บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศแบบ OEM เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนำเพื่อการส่งออก
Shipping Officer
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศหญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในด้านImport - Export
- สามารถใช้Ms Office ,Internet,อุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ
- มีความรู้ด้าน BOI/EPZ ZONE จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน :
นำเข้า/ส่งออก/Shipping
รายละเอียดของงาน :
จัดทำเอกสาร Import - Export ประสานงานภายในและภายนอก จองเรือ ติดต่อ Shipping คำนวณตู้,ประสางงานโกดัง-ฝ่ายผลิต ,จัดทำแผนการจัดส่ง, ทำราคา ,เสนอราคา, บันทึกข้อมูล
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
สถานที่ปฎิบัติงาน :
ชลบุรี 
จำนวนที่รับ :
2
เงินเดือน :
ตามตกลง
สวัสดิการ :
ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน, ค่าตำแหน่ง, ค่าเช่าบ้าน, รถรับส่ง, โบนัส 2 ครั้ง/ปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,อื่น ๆ
วิธีการสมัคร :
สมัครด้วยตนเอง /จดหมายสมัครงาน/E-mail
ติดต่อ :
นายประเทือง น้อยอาษา
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
พนักงานส่งเอกสาร
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย อายุ 22 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตนเอง
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน :
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์/แม่บ้าน/รปภ.
รายละเอียดของงาน :
รับ - ส่ง เอกสาร ติดต่าประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
สถานที่ปฎิบัติงาน :
ชลบุรี 
จำนวนที่รับ :
2
เงินเดือน :
ตามตกลง
สวัสดิการ :
ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน, ค่าตำแหน่ง, ค่าเช่าบ้าน, รถรับส่ง, โบนัส 2 ครั้ง/ปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,อื่น ๆ
วิธีการสมัคร :
สมัครด้วยตนเอง /จดหมายสมัครงาน/E-mail
ติดต่อ :
นายประเทือง น้อยอาษา
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
ล่ามภาษาญี่ปุ่น (INTERPRETER THAI-JAPAN)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ หญิง อายุ 21 - 30 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน :
มัคคุเทศน์/ไกด์/ล่าม/จองห้อง-ตั๋ว
รายละเอียดของงาน :
แปลภาษาหรือเอกสาร ไทย-ญี่ปุ่น ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
สถานที่ปฎิบัติงาน :
ชลบุรี 
จำนวนที่รับ :
1
เงินเดือน :
ตามตกลง
สวัสดิการ :
ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน, ค่าตำแหน่ง, ค่าเช่าบ้าน, รถรับส่ง, โบนัส 2 ครั้ง/ปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,อื่น ๆ
วิธีการสมัคร :
สมัครด้วยตนเอง /จดหมายสมัครงาน/E-mail
ติดต่อ :
นายประเทือง น้อยอาษา
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
QC/QA
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย/หญิง
- วุฒิ ปวส. ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ด้าน QC Inprocess ใช้เครื่องมือวัดได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้ Ms Office ได้
ลักษณะงาน :
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
รายละเอียดของงาน :
ตรวจสอบการทำงานของกระบวนการผลิต สุมการตรวจการปฏิบัติงานของสายการผลิต ตรวจสอบวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
สถานที่ปฎิบัติงาน :
ชลบุรี 
จำนวนที่รับ :
2
เงินเดือน :
ตามตกลง
สวัสดิการ :
ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน, ค่าตำแหน่ง, ค่าเช่าบ้าน, รถรับส่ง, โบนัส 2 ครั้ง/ปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,อื่น ๆ
วิธีการสมัคร :
สมัครด้วยตนเอง /จดหมายสมัครงาน/E-mail
ติดต่อ :
นายประเทือง น้อยอาษา
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้

49/40 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เขตส่งออก 2 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี   20230
โทรศัพท์ : 038-493400-19   แฟกซ์ : 038-493424
อีเมล์ : pratuang@snc-lcb.com  
เว็บไซต์ : www.sncformer.com