Business Focus
 
หน้าแรก >Education > พวกเรา “เด็กวัด” ครุฯ คลอง 6 ช่วยทำนุบำรุงศาสนา พัฒนาสังคม
 
พวกเรา “เด็กวัด” ครุฯ คลอง 6 ช่วยทำนุบำรุงศาสนา พัฒนาสังคม
  www.mrthaijiob.com  วันที่  15  มิ.ย  2555
 

พวกเรา  เด็กวัดครุฯ  คลอง 6 ช่วยทำนุบำรุงศาสนา  พัฒนาสังคม
              สืบเนื่องมาจากเดือนมีนาคม  มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  คือ  วันมาฆบูชา  สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จึงได้จัดโครงการมาฆบูชา  ครุศาสตร์ฯ  พัฒนาสังคมขึ้น  โครงการน่าสนใจอย่างนี้  ไม่รอช้า  ตามติดนักศึกษาไปทำกิจกรรมกันเลย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ  เทศกุล  หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษา  สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เล่าว่า  เนื่องจากเดือนมีนาคม  มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  อีกหนึ่งวันของชาวพุทธ  โดยชาวพุทธจะเข้าวัดทำบุญชำระล้างจิตใจ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้บริการสังคม ชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยฯ  และเผยแพร่สืบทอดวันสำคัญทางพุทธศาสนา  นอกจากการจัดบอร์ดที่ทางคณะได้จัดพื้นที่ไว้สำหรับนักศึกษาแล้ว  ในปีนี้ทางสโมสรนักศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ยังได้ออกไปบริการชุมชน  โดยร่วมมือกับ  อบต.คลองหก  และชุมชนบริเวณมหาวิทยาลัยฯ  ทำความสะอาดวิหารสมเด็จพุฒาจารย์  (โต  พรหมรังสี)  และศาลพระพรหม          

            เบริด์  ว่าที่  ร.ต.  ทินกร  พัดวี  นักศึกษาชั้นปีที่  2  (หลักสูตรต่อเนื่อง)  สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  ประธานโครงการ  มาฆบูชา  ครุศาสตร์ฯ  พัฒนาสังคม  เล่าว่า  วิหารสมเด็จพุฒาจารย์  (โต  พรหมรังสี)  และศาลพระพรหม  เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่าบรรดานักศึกษาให้การเคารพ    โดยกิจกรรมในวันนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด  40  คน  ซึ่งเป็นนักศึกษาทุกชั้นปี  ของสาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล  และสาขาวิชครุศาสตร์ไฟฟ้า  สำหรับกิจกรรม  ทาสีหลังคา  ปะรอยรั่ว  เช็คกระจก  ทำความสะอาดกวาดถู  การทำกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อให้นักศึกษาในฐานะของชาวพุทธได้ร่วมกันทำความดี  ในการช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

                       เกมส์  นายฐิติ  โคมกลาง  นักศึกษาชั้นปีที่  2  สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล  เล่าว่า  ตั้งแต่มาอยู่ที่หอพัก  ไม่ได้ไปวัด  ส่วนใหญ่จะเข้าวัดช่วงเทศกาลมากกว่า  ในมุมมองส่วนตัวมองว่าที่วัยรุ่นทุกวันนี้  เข้าวัดน้อยลง  เนื่องจากไม่มีใครปลูกฝังในเรื่องของการเข้าวัด  มีความอิสระเพราะว่าอยู่หอพัก  เมื่อเปรียบเทียบกับการเข้าร้านเหล้า  เข้าวัด  ต้องนั่งพับเพียบ  ส่วนเข้าร้านเหล้า  นั่งบนเก้าอี้  การทำกิจกรรมในวันนี้เหมือนเป็นการได้ทำบุญ  ได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธ  ซึ่งน้อยครั้งที่จะได้ทำกิจกรรมทำนุบำรุงพระศาสนา  ชาวพุทธต้องทำบุญ  เพื่อสืบทอดเจตนาทางพระพุทธศาสนา

                        
                       
ปุ้ย  นางสาวธาดารัตน์  ธรรมาภิมุข  นักศึกษาชั้นปีที่  1  สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล  เล่าว่า  หลังน้ำท่วมได้ร่วมกิจกรรมกับทางคณะฯ  ในการเป็นจิตอาสาที่ศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำลด  การทำกิจกรรรมเป็นการได้ผ่อนคลายความเครียดหลังจากที่เรียนมาหนักๆ  กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดี  ซึ่งตนเองเคยแต่เข้าวัดไปทำบุญ  ฟังเทศน์  ไม่เคยได้ทำความสะอาดวัด  วันนี้ถือว่าเป็นวันดี  ที่ตนเองได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ  ถึงแม้ตนเองจะมีหน้าที่เพียงการกวาดและถูวิหารสมเด็จพุฒาจารย์  (โต  พรหมรังสี)  และศาลพระพรหม  แต่ถือว่าได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธ


           

 


                        หมิว  นางสาววรัญญา  ทุมทอง  นักศึกษาชั้นปีที่  1  สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า เล่าว่า  เมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาได้แสดงออกความรักกันแล้ว  วันมาฆบูชา  ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  อยากให้วัยรุ่นทุกคนหันมาให้ความสำคัญ  มั่นเข้าวัด  ทำบุญ  เสียเงินซื้อดอกกุหลาบแล้ว  อยากให้วัยรุ่นเสียเงินซื้อดอกบัว  ไปบูชาพระ  รู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมในครั้งนี้  เพราะว่า  ต้องเดินผ่านวิหารสมเด็จพุฒาจารย์  (โต  พรหมรังสี)  และศาลพระพรหมทุกวัน  สิ่งที่นักศึกษากราบไหว้บูชา  ยึดเหนี่ยวจิตใจ  ในฐานะที่เป็นชาวพุทธอยากให้เพื่อนๆ  เข้าวัดกันเยอะๆ  เมื่อเข้าไปในวัดแล้วจะรู้ว่าความร่มสงบร่มเย็น  และจิตใจที่สงบเป็นอย่างไร           
                      
อีก  1  กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  ปลูกฝังจิตอาสาและหน้าที่ของชาวพุทธให้กับนักศึกษา  ทุกวันนี้สังคมได้สะท้อนให้เห็นว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาน้อยลง  กลับให้ความสำคัญที่เป็นสากลมากขึ้น
 


                                                                                 


  


 


                ชลธิชา  ศรีอุบล                                                                       
กองประชาสัมพันธ์  มทร.ธัญบุรี  0-2549-4994              
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 337  ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย