บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด

สื่อโฆษณา ออกแบบ ผลิต ติดตั้งงานป้าย นิออนไลท์และงานสติ๊กเกอร์ทุกชนิด รับจัดกิจกรรมทางการตลาด ผลิต จำหน่าย ให้เช่าอุปกรณ์ ขาตั้งโฆษณาทุกชนิด ออกแบบรับพิมพงาน Inkjet ออกแบบโครงสร้าง ก่อสร้าง จัดหา และให้เช่าสถานที่ติดตั้งป้าย
เจ้าหน้าที่การตลาด ( NBE )
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ชาย หรือ หญิง อาย ุ 25 ปี ขึ้นไป
- มีรถยนต์พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
ลักษณะงาน :
การตลาด/การขาย
รายละเอียดของงาน :
ลักษณะงาน : ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านกิจกรรมการตลาด Event/ Organize
สถานที่ปฎิบัติงาน :
เชียงใหม่ 
จำนวนที่รับ :
2
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
โบนัส เบี้ยขยัน หอพัก ประกันอุบัติเหตุ เงินกู้กองทุนวีซายน์ ฯลฯ
วิธีการสมัคร :
สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน หรือ E-Mail มาที่
ติดต่อ :
จุฑามาศ หวลอ่อน
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
ธุรการบัญชี&ลูกค้าสัมพันธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
-หญิง อาย ุ 25 ปี ขึ้นไป
- มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้เป็นอย่างดี พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
ลักษณะงาน :
จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
รายละเอียดของงาน :
ลักษณะงาน : ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อ และดูแลเรื่องเอกสารทางด้านบัญชี
สถานที่ปฎิบัติงาน :
เชียงใหม่ 
จำนวนที่รับ :
1
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
โบนัส เบี้ยขยัน หอพัก ประกันอุบัติเหตุ เงินกู้กองทุนวีซายน์ ฯลฯ
วิธีการสมัคร :
สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน หรือ E-Mail มาที่
ติดต่อ :
จุฑามาศ หวลอ่อน
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้

99 ซอยต๋าเหิน ถนนเมืองสาตร ต. หนองหอย อ. เมือง
จังหวัด เชียงใหม่   50000
โทรศัพท์ : 053-800800   แฟกซ์ : 053-802902
อีเมล์ : juthamart_j@hotmail.com  
เว็บไซต์ : WWW.VSIGNMEDIA.COM