บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ผลิตกระเบื้องหลังคาที่ได้รับการยอมรับมากว่า 20 ปี ตระหนักดีว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญในการพิจารณาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร โดยได้เปิดรับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่ง ดังนี้
ผู้แทนขาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบปริญญาตรี ทุกสาขามีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 3 ปี
ลักษณะงาน :
การตลาด/การขาย
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
สระบุรี 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน มาที่
ติดต่อ :
แผนกบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาด
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ลักษณะงาน :
บริการลูกค้า
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
สระบุรี 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน มาที่
ติดต่อ :
แผนกบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหาร ธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการบริการและโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ลักษณะงาน :
บริการลูกค้า
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
สระบุรี 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
สนใจสมัครได้ที่ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 69-70 ม.1 ถ.มิตรภาพ กท.115 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 Tel. 0-3622-4001-8 Ext. 178 E-mail: human@diamondtile.com
ติดต่อ :
แผนกบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านบริหารผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า
ลักษณะงาน :
ผู้จัดการ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
สระบุรี 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน มาที่
ติดต่อ :
แผนกบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
วิศวกร
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี
- จบปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมทุกสาขา
ลักษณะงาน :
วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
สระบุรี 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน มาที่
ติดต่อ :
แผนกบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม ออกแบบอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD, 3D MAX, Illustrator, Photoshop, CorelDraw
- มีประสบการณ์งานออกแบบวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน :
ศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟฟิค/ออกแบบผลิตภัณฑ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
สระบุรี 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
สนใจสมัครได้ที่ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 69-70 ม.1 ถ.มิตรภาพ กท.115 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 Tel. 0-3622-4001-8 Ext. 178 E-mail: human@diamondtile.com
ติดต่อ :
แผนกบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้

69-70 ม.1 ถ.มิตรภาพ กท.115 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง
จังหวัด สระบุรี   18000
โทรศัพท์ : 0-3622-4001-8 Ext. 178   แฟกซ์ : 0-3625-1528
อีเมล์ : human@diamondtile.com  
เว็บไซต์ :