Business Focus
 
หน้าแรก >Interview > ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ผู้บริหาร SUSCOซื่อสัตย์-พัฒนางาน พร้อมตอบแทนสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม
 
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ผู้บริหาร SUSCOซื่อสัตย์-พัฒนางาน พร้อมตอบแทนสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม
  www.mrthaijob.com  วันที่  13  มี.ค  2555
 

ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ผู้บริหาร SUSCOซื่อสัตย์-พัฒนางาน พร้อมตอบแทนสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม           บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน ดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น ปัจจุบันบริษัทจำหน่ายน้ำมันผ่านสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้ารูปหยดน้ำมัน และเครื่องหมาย ‘SUSCO’ และจำหน่ายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันรายอื่นด้วย

            คุณชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงธุรกิจว่า แม้ปีนี้เราจะได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย แต่บริษัทยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตในอัตราที่สูงไว้ได้ และเตรียมขยายการลงทุนเพิ่ม 100 ล้านบาท เพื่อขยายและปรับภาพลักษณ์สถานีบริการน้ำมัน

           “ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจมีการเติบโตของผลกำไรสูงตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน มาจาก 3 กลยุทธ์สำคัญ คือ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งการลดต้นทุนการดำเนินงานที่ได้ผล 2) การส่งออกน้ำมันไปต่างประเทศ และ 3) การขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติ NGV และ LPG ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ รายได้หลักของธุรกิจมาจาก 2 ส่วนคือ รายได้จากธุรกิจน้ำมันในประเทศ และธุรกิจส่งออกน้ำมันไปต่างประเทศ รองลงมาคือรายได้จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติ NGV และ LPG

             การดำเนินงานในปีนี้เราได้วางแผนดำเนินธุรกิจเน้นการส่งออกน้ำมันไปสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในแถบประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว กัมพูชา พม่า และประเทศจีนตอนใต้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเน้นการใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และสนับสนุนการเพิ่มยอดขายของแต่ละสถานีให้มากขึ้น อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ สถานีบริการ ซึ่งจะมีการคิดและปรับรูปแบบของกิจกรรมให้น่าสนใจและแตกต่างจากเดิม”

            ผู้บริหาร SUSCO กล่าวเสริมอีกว่า “จากทิศทางการเติบโตของธุรกิจเราได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้บริโภคเป็นสำคัญ บริษัทจึงได้จัดสรรงบประมาณการลงทุนเพิ่ม 100 ล้านบาท เพื่อใช้ในแผนการขยายสถานีบริการน้ำมันและการปรับภาพลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มการส่งออกน้ำมันให้มากขึ้น โดยตั้งงบประมาณไว้ราว 20-30 ล้านบาท สำหรับการพัฒนากิจกรรมการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบต่าง ๆ ณ สถานีบริการ รวมถึงการจัดทำ SUSCO card ให้ลูกค้า เพื่อมอบสิทธิประโยชน์การให้ส่วนลดราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากแผนดังกล่าว บริษัทตั้งเป้าเติบโตกว่าปี 2554 ประมาณ 10%”

             “และสำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของซัสโก้ คือ การคงแนวคิดของการดำเนินงานเพื่อตอบแทนสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน บริษัทจึงเดินหน้าสานต่อ ‘โครงการเทวดาตัวน้อย’ ในปีนี้เป็นปีที่ 4 โดยจัดทุนการศึกษามอบให้นักเรียนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงสถานีบริการซัสโก้ทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาด แคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับสโลแกนของซัสโก้ที่ว่า ซัสโก้...สิ่งดี ๆ ที่อยู่ใกล้ชิดชุมชน”

             “เหตุผลที่เรายังคงทำโครงการนี้ต่อเป็นเพราะสถาบันการศึกษาถือเป็นสถาบันที่มีความสำคัญรองจากสถาบันครอบครัว เหมือนคำกล่าวที่ว่า ‘โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง’ ซึ่งมีคุณครูเป็นเสมือนพ่อและแม่คอยอบรมสั่งสอนและดูแลเพื่อให้เด็กนักเรียนเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ หากแต่เพียงเราจะสร้างเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพได้นั้นต้องประกอบด้วยองค์ประกอบและปัจจัยที่สำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของบุคลากรครูที่สอน ความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาในด้านการศึกษาเล่าเรียนของเด็กไทย ซึ่งสำหรับในประเทศไทยแล้ว ถือว่ายังมีโรงเรียนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังขาดแคลนความพร้อม และต้องการการสนับสนุนการพัฒนาในด้านการศึกษาเล่าเรียนของเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง”

              จากการทำงานที่มีการแข่งขันกันสูง ประจวบกับแนวคิดที่พยายามสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ สู่สังคม ผู้บริหาร SUSCO กล่าวถึงความสุขในการทำงานที่ต้องรับผิดชอบทั้ง 2 อย่างในเวลาเดียวกันว่า

             “แม้เราจะเป็นนักบริหาร ซึ่งกำไรของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ แต่เราสามารถเป็นคนที่สร้างสุขให้สังคมได้ด้วย ถ้าเราสนุกกับการทำงาน สนุกกับสิ่งที่อยากทำ มันก็จะมีความสุข เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องรู้สึกสนุกกับงานที่ทำก่อน แน่นอนช่วงแรก ๆ อะไรที่มันไม่เข้าที่เข้าทางเราอาจจะเครียดมาก เพราะเพิ่งเริ่มทำงาน แต่พอเราทำไประยะหนึ่ง รู้ปัญหา

รู้วิธีแก้ เราก็จะพัฒนาฝีมือไปเอง เมื่อผ่านไปได้มันจะกลายเป็นความสุขและความภูมิใจ”

             ท้ายนี้ผู้บริหาร SUS CO ยังฝากให้กำลังใจถึงคนที่อยู่ในวัยทำงานไว้ว่า “ไม่ว่าเราจะทำงานอะไร อยู่องค์กรไหน สิ่งที่สำคัญคือความซื่อสัตย์ เพราะมันเป็นตัวแปรหลักให้คุณทำงานอยู่ได้นานหรือไม่นาน นอกจากนี้ต้องมีความอดทน เอาใจเขามาใส่ใจเรา และพยายามพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ”

หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 569  ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
 

ความคิดเห็นที่ 1


ZPjW5m <a href="http://fcyplmqhupwu.com/">fcyplmqhupwu</a>, [url=http://cgjrhoaxwtlu.com/]cgjrhoaxwtlu[/url], [link=http://mffknedrwvoo.com/]mffknedrwvoo[/link], http://peddoaihsjrf.com/

โดย : mrybcfkd    2016-06-12 08:58:40


ส่งความคิดเห็น

  • โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น หรือ กล่าวหาให้ร้ายกัน
  • ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  • ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
แสดงความคิดเห็น
ใส่อารมณ์