บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

* เนสท์เล่ รับ ปวส.-ป.โท หลายอัตรา - เนสท์เล่ เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำของโลก ที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดีของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ด้วยวัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาบุคคลให้มีส่วนร่วม มีความมุ่งมั่น มีความผิดชอบสูง และเน้นการทำงานเป็นทีมให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความสำเร็จทางธุรกิจขององค์กร เรากำลังต้องการ สมาชิกใหม่มาร่วมขยายรัง และคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเราได้ ** โรงงานเนสท์เล่ - ฉะเชิงเทรา : คุณกนกพร เลขที่ 3 ม.22 ถ.สุวินทวงศ์ บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 0-2648-5211 - บางชัน : คุณกิติยา เลขที่ ถ.40 ม.13 นิคมฯ บางชัน ถ.เสรีไทย มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 0-2648-4780 - บางปู : คุณทัศนีย์ เลขที่ 234-5 นิคมฯ บางปู ม.4 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทปราการ 10250 โทร. 0-2648-7882 - นวนคร : คุณภุลิสรา เลขที่ 60/1 นวนคร โซน 2 ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0-2648-4134 - อยุธยา : คุณพัลลภัช เลขที่ 41/1 ม.5 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทร. 0-2648-5562 - อมตะนคร : คุณชีวินพันธุ์ เลขที่ 7/279 นิคมฯ อมตะนคร ม.6 ซ.พระประภา ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทร. 0-3892-5811
Maintenance Technician (ช่างซ่อมบำรุง)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า
- มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุง หรืองานควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ลักษณะงาน :
ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุง/ช่างอื่นๆ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง ค่ากะ ค่าอาหารกลางวัน โบนัสประจำปี ประกันสุขภาพ ชุดยูนิฟอร์ม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาหารนมสำหรับบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ
วิธีการสมัคร :
- ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งเอกสารสมัครมายัง สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 999/9 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Website: www.nestle.co.th E-mail: recruitment@hr.nestle.com
ติดต่อ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Operation Performance Superintendent
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไปในโรงงานอุตสาหกรรม
ลักษณะงาน :
ประชาสัมพันธ์/ลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง ค่ากะ ค่าอาหารกลางวัน โบนัสประจำปี ประกันสุขภาพ ชุดยูนิฟอร์ม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาหารนมสำหรับบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ
วิธีการสมัคร :
- ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งเอกสารสมัครมายัง สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 999/9 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Website: www.nestle.co.th E-mail: recruitment@hr.nestle.com
ติดต่อ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Technical Store & Maintenance Planning Sup.
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการผลิต
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในงานด้านการควบคุมอุปกรณ์การผลิตและคลังสินค้า
ลักษณะงาน :
ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุง/ช่างอื่นๆ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง ค่ากะ ค่าอาหารกลางวัน โบนัสประจำปี ประกันสุขภาพ ชุดยูนิฟอร์ม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาหารนมสำหรับบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ
วิธีการสมัคร :
- ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งเอกสารสมัครมายัง สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 999/9 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Website: www.nestle.co.th E-mail: recruitment@hr.nestle.com
ติดต่อ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Q.A. Operator (เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาวิทยา ศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงาน :
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง ค่ากะ ค่าอาหารกลางวัน โบนัสประจำปี ประกันสุขภาพ ชุดยูนิฟอร์ม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาหารนมสำหรับบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ
วิธีการสมัคร :
- ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งเอกสารสมัครมายัง สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 999/9 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Website: www.nestle.co.th E-mail: recruitment@hr.nestle.com
ติดต่อ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Planning (เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 1-2 ปีในงานวางแผนการผลิต
ลักษณะงาน :
อื่นๆ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง ค่ากะ ค่าอาหารกลางวัน โบนัสประจำปี ประกันสุขภาพ ชุดยูนิฟอร์ม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาหารนมสำหรับบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ
วิธีการสมัคร :
- ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งเอกสารสมัครมายัง สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 999/9 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Website: www.nestle.co.th E-mail: recruitment@hr.nestle.com
ติดต่อ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Q.A. Superinetendent (หัวหน้างานฝ่ายควบคุมคุณภาพ)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไปในงานการควบคุมคุณภาพในโรงงานอาหาร
ลักษณะงาน :
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง ค่ากะ ค่าอาหารกลางวัน โบนัสประจำปี ประกันสุขภาพ ชุดยูนิฟอร์ม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาหารนมสำหรับบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ
วิธีการสมัคร :
- ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งเอกสารสมัครมายัง สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 999/9 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Website: www.nestle.co.th E-mail: recruitment@hr.nestle.com
ติดต่อ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Production Superintendent (หัวหน้างานฝ่ายผลิต)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไปในงานการควบคุมการผลิตในโรงงานอาหาร
ลักษณะงาน :
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง ค่ากะ ค่าอาหารกลางวัน โบนัสประจำปี ประกันสุขภาพ ชุดยูนิฟอร์ม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาหารนมสำหรับบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ
วิธีการสมัคร :
- ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งเอกสารสมัครมายัง สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 999/9 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Website: www.nestle.co.th E-mail: recruitment@hr.nestle.com
ติดต่อ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Cost Accounting (เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนโรงงาน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีต้นทุน หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไปในงานการควบคุมคุณภาพในโรงงานอาหาร
ลักษณะงาน :
บัญชี/การเงิน
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง ค่ากะ ค่าอาหารกลางวัน โบนัสประจำปี ประกันสุขภาพ ชุดยูนิฟอร์ม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาหารนมสำหรับบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ
วิธีการสมัคร :
- ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งเอกสารสมัครมายัง สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 999/9 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Website: www.nestle.co.th E-mail: recruitment@hr.nestle.com
ติดต่อ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Safety Coordinator (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- มีประสบการณ์ 1-2 ปีในงานด้านที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม
ลักษณะงาน :
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์/แม่บ้าน/รปภ.
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กาญจนบุรี 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง ค่ากะ ค่าอาหารกลางวัน โบนัสประจำปี ประกันสุขภาพ ชุดยูนิฟอร์ม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาหารนมสำหรับบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ
วิธีการสมัคร :
- ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งเอกสารสมัครมายัง สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 999/9 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Website: www.nestle.co.th E-mail: recruitment@hr.nestle.com
ติดต่อ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Sales Representative (พนักงานขาย)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบ การณ์ 2-3 ปีในงานขาย งานบริการลูกค้า หรือที่เกี่ยวข้อง สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
ลักษณะงาน :
การตลาด/การขาย
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง ค่ากะ ค่าอาหารกลางวัน โบนัสประจำปี ประกันสุขภาพ ชุดยูนิฟอร์ม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาหารนมสำหรับบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ
วิธีการสมัคร :
- ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งเอกสารสมัครมายัง สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 999/9 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Website: www.nestle.co.th E-mail: recruitment@hr.nestle.com
ติดต่อ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Project Engineer (วิศวกรโครงการ)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไปในโรงงานอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงาน :
วิศวกรรมสาขาอื่นๆ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง ค่ากะ ค่าอาหารกลางวัน โบนัสประจำปี ประกันสุขภาพ ชุดยูนิฟอร์ม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาหารนมสำหรับบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ
วิธีการสมัคร :
- ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งเอกสารสมัครมายัง สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 999/9 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Website: www.nestle.co.th E-mail: recruitment@hr.nestle.com
ติดต่อ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Packaging Specialist (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรจุภัณฑ์)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไปในงานที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงาน :
อื่นๆ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กาฬสินธุ์ 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง ค่ากะ ค่าอาหารกลางวัน โบนัสประจำปี ประกันสุขภาพ ชุดยูนิฟอร์ม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาหารนมสำหรับบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ
วิธีการสมัคร :
- ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งเอกสารสมัครมายัง สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 999/9 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Website: www.nestle.co.th E-mail: recruitment@hr.nestle.com
ติดต่อ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Technical Operator (ช่างเทคนิคการผลิต)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน ไฟฟ้า เทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิต 
ลักษณะงาน :
ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กาญจนบุรี 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง ค่ากะ ค่าอาหารกลางวัน โบนัสประจำปี ประกันสุขภาพ ชุดยูนิฟอร์ม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาหารนมสำหรับบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ
วิธีการสมัคร :
- ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งเอกสารสมัครมายัง สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 999/9 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Website: www.nestle.co.th E-mail: recruitment@hr.nestle.com
ติดต่อ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
Warehouse Operator (เจ้าหน้าที่คลังสินค้า)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิ ปวส. ไม่จำกัดสาขา 
- มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการคลังสินค้า และสามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้
ลักษณะงาน :
คลังสินค้า/Logistic
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง ค่ากะ ค่าอาหารกลางวัน โบนัสประจำปี ประกันสุขภาพ ชุดยูนิฟอร์ม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาหารนมสำหรับบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ
วิธีการสมัคร :
- ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งเอกสารสมัครมายัง สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 999/9 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Website: www.nestle.co.th E-mail: recruitment@hr.nestle.com
ติดต่อ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้

999/9 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   10330
โทรศัพท์ : 0-2657-8169,8948   แฟกซ์ : -
อีเมล์ : rrecruitment@hr.nestle.com  
เว็บไซต์ : www.nestle.co.th