Business Focus
 
หน้าแรก >Interview > แอมเวย์ (ประเทศไทย) ขยายธุรกิจ รับ 100 กว่าอัตรา วุฒิ ปวช.-ป.โท
 
แอมเวย์ (ประเทศไทย) ขยายธุรกิจ รับ 100 กว่าอัตรา วุฒิ ปวช.-ป.โท
  www.mrthaijob.com  วันที่  20  ก.พ  2555
 

แอมเวย์ (ประเทศไทย) ขยายธุรกิจ รับ 100 กว่าอัตรา วุฒิ ปวช.-ป.โท            บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง เพื่อร่วมเดินทางสู่ความสำเร็จ (ร่วมบริหารองค์กรให้ยิ่งใหญ่ สู่ยอดขาย 2 หมื่นล้านในอีก 5 ปีข้างหน้า) เราพร้อมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้วยแผนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ มุ่งมั่นสนับสนุนทุกเครื่องมือเพื่อให้คุณสามารถแสดงศักยภาพและสร้างผลงานได้อย่างเต็มที่ พร้อมอัตราเงินเดือนและสวัสดิการเต็มรูปแบบ เพื่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของคุณและครอบครัว

             คุณรัตน์วลี ลังกาสิทธิ์ ผู้จัดการแผนกสรรหาบุคลากร บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า เนื่องจากแอมเวย์กำลังเติบโต โดยเฉลี่ยแอมเวย์จะเปิดรับสมัครพนักงานปีละ 100 กว่าอัตรา ในส่วนของ Shop แอมเวย์จะทยอยเปิดทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และปริมณฑล ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีการเปิดเพิ่ม 10 กว่า Shop โดยมีเป้าหมายเปิดครบทุกมุมเมือง นอกจากนี้ Shop ทั่วประเทศ 

             แอมเวย์บริหารจัดการเองทั้งหมด แต่ไม่ใช่ลักษณะแฟรนไชส์ ทุกคนเป็นพนักงานของบริษัทแอมเวย์ จึงได้รับสวัสดิการพนักงานเหมือนกันทั่วประเทศ ตำแหน่งงานที่เปิดรับทุกตำแหน่งจึงมีตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับพนักงาน ซึ่งมีหลากหลายตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้ตลอดทั้งปี ซึ่งพนักงานสามารถโอนย้ายกลับภูมิลำเนา หรือย้ายตามครอบ ครัวเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเอง   

              เนื่องจากธุรกิจแอมเวย์เป็นธุรกิจกึ่ง ๆ การให้บริการ การคัดเลือกพนักงานจึงต้องคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่มีใจให้บริการ นอกจากนี้ต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีจริยธรรม ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเป็นพื้นฐานของแอมเวย์ พนักงานต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองที่เป็นรายได้ของบริษัทที่เข้ามาส่วนใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินโดยตรงหรือทางอ้อม 

              ในเรื่องของการทำงาน หากพนักงานจะประสบความสำเร็จต้องมีความพยายาม ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ ขณะเดียวกันต้องมีความมุ่งมั่น เพราะว่านโยบายของแอมเวย์อย่างหนึ่งคือ องค์กรของเราส่วนหนึ่งต้องมีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง พนักงานต้องสามารถนำเสนอเรื่องไอเดีย มีความคิดที่จะทำอะไรให้แก่องค์กรได้ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้ ซึ่งแอมเวย์จะมีกิจกรรมเหล่านี้ตลอดเพื่อที่จะให้พนักงานได้ขยับ ได้ใช้ความคิดเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานของตนเอง

              ในส่วนของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานนั้น ทางแอมเวย์จะพิจารณาในเรื่องพื้นฐานการศึกษาเป็นหลัก หากเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ประสบ การณ์ในการทำงานก็จะพิจารณาประสบการณ์ของผู้สมัครประกอบกัน หากเป็นน้อง ๆ ที่จบใหม่ก็จะมีการเทรนงานให้ นอกจากการพิจารณาคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครแล้ว ยังมีแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องในงานให้ผู้สมัครได้ทดสอบในบางตำแหน่ง  โดยมีข้อสอบพื้นฐาน เช่น คณิต อังกฤษ แต่หากเกี่ยวข้องกับงานในบางตำแหน่งงานก็จะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป หรือในบางตำแหน่งทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขเยอะ ๆ ก็จะมีแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นมาให้ผู้สมัครได้ทดสอบ ว่าเขามีความรู้ มีประสบการณ์ที่จะสามารถทำข้อทดสอบได้หรือไม่ และในเรื่องของการสัมภาษณ์ ผู้สมัครอาจจะถูกสัมภาษณ์โดยหัวหน้างาน 3-4 ท่านพร้อมกัน หรืออาจจะถูกสัมภาษณ์เพียงคนเดียวเป็นด่านแรกก่อนแล้วค่อยถูกสัมภาษณ์หลาย ๆ ท่าน ส่วนใหญ่ผ่านการสัมภาษณ์ 2 ครั้งก็สามารถรู้ผล

               ระยะเวลาในการทดลองงาน 120 วัน โดยพิจารณาจากหัวหน้างานเป็นเกณฑ์ หัวหน้างานจะมี on the job training ซึ่งระหว่างระยะเวลาในการทดลองงานต้องสอนเรื่องอะไรบ้าง และพิจารณาจากงานที่ถูกมอบหมาย ปรกติถ้าเป็นตำแหน่งงานที่มีในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ตรงนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่หัวหน้างานออกมาพิจารณาว่าพนักงานดังกล่าวต้องรับผิดชอบดูแลเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งจะมีงานส่วนหนึ่งที่หัวหน้างานต้องมาดูว่าน้องใหม่ที่เข้ามาเป็นทีมใหม่ของท่านต้องเรียนรู้เรื่องอะไร มีงานอะไรบ้างที่ถูกคาดหวังให้ทำ ช่วงแรกอาจจะดูโปรเจกต์งานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบนำมาพิจารณาประกอบกัน และจะมีเรื่องของการประเมินผล โดยอ้างอิงจากสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งประมาณ 90 วันก็จะประเมินผล ส่วนใหญ่ก็จะผ่านเกือบหมด แต่ก็มีที่ไม่ผ่านการทดลองงานบ้างเล็กน้อย ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้ไม่ผ่านบางส่วนเป็นเพราะน้อง ๆ บางคนประสบการณ์อาจจะตรงบ้าง แต่พอมาทำธุรกิจแบบแอมเวย์ซึ่งมีปัจจัยบางอย่างที่ไม่เหมือนธุรกิจอื่น ๆ เราเป็นธุรกิจ MLM การทำงานบางอย่างดูข้างนอกเหมือนคล้ายกัน แต่พอมาดูเรื่องของการทำงานมันอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนพอเข้ามาก็รู้สึกว่าไม่ใช่ ถ้าเขาคิดว่าไม่ใช่เราก็ยินดีให้เขาไปหาสิ่งที่คิดว่าเขาสามารถตอบโจทย์กับตัวเองได้ 

               สวัสดิการสำหรับพนักงานประจำ:

               โบนัสการันตี 2 เดือน และโบนัสพิเศษตามผลประกอบการและผลงาน การปรับเงินเดือนประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานและประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์พนักงาน สินค้าราคาพนักงานและสิทธิในการใช้สินค้าของบริษัท เครื่องแบบสำหรับพนักงานประจำร้าน และการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน

              แอมเวย์มีเปอร์เซ็นต์พนักงานลาออกน้อยมาก พนักงานที่อยู่กับแอมเวย์จนมีอายุงาน 25 ปีเท่ากับบริษัทก็มี ซึ่งพนักงานของเราที่มีเปอร์เซ็นต์อยู่กับบริษัทได้นานมีจำนวนมาก เพราะส่วนหนึ่งแอมเวย์ดูแลพนักงานเหมือนครอบครัว เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น ไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งล่างแค่ไหนก็ตาม คุณยังมีสิทธิที่จะได้พบผู้บริหารระดับสูงโดยที่ไม่ต้องผ่านหัวหน้างาน คุณมีข้อข้องใจเรื่องอะไรสามารถพูดคุยได้ ถ้าเกิดว่าไม่มีเวทีตรงนั้นก็สามารถแสดงความคิดเห็นด้วยการเขียนจดหมายไปถึง ส่งแมสเซสไปบอก ซึ่งผู้บริหารเรารับฟังทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของพนักงาน ไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยขนาดไหนก็ตาม

             “ตำแหน่งงานแอมเวย์เปิดรับค่อนข้างเยอะ เราต้องการผู้ที่มีแนวคิดที่ไม่หยุดนิ่งตลอดเวลา ต้องการคนที่มีใจบริการและมีคุณธรรม เพราะเราทำธุรกิจโปร่งใส เราจึงต้องการผู้ที่มีจริยธรรมในการทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ดีและพร้อมจะก้าวไปกับแอมเวย์” ผู้จัดการแผนกสรรหาบุคลากร กล่าวทิ้งท้าย

              ตำแหน่งงาน Amway Head Office Amway Training Center

 1. Head of Amway Training Center 2. Health & Beauty Training Manager 3. Business Education Assistant Manager 4. Business Education Executive 5. Brand Experience Executive (3 positions) 6. Product Training Executive Assistant (Nutritionist/Pharmacist)

              Corporate Communication

 1. Brand Communications Assistant Manager 2. Brand Communications Executive Assistant (Publishing) 2 positions

              Distribution

 1. Inventory Planning Assistant Manager 2. Operation Analyst Assistant Manager

              Business Relations 1. Business Oppor tunity Executive 2. Business Coordination Executive  

              Marketing 1. Market Intelligence  Executive (Research) 2. Q.A. Executive

             นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งที่น่าสนใจดังนี้

 
1. ผู้จัดการร้านแอมเวย์ ประจำสาขาน่าน มุกดาหาร กาฬสินธุ์ หนองคาย ตราด ปัตตานี นราธิวาส และสตูล สาขาละ 1 ตำแหน่ง เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในการบริหารร้าน/สาขา และมีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างาน มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ หากเป็นคนในพื้นที่นั้น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 2. พนักงานประจำร้านแอมเวย์ (ประจำสาขาทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน บุคลิกดี รักงานบริการ มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 3. เจ้าหน้าที่แผนกประสานงานธุรกิจ (ประจำสำนักงานใหญ่) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หากมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในด้านงานธุรการ ติดต่อประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งพูดและเขียน มีความรู้คอมพิวเตอร์ MS Office

 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารแบรนด์ (ประจำสำนักงานใหญ่) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในด้านงานธุรการ ติดต่อประสานงาน มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

 5. เจ้าหน้าที่แผนกระบบข้อมูล HRIS (ประจำสำนักงานใหญ่) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30  ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ บริหาร ธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานดูแลระบบฐานข้อมูล หรืองานธุรการเอกสาร มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ MS Office โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MS Excel

               สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ แผนกสรรหาและบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด 52/183 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  โทร. 0-2713-8000 ต่อ 1396, 1392 หรือ 1384 มือถือ 08-9206-9454

              ส่งประวัติการทำงานพร้อมด้วยตำแหน่งงานที่สนใจมาที่ อีเมล
staffrecruit@amway.com เว็บไซต์ www.amwayshopping.com เดินทางด้วยรถประจำทางสาย 8, 40, 58, 113, 168, 514 และ 519 หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่แอมเวย์ช็อปทุกสาขา

หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 4891  ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
 

ความคิดเห็นที่ 1


wRpl9U http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

โดย : matt    2016-08-14 15:48:17

ความคิดเห็นที่ 2


k2hFrV Thank you for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I am waiting for your further write ups thank you once again.

โดย : lananal    2016-08-04 05:19:38

ความคิดเห็นที่ 3


7DIRIM <a href="http://eevkummocniu.com/">eevkummocniu</a>, [url=http://rwznrgftkwtf.com/]rwznrgftkwtf[/url], [link=http://pyzfcqwdubvk.com/]pyzfcqwdubvk[/link], http://bpotnnmchiyl.com/

โดย : vrudxl    2016-06-18 15:48:05

ความคิดเห็นที่ 4


JAN8DR http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

โดย : Mark    2016-05-12 10:56:42

ความคิดเห็นที่ 5


* Hardboiled egg, oatmeal or whole grain cereal (not highly processed), piece of fruit. Another feature so popular with this 4 cup pink Cuisinart maker is the Brew Pause that lets you snag a cup while in the process of brewing.
<a href="http://www.honestideas.co.uk/" >michael kors shoulder bags</a> [url=http://www.honestideas.co.uk/]michael kors shoulder bags[/url]

โดย : michael kors shoulder bags    2014-12-20 03:01:54

ความคิดเห็นที่ 6


อยากทำงานในแอมเวย์ช็อป มากเลยคะต้องทำยังไงคะ

โดย : แพรว    2014-07-18 12:56:39

ความคิดเห็นที่ 7


Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks
???????????? http://www.thbsf.com/

โดย : ????????????    2013-09-08 16:08:28

ความคิดเห็นที่ 8


โดย : I love amway    2013-08-18 00:37:22

ความคิดเห็นที่ 9


อยากทำงานที่แอมเวย์แต่วุฒการศึกษาน้อย

โดย : พิชชาภ่า    2013-07-08 21:12:16

ความคิดเห็นที่ 10ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยค่ะ!!ตั้งแต่จบมาค้าขายมาโดยตลอดขายมาหลายอย่าง!!!เบื่ออยากลองมีประสบการณ์ในการทำงานบ้างค่ะ(พอจะทำได้ป่าวค่ะ)

โดย : Bowling_2522@hotmail.com    2013-03-27 02:29:53

ความคิดเห็นที่ 11


สนใจงานที่แอมเวย์มากเมื่อก่อนเคยทำอยู่ที่นี่นานมากแล้วแต่ยังสนใจอยู่ ตอนนี้อายุ47ปีแล้ว มีงานอะไรให้ทำบ้างคะ

โดย : tang0899081871@hotmail.com    2013-03-12 08:05:20

ความคิดเห็นที่ 12


สนใจงานที่แอมเวย์มากเมื่อก่อนเคยทำอยู่ที่นี่นานมากแล้วแต่ยังสนใจอยู่ ตอนนี้อายุ47ปีแล้ว มีงานอะไรให้ทำบ้างคะ

โดย : tang0899081871@hotmail.com    2013-03-12 08:04:24

ความคิดเห็นที่ 13


อยากทำจบม.6 แต่อายุ33 ทำงานบริการลูกค้ามา10 ปีพอได้มั้ยคะ

โดย : duangkamon@ gmail.com    2013-02-22 22:08:42

ความคิดเห็นที่ 14


อายุ40ก้อokoนะ

โดย : กกก    2013-01-19 22:01:02

ความคิดเห็นที่ 15


อยากทำงานในแอมเวย์ช็อปมากเลยคะ ต้องทำอย่างไงคะ

โดย : กิ๊ก    2013-01-18 13:05:47

ความคิดเห็นที่ 16


อยากทำงานในแอมเวย์ช็อปมากเลยคะ ต้องทำยังไงบ้างคะ

โดย : กิ๊ก    2013-01-18 13:04:22

ความคิดเห็นที่ 17


จะมีเปิดสาขาที่จังหวัดนครนายกหรือเปล่าค่ะ

โดย : salinee    2012-12-28 20:24:00

ความคิดเห็นที่ 18


ไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ขยันทำงานทำแอมเวย์ได้เปล่า

โดย : เอบเปิ้ล    2012-12-21 22:24:15

ความคิดเห็นที่ 19


สาขาอ่างทองมีโครงการจะเปิดในปีไหนคะขอทราบข้อมูลด้วยขอบคุณค่ะ

โดย : ลักษมี meestomee@hotmail.com    2012-12-11 16:08:49

ความคิดเห็นที่ 20


ตอนนี้ยังสมัครทันรึป่าวค๊ะ หนูพึ่งรู้ที่อ่างทองจะมาเปิด Shop อัพรายแม่บอกว่าจะมาเปิด Shop ที่อ่างทอง เพราะบ้านหนูอยู่ใกล้อ่างทองและหนูก็เป็น พีวี อยู่ ณ ตอนนี้หนูจึงอยากเป็นพนักงานของแอมเวย์ หนูจึงมีความประสงค์เพื่อที่จะสมัครเป็นพนักงาน

โดย : cj_mang@hotmail.com    2012-11-11 21:25:04

ความคิดเห็นที่ 21


อยากทราบว่าแอมเวย์ที่หนองคายเปิดวเดือนไหน และตั้งอยู่ตรงไหนของจ.หนองคาย ค่ะ

โดย : sarinya    2012-02-22 12:33:13


ส่งความคิดเห็น

  • โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น หรือ กล่าวหาให้ร้ายกัน
  • ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  • ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
แสดงความคิดเห็น
ใส่อารมณ์