผู้จัดการ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
แผนกสรรหาและว่าจ้างกลาง สำนักงานการบุคคลกลาง
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
ผู้จัดการแผนกบรรจุเบียร์
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี สาขาเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ/การอาหาร เคมี/จุลชีวะ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีความรู้ด้านโปรแกรม MS Office, MS Access
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 2-3 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ และ GMP & HACCP
- สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้จัดการและหัวหน้าหน่วย
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปีในงานของโรงงานอุตสาหกรรม
- เพศชาย อายุระหว่าง 28-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- หากจบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์เคมี เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยี ชีวภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงาน :
ผู้จัดการ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
แผนกสรรหาและว่าจ้างกลาง สำนักงานการบุคคลกลาง
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
หัวหน้าหน่วยโรงกรองน้ำ
คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี สาขาเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ/การอาหาร เคมี/จุลชีวะ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีความรู้ด้านโปรแกรม MS Office, MS Access
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 2-3 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ และ GMP & HACCP
- สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้จัดการและหัวหน้าหน่วย
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปีในงานของโรงงานอุตสาหกรรม
- เพศชาย อายุระหว่าง 28-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- หากจบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์เคมี เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยี ชีวภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงาน :
ประชาสัมพันธ์/ลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
แผนกสรรหาและว่าจ้างกลาง สำนักงานการบุคคลกลาง
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
หัวหน้าหน่วยห้องต้ม
คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี สาขาเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ/การอาหาร เคมี/จุลชีวะ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีความรู้ด้านโปรแกรม MS Office, MS Access
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 2-3 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ และ GMP & HACCP
- สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้จัดการและหัวหน้าหน่วย
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปีในงานของโรงงานอุตสาหกรรม
- เพศชาย อายุระหว่าง 28-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- หากจบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์เคมี เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยี ชีวภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงาน :
ประชาสัมพันธ์/ลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
แผนกสรรหาและว่าจ้างกลาง สำนักงานการบุคคลกลาง
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
หัวหน้าหน่วยห้องหมักเย็น
คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี สาขาเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ/การอาหาร เคมี/จุลชีวะ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีความรู้ด้านโปรแกรม MS Office, MS Access
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 2-3 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ และ GMP & HACCP
- สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้จัดการและหัวหน้าหน่วย
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปีในงานของโรงงานอุตสาหกรรม
- เพศชาย อายุระหว่าง 28-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- หากจบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์เคมี เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยี ชีวภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงาน :
ประชาสัมพันธ์/ลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
แผนกสรรหาและว่าจ้างกลาง สำนักงานการบุคคลกลาง
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี สาขาเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ/การอาหาร เคมี/จุลชีวะ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีความรู้ด้านโปรแกรม MS Office, MS Access
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 2-3 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ และ GMP & HACCP
- สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้จัดการและหัวหน้าหน่วย
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปีในงานของโรงงานอุตสาหกรรม
- เพศชาย อายุระหว่าง 28-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- หากจบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์เคมี เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยี ชีวภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงาน :
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
แผนกสรรหาและว่าจ้างกลาง สำนักงานการบุคคลกลาง
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี สาขาเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ/การอาหาร เคมี/จุลชีวะ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีความรู้ด้านโปรแกรม MS Office, MS Access
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 2-3 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ และ GMP & HACCP
- สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้จัดการและหัวหน้าหน่วย
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปีในงานของโรงงานอุตสาหกรรม
- เพศชาย อายุระหว่าง 28-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- หากจบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์เคมี เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยี ชีวภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงาน :
วิจัย/วิเคราะห์
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
แผนกสรรหาและว่าจ้างกลาง สำนักงานการบุคคลกลาง
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- มีความรู้พื้นฐานงานระบบ ISO, GMP & HACCP, Safery, QCC.KPI
ลักษณะงาน :
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
แผนกสรรหาและว่าจ้างกลาง สำนักงานการบุคคลกลาง
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
พนักงานควบคุมเครื่องจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิว เตอร์
- เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ผ่านการเกณฑ์ ทหารแล้ว
ลักษณะงาน :
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
แผนกสรรหาและว่าจ้างกลาง สำนักงานการบุคคลกลาง
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
ผู้จัดการแผนกบัญชี
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
- มีความรู้ด้านโปรแกรม MS Office, Excel
ลักษณะงาน :
ผู้จัดการ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
แผนกสรรหาและว่าจ้างกลาง สำนักงานการบุคคลกลาง
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
- มีความรู้ด้านโปรแกรม MS Office, Excel
ลักษณะงาน :
ผู้จัดการ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
แผนกสรรหาและว่าจ้างกลาง สำนักงานการบุคคลกลาง
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
เจ้าหน้าที่บัญชี
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
- มีความรู้ด้านโปรแกรม MS Office, Excel
ลักษณะงาน :
บัญชี/การเงิน
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
แผนกสรรหาและว่าจ้างกลาง สำนักงานการบุคคลกลาง
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้

999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   10300
โทรศัพท์ : -   แฟกซ์ :
อีเมล์ : personnel@ boonrawd.co.th; nion_s@boonrawd. co.th  
เว็บไซต์ : recruit.boonrawd.co.th