Business Focus
 
หน้าแรก >Business Focus > ปลูกต้นแก้วมังกร
 
ปลูกต้นแก้วมังกร
  www.mrthaijob.com  วันที่  30  ก.ย  2552
 

ปลูกต้นแก้วมังกร

                 แก้วมังกรนับเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนับว่าเป็นผลไม้มงคล เพราะสีสันของผลนั่นเอง รวมทั้งชื่อของผลไม้ชนิดนี้เอง จึงเป็นที่นิยม สำหรับไหว้พระ ไหว้เจ้า รวมทั้งยังเป็น ผลไม้ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอีกด้วย

                 เงินลงทุน

                 ประมาณ 135,000 บาท/5 ไร่/ปี (คำนวณเฉลี่ยจากระยะเวลาการปลูก 12 ปี) เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

                 (1) ต้นทุนคงที่ ค่าเสา ร้าน (ค้าง) ท่อน้ำจ่ายตามหลัก ต้นพันธุ์ ค่าเตรียมดินและหลุมปลูก (750 หลัก x 300 บาท) = 225,000 บาท ค่าอุปกรณ์ให้น้ำและเครื่องสูบน้ำ 30,000 บาท ค่าปรับพื้นที่ (800 บาท x 5 ไร่) = 4,000 บาท ค่าถังพ่นสารกำจัดแมลงและอุปกรณ์ทำสวน 10,000 บาท รวม 269,000 บาท

                 (2) ค่าใช้จ่ายต่อปี ค่าใช้ที่ดิน 1,000 บาท ค่าปุ๋ยต่าง ๆ และวัสดุคลุมดิน 20,000 บาท สารกำจัดมดและแมลง 3,000 บาท ดอกเบี้ย (สมมติคิด 6% ตลอด) 269,000 x 6% = 16,140 บาท ฉะนั้น ค่าลงทุนในข้อ (1) เฉลี่ยปีละ 269,000/12 = 22,417 บาท ค่าปราบวัชพืช 5,050 บาท ค่าสูบน้ำและไฟฟ้า 3,000 บาท ค่าแรง 54,000 บาท กันไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นและเบ็ดเตล็ด อื่น ๆ 10,000 บาท รวม 134,607 บาท (ยังไม่รวมค่าเสื่อมสภาพ และค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ยานพาหนะ ขนส่ง อุปกรณ์สื่อสาร และค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน เป็นต้น

                 รายได้

                 323,726 บาท/ปี 

                 ก. เมื่อต้นแก้วมังกรมีอายุครบ 12 ปี คำนวณการเก็บเกี่ยวผลและขายได้ 11 ปี ๆ ละ 4,000 กิโลกรัม/ไร่ จากราคา ขายกิโลกรัมละ 25 บาท (4,000 กิโลกรัม x 5 ไร่ x 11 ปี x 25 บาท) = 5,500,000 บาท 

                 ข. ค่าใช้จ่ายต่อปี 134,607 บาท (134,607 x 12 ปี) = 1,615,284 บาท ผลตอบแทนใน 12 ปี 3,884,716 (ก.-ข.) เฉลี่ย 323,726 บาท/ปี = 26,977 บาท/เดือน

                  วัสดุ/อุปกรณ์ 

                 เสา (ท่อปูนขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 8 นิ้ว ยาว 2 เมตร หรือมากกว่า จำนวน 750 หลักร้านหรือค้างไม้ (ทำจาก ไม้แดงเพราะทนทานได้ประมาณ 3-5 ปี) เสาไม้เนื้อแข็งขนาด 3 นิ้ว ยาว 1 เมตร ตะปูขนาด 2-3 นิ้ว จอบ เสียม กรรไกรตัดผล ทราย หิน ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำจ่ายตามหลัก ต้นพันธุ์ (ราคาตั้งแต่ 40 บาท 50 บาท 100 บาทขึ้นไป) มีด ถุงมุ้งเชือก ฟาง อุปกรณ์ให้น้ำและเครื่องสูบน้ำ ถังพ่นสารกำจัดมด แมลง และอุปกรณ์ทำสวน ปุ๋ย วัสดุคลุมดิน สารกำจัดมด แมลง

                 แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์

                 ไม้แดงและเสาท่อปูนจากร้านขายวัสดุก่อสร้าง และร้านขายไม้ก่อสร้าง (ถ้าไม่มีขนาดที่ต้องการอาจใช้วิธีสั่งทำวัสดุอื่นจากร้านขายอุปกรณ์การเกษตร) และกิ่งพันธุ์ตลาดนัดสวนจตุจักร งานเกษตรแฟร์ สวนใหญ่ที่ทำกิ่งพันธุ์แก้วมังกรขาย 

                  ชนิดของแก้วมังกร

                 - พันธุ์เนื้อขาวเปลือกแดง ได้แก่ พันธุ์บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สวนจันทบุรี ฯลฯ 

                 - พันธุ์เนื้อแดงเปลือกแดง ได้แก่ โมน่าแดนซิส เอสคิวอินทเลนซิส คอสต้าลิเซนลิส โปลีไรซีส 

                 - พันธุ์ผิวทอง เนื้อขาว 

                 การเลือกกิ่งพันธุ์

                 1. ควรเป็นกิ่งพันธุ์ที่รู้จักกันแพร่ หลาย และได้รับการยอมรับจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                 2. เจริญเติบโตได้ดี ปัญหาศัตรูพืชน้อย

                 3. ให้ผลจำนวนมาก รสชาติดีถูกใจผู้บริโภค และมีการทดลองปลูกได้ผลดีในหลายพื้นที่ และสามารถพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกได้

                 4. เลือกใช้กิ่งพันธุ์จากสวนที่ประสบความสำเร็จแบบมืออาชีพ และมีมาตรฐานในการผลิตกิ่งพันธุ์

                 ตลาด/แหล่งจำหน่าย

                 ส่งตลาด อตก. ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดจตุจักร ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกต บริษัทส่งออกผักและผลไม้ต่าง ประเทศ และตลาดผลไม้ทั่วไป

                  ข้อเสนอแนะ 

                 1. ไม่ควรผลิตผลแก้วมังกรออกมามากจนเกินพอ และออกมาตรงกับผลไม้อื่น ๆ

                 2. แก้วมังกรเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพน่าจะมีภาษีมากกว่าผลไม้หลาย ๆ ชนิด ถ้าผลผลิตออกมาจำนวนมาก เช่น ทุเรียน เงาะ และมะม่วง ราคาก็ถูกลงตามส่วน แก้วมังกรในประเทศไทยคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มแบบชมพู่ คือ มีราคาต่ำจน ถึงราคาสูงมาก

                 3. ไม่ควรนำแก้วมังกรส่งตลาดใน ตอนบ่ายหรือเย็น ซึ่งผู้ซื้อกลับบ้านแล้วอาจต้องขายแบบทิ้งทวนหรือเลหลังโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่าย ไม่รู้ราคาในท้องตลาด 

                 4. ราคาผลแก้วมังกรขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าและช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงสินค้าขาดตลาดจะขายได้ราคาสูง ยังไม่รวมผลผลิตนอกฤดูกาล ช่วงปีใหม่ และตรุษจีน ราคาจะสูงกว่าที่คำนวณไว้

                 5. ต้องยอมรับว่าผลผลิตบางส่วน ขายไม่ได้หรือต้องเลขาย เพราะคุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

                 ข้อสังเกต 

                 ผลตอบแทนจะมากขึ้น/ลดลง หรือขาดทุนไม่พอค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับ

                 1. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผล ผลิตแก้วมังกร และราคาขายผลแก้วมังกร สูงขึ้น/ต่ำลง

                 2. ค่าใช้จ่ายแต่ละปีประมาณการ ไว้ลดลงหรือเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพในการดำเนินการและการบริหารสวน

                 3. ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

                 4. การเอาเปรียบของพ่อค้าคน กลาง

                 5. รัฐไม่เอาใจใส่เท่าที่ควร
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 639  ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
 

ความคิดเห็นที่ 1


Qn1GBg <a href="http://vnbrgfoprytk.com/">vnbrgfoprytk</a>, [url=http://aqwjamtiqngl.com/]aqwjamtiqngl[/url], [link=http://uegzsehtckmg.com/]uegzsehtckmg[/link], http://hsxuchzkviot.com/

โดย : zzdube    2016-07-01 11:50:54

ความคิดเห็นที่ 2


8oj828 <a href="http://qtcztfcunfbq.com/">qtcztfcunfbq</a>, [url=http://coldspthxdyj.com/]coldspthxdyj[/url], [link=http://eenmfjunlirs.com/]eenmfjunlirs[/link], http://eboddseviumm.com/

โดย : lygirsccprq    2016-06-13 05:17:26


ส่งความคิดเห็น

  • โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น หรือ กล่าวหาให้ร้ายกัน
  • ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  • ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
แสดงความคิดเห็น
ใส่อารมณ์