Business Focus
 
หน้าแรก >Interview > มินเทค แล็ปบอราทอรี่ รับคนซื่อสัตย์และมีทัศนคติดี
 
มินเทค แล็ปบอราทอรี่ รับคนซื่อสัตย์และมีทัศนคติดี
  www.mrthaijob.com  วันที่  9  พ.ค  2555
 

มินเทค แล็ปบอราทอรี่ รับคนซื่อสัตย์และมีทัศนคติดีพร้อมรับผิดชอบงานด้วยความตั้งใจและอดทน         บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการรับจ้างผลิตเครื่องสำอางให้กับแบรนด์สินค้าต่าง ๆ (OEM) โดยเฉพาะสินค้าประเภทครีมบำรุงผิวและน้ำหอม ซึ่งเปิดดำเนินกิจการมานานกว่า 10 ปี โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแบรนด์เครื่องสำอางทั้งรายย่อยไปจนถึงแบรนด์ขนาดกลาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีพนักงานประมาณ 30 คน ประกอบไปด้วยแผนกต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายจัดส่ง ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้การบริหารงานของ ดร.วรพล วังฆนานนท์

          ดร.วรพล วังฆนานนท์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาห กรรมเครื่องสำอาง และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้โดยตรง กล่าวว่า “ขณะนี้ทางบริษัทต้องการรับบุคลากรเพิ่มหลายอัตรา เนื่องจากทางเรามีจำนวนออเดอร์ที่เพิ่มมากขึ้น จึงอยากได้บุคลากรเข้ามาเสริมทัพของเราให้แข็งแรงมากขึ้นในหลายตำแหน่งด้วยกัน คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ Graphic Design พนักงานธุรการ พนักงานขาย และแม่บ้าน โดยทางบริษัทของเรามีนโยบายในการพิจารณาคือ เริ่มจากการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่ ได้แก่ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน จากนั้นจะเป็นการสัมภาษณ์ในเบื้องต้นเพื่อพิจารณาบุคลิกภาพและทัศนคติ เมื่อเห็นว่าเหมาะสมจึงรับเข้ามาทดลองงานก่อน 3 เดือน เพื่อพิจารณาว่าสามารถทำงานตามขอบเขตที่ตกลงกันไว้ได้หรือไม่ จากนั้นจึงรับเข้าบรรจุเป็นพนักงานประจำ และปรับอัตราจ้างให้เหมาะสมกับความสามารถในการทำงาน”

           สำหรับการคัดเลือกพนักงาน ทางบริษัทจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือแบบสัมภาษณ์ โดยจะมีรายละเอียดทั่ว ๆ ไป เช่น ประเมินว่าผู้สมัครมีความเชื่อมั่นในตัวเองในระดับใด เป็นต้น และส่วนที่ 2 จะเป็นข้อสอบเฉพาะด้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อสอบแบบบรรยายตามคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อสอบพนักงานบัญชี ถามว่าภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในแต่ละเดือน แต่ละครึ่งปี แต่ละปีได้แก่อะไรบ้าง ให้อธิบายว่าแต่ละชนิดคำนวณอย่างไร เป็นต้น

           ส่วนความมั่นคงในการทำงาน แน่นอนว่าบริษัทดำเนินงานมาเป็นปีที่ 10 ย่อมมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ จากมีพนักงานเพียง 5 คน ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 30 คน โดยกว่า 10 คนเป็นพนักงานที่ทำงานเกิน 8 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจที่จะทำงานในองค์กรนี้ เมื่อบริษัทพิจารณารับพนักงานเข้ามาทำงานประจำแล้ว ถือว่าพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ซึ่งบริษัทตั้งใจจะดูแลพนักงานทุกคนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

          นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้แก่พนักงานที่มีความมุ่งมั่น โดยทุกคนจะมีความก้าวหน้าในสายงาน ตั้งแต่การก้าวขึ้นสู่หัวหน้างานจนถึงขั้นออกไปเปิดกิจการเป็นของตนเอง ดังเช่นตัวอย่างที่ผ่านมา มีพนักงานแพ็กของหลังร้านคนหนึ่งได้พัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นพนักงานขาย และเป็นผู้จัดการร้านค้าภายในเวลา 2 ปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลด้วย) จนในที่สุดก็ไปเปิดร้านขายส่งเป็นของตนเอง โดยรับสินค้าจากทางบริษัทไปขาย หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการนั่นเอง

          ทางด้านสวัสดิการและแรงจูงใจในการทำงาน ต้องบอกว่าบริษัทมีให้เหมือนทั่วไปตามหลักสากล เช่น วันลาพักร้อน ค่าแรงล่วงเวลา (O.T.) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีค่าเบี้ยขยันในแต่ละเดือน สำหรับพนักงานที่ไม่มาสาย ไม่ลากิจ และไม่ป่วย อีกทั้งยังมีโครงการ 10+10 สำหรับเดือนที่ยอดขายทะลุเป้า คือได้เงินเดือนเพิ่มอีก 10% สำหรับพนักงานทั่วไป และอีก 10% (รวมเป็น 20%) สำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานขาย เป็นต้น 

          นอกจากนี้ในแต่ละปียังมีกิจกรรมนอกสถานที่ โดยบริษัทจะพาพนักงานไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ เช่นปีที่ผ่านมาจะไปทำบุญถวายศาลาวัดที่จังหวัดชัยนาท และเลยไปทำกิจกรรมกลางคืนที่รีสอร์ทของวนอุทยานห้วยขาแข้ง เป็นต้น

           สำหรับคนที่ต้องการมาร่วมงานกับทางบริษัท อันดับแรกต้องประเมินเบื้องต้นว่าตนเองต้องการทำงานที่นี่จริงหรือไม่ จากนั้นสำรวจคุณสมบัติของตนเองในเบื้องต้นว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ เมื่อรู้คำตอบแล้วจึงเดินเข้ามาติดต่อฝ่ายบุคคลของบริษัทเพื่อดำเนินการต่อไป นอกจากนี้บุคคลเหล่านั้นต้องมีทัศนคติที่ดี ทั้งต่อบริษัทและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งมีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่สูง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเอาใจใส่ และใช้สติปัญญาในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง

           สุดท้าย ดร.วรพล กล่าวทิ้งท้ายว่า “เนื่องจากบริษัทไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่ พนักงานทุกคนถือเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกัน ดูแลทุกข์สุขกันและกัน และพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นคนดีของสังคม ดังนั้น คนที่ไม่ดีจะอยู่ได้ไม่นาน เช่น พวกที่ชอบมีเรื่องชู้สาว ชอบเล่นพนัน ชอบเที่ยวกลางคืน จะไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในองค์กรนี้ เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่จะชอบไหว้พระ สวดมนต์ และทำบุญทำทาน มีครอบครัวที่เป็นปรกติสุข

          สนใจร่วมงานติดต่อ เลขที่ 199/273 ซ.เชิดวุฒากาศ 9 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2929-4287


หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 1036  ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
 

ความคิดเห็นที่ 1


7HKAG2 , [url=http://hgqbtlwumvlo.com/]hgqbtlwumvlo[/url], [link=http://oxcsqyyfiugp.com/]oxcsqyyfiugp[/link], http://vozkfwqzwbsy.com/

โดย : hosmjjtqhyk    2012-08-14 23:25:36


ส่งความคิดเห็น

  • โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น หรือ กล่าวหาให้ร้ายกัน
  • ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  • ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
แสดงความคิดเห็น
ใส่อารมณ์