Business Focus
 
หน้าแรก >Interview > Malachi Group 1 ใน 5 บริษัทผู้นำเข้า-จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกาหลีรับวุฒิ ม.3-ป.ตรี หลายอัตรา
 
Malachi Group 1 ใน 5 บริษัทผู้นำเข้า-จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกาหลีรับวุฒิ ม.3-ป.ตรี หลายอัตรา
  www.mrthaijob.com  วันที่  9  ก.พ  2555
 

Malachi Group 1 ใน 5 บริษัทผู้นำเข้า-จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกาหลีรับวุฒิ ม.3-ป.ตรี หลายอัตรา            Malachi Group เป็นกลุ่มบริษัทซึ่งทำธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากมาย อาทิเช่น ‘Skinfood’ ‘Too cool for school’ ‘Kerasys’ ‘Hurom’ ‘TNGT’ และอีกหลากหลายตราสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย             คุณจันทรา ประสงค์ศิลปกุล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มาลาคี จำกัด เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารของเครือมาลาคีกรุ๊ป มีการบริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีคุณธรรม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ของ Malachi Group ว่า “Malachi Group เป็น 1 ใน 5 ของบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิต ภัณฑ์จากประเทศเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย” นอกจากนี้ ผู้บริหารก็ยังมีปรัชญาการดำเนินการที่ดีคือ “การเติบโตของบริษัทที่มีผลกำไรที่ดีขึ้น ต้องควบคู่ไปกับความเป็นอยู่ของพนักงานที่ดีขึ้น”

              Malachi Group มีความมั่นคงและเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง มีการขยายธุรกิจอีกมากมาย มีกลุ่มสินค้าคือ

 1. กลุ่มเครื่องสำอาง ภายใต้ Brand ‘Skin food’ และ ‘Too cool for school’ เป็นกลุ่มสินค้าเครื่องสำอางที่จัดจำหน่ายครอบคลุมใน Shop (Stand alone) สู่ Counter และ Kiosk ในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า

 2. Modern Trade Group ภายใต้ Brand ‘Kerasys’ และ ‘Prorance’ เป็นกลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง และสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จัดจำหน่ายในร้านค้า Supermarket และร้านค้า Modern Trade ต่าง ๆ

 3. Home Shopping Group ภายใต้ Brand ‘Hurom’ และ ‘Chefline’ เป็นกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว และสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน เช่น เครื่องสกัดผักและผลไม้แยกกาก ชุดอุปกรณ์เครื่องครัว (กระทะ หม้อ ฯลฯ) เครื่องกรองน้ำ และสินค้าในครัวเรือนอื่น ๆ ที่จัดจำหน่ายในแผนกต่าง ๆ ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป

 4. กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ภายใต้ Brand ‘TNGT’ เป็นเสื้อผ้าชายหญิงวัยทำงาน โดยจัดจำหน่ายใน Shop ณ ศูนย์การค้าชั้นนำทั่วไป

 5. นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีแผนขยายธุรกิจด้านอื่น ๆ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมในการดำเนินชีวิต (life style) ที่ทันสมัยของผู้บริโภคในประเทศไทย

              สำหรับหลักเกณฑ์และเครื่องมือที่ใช้วัดในการคัดเลือกพนักงานนั้น ทางบริษัทจะพิจารณาความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สมัครที่เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้วัดในการคัดเลือกพนักงานแต่ละตำแหน่งคือ การใช้แบบทดสอบข้อเขียน และนำเสนอก่อนสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ การทดสอบหลังฝึกอบรมก่อนเริ่มงาน

            ในการทดลองงานทางบริษัทกำหนดระยะเวลาในการทดลองงาน 90 วัน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของทางหน่วยงานต้นสังกัดเป็นหลัก ซึ่งการประเมินผลงานมีการวัดผลที่ชัดเจนด้วย KPI และคะแนนพฤติกรรมการทำงาน

            ส่วนของความก้าวหน้าของพนักงานนั้น บริษัทมีเส้นทางความก้าวหน้า (Career path) ให้แก่พนักงาน โดยพนักงานสามารถเริ่มต้นตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ โดยมีการสอบปรับตำแหน่งขึ้นตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

            สำหรับสวัสดิการของบริษัท นอกเหนืออัตราการจ้างที่ตกลงตามแต่ละตำแหน่งแล้ว เรายังมีสวัสดิการ เช่น เงินของขวัญ เงินช่วยเหลือ เครื่องแบบพนักงาน ส่วนลดสั่งซื้อสินค้าราคาพิเศษเฉพาะพนักงาน การประกันภัยกลุ่ม สวัสดิการเงินกู้พนักงาน ทุนการศึกษา และอื่น ๆ

            คุณจันทรา กล่าวทิ้งท้ายว่า หากท่านใดอยากจะร่วมงานกับบริษัท เรายินดีต้อนรับ ขอให้เป็นคนที่พร้อมเรียนรู้และซื่อสัตย์ มีคุณธรรม พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจพัฒนาตนเองไปพร้อมกับบริษัท ก็สามารถติดต่อสมัครงานกับเราได้โดยการส่งประวัติสมัครงานมาทางสื่อออนไลน์ หรือติดต่อสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ หรือร้านค้าในเครือของบริษัท ซึ่งขณะนี้มีตำแหน่งงานว่าง คือ

 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานพิธีการศุลกากร

 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

 - วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านเอกสารและประสานงานพิธีการศุลกากร

 - มีใบอนุญาตจากกรมศุลกากร

 2. Interior Designer

 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี

 - มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ Shop และ Counter สินค้าเสื้อผ้า และเครื่องสำอาง มีความรู้เรื่องข้อกำหนดการตกแต่งของห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า

 - มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม 3D, AutoCAD และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. Training Officer

 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี

 - มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานฝึกอบรม

 4. Sales Representative

 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการเป็นตัวแทนขายสินค้า ทั้งค้าปลีก ค้าส่ง ในกลุ่ม Modern Tread และจัดแสดงสินค้าตาม Event ต่าง ๆ

 5. พนักงานการเงิน

 - เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือการเงิน มีประสบการณ์ด้านธุรการการเงิน จัดทำเอกสารการเงิน ด้านรับและจ่าย ออกเช็ค และตรวจสอบ (Audit) เอกสารการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 6. Stock & Operations Auditor

 - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

 - มีประสบการณ์ด้านการตรวจนับสินค้าคงเหลือหน้าร้าน เช็ก Stock สินค้า และ Audit การปฏิบัติงานหน้าร้าน 

 7. Shop Manager และ Assistant Shop Manager (เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง)

 - เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการบริหารร้านค้า มีความสามารถในการบริหารงานขาย การจัดการ และการบริหารงานบุคคล

 8. พนักงานขายหน้าร้าน (เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า และโฮม โปรดักส์)

 - เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

 - หากมีประสบการณ์ด้านการขายและการบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - มีความสามารถในการนำเสนอขายสินค้า มีใจรักการบริการ 

 8. พนักงานขับรถฝ่ายบริหาร

 - เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป

 - มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถทำงานวันหยุดได้

 9. พนักงานคลังสินค้าและขนส่ง

 - เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

 - สามารถทำงานล่วงเวลาได้

             สนใจติดต่อสอบถาม หรือส่งประวัติการทำงานโดยละเอียด พร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ บริษัท มาลาคี จำกัด เลขที่ 22 ถ.พหลโยธิน 31 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2512-0270-4 ต่อ 14 (แผนกสรรหา) โทรสาร 0-2512-0275 Website: www.skinfoodthailand.com E-mail: chantra@skinfoodthailand.com
 

 

หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 4877  ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
 

ความคิดเห็นที่ 1


HNorqH http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

โดย : matt    2016-08-14 15:37:40

ความคิดเห็นที่ 2


f0Cg2f <a href="http://ryomvznrehbc.com/">ryomvznrehbc</a>, [url=http://rpbdgepacodm.com/]rpbdgepacodm[/url], [link=http://rlurigzjgefz.com/]rlurigzjgefz[/link], http://yfeegagwlvgi.com/

โดย : bteavzzt    2016-06-18 05:40:19

ความคิดเห็นที่ 3


wjxh7W <a href="http://ggxtvlsnqlqr.com/">ggxtvlsnqlqr</a>, [url=http://ncikfzywfmfg.com/]ncikfzywfmfg[/url], [link=http://hdwobqlenhvd.com/]hdwobqlenhvd[/link], http://gocqqdpfmnqc.com/

โดย : hxfywotehqi    2016-06-14 15:26:22

ความคิดเห็นที่ 4


HWR8yF http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

โดย : Mark    2016-05-12 12:43:58

ความคิดเห็นที่ 5


9xybFb http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com

โดย : john    2015-01-02 02:33:51

ความคิดเห็นที่ 6


7qlB4H <a href="http://afoyuvkklecw.com/">afoyuvkklecw</a>, [url=http://wtfspewwcxgu.com/]wtfspewwcxgu[/url], [link=http://gmtpmghwfjkt.com/]gmtpmghwfjkt[/link], http://jouuocjbudbj.com/

โดย : fieuzhh    2014-12-04 21:41:27

ความคิดเห็นที่ 7


1

โดย : -1'    2014-12-01 03:50:17

ความคิดเห็นที่ 8


-1'

โดย : 1    2014-12-01 03:49:14

ความคิดเห็นที่ 9


1

โดย : -1'    2014-11-28 21:37:26

ความคิดเห็นที่ 10


1

โดย : 1    2014-11-28 21:37:25

ความคิดเห็นที่ 11


1

โดย : 1    2014-11-27 15:23:44

ความคิดเห็นที่ 12


1

โดย : -1'    2014-11-27 12:29:41

ความคิดเห็นที่ 13


1

โดย : 1    2014-11-27 12:29:39

ความคิดเห็นที่ 14


1

โดย : 1    2014-11-27 12:29:38

ความคิดเห็นที่ 15


1

โดย : -1'    2014-11-24 01:46:36

ความคิดเห็นที่ 16


1

โดย : 1    2014-11-24 01:46:31

ความคิดเห็นที่ 17


1

โดย : 1    2014-11-24 01:45:40

ความคิดเห็นที่ 18


1

โดย : 1    2014-11-24 01:44:51

ความคิดเห็นที่ 19


-1'

โดย : 1    2014-11-24 01:44:29

ความคิดเห็นที่ 20


1

โดย : 1    2014-11-19 13:23:08

ความคิดเห็นที่ 21


1

โดย : 1    2014-11-14 04:44:56

ความคิดเห็นที่ 22


1

โดย : 1    2014-11-14 04:43:59

ความคิดเห็นที่ 23


1

โดย : 1    2014-11-13 05:20:57

ความคิดเห็นที่ 24


1

โดย : 1    2014-08-21 11:39:14

ความคิดเห็นที่ 25


1

โดย : -1'    2014-08-21 11:39:08

ความคิดเห็นที่ 26


1

โดย : 1    2014-08-21 11:38:43

ความคิดเห็นที่ 27


-1'

โดย : 1    2014-08-21 11:38:33

ความคิดเห็นที่ 28


1

โดย : 1    2014-08-17 14:17:27

ความคิดเห็นที่ 29


1

โดย : -1'    2014-08-17 14:17:13

ความคิดเห็นที่ 30


1

โดย : 1    2014-08-17 14:16:44

ความคิดเห็นที่ 31


1

โดย : 1    2014-08-17 14:16:31

ความคิดเห็นที่ 32


-1'

โดย : 1    2014-08-17 14:16:27

ความคิดเห็นที่ 33


1

โดย : 1    2014-08-12 07:14:04

ความคิดเห็นที่ 34


1

โดย : -1'    2014-08-12 07:14:02

ความคิดเห็นที่ 35


1

โดย : 1    2014-08-12 07:13:59

ความคิดเห็นที่ 36


1

โดย : 1    2014-08-12 07:13:55

ความคิดเห็นที่ 37


-1'

โดย : 1    2014-08-12 07:13:53

ความคิดเห็นที่ 38


1

โดย : -1'    2014-08-10 04:07:23

ความคิดเห็นที่ 39


1

โดย : 1    2014-08-10 04:07:20

ความคิดเห็นที่ 40


1

โดย : 1    2014-08-10 04:07:16

ความคิดเห็นที่ 41


1

โดย : 1    2014-08-10 04:07:05

ความคิดเห็นที่ 42


-1'

โดย : 1    2014-08-10 04:07:02

ความคิดเห็นที่ 43


1

โดย : 1    2014-07-15 08:46:23

ความคิดเห็นที่ 44


1

โดย : -1'    2014-07-15 08:46:21

ความคิดเห็นที่ 45


1

โดย : 1    2014-07-15 08:46:18

ความคิดเห็นที่ 46


1

โดย : 1    2014-07-15 08:46:13

ความคิดเห็นที่ 47


-1'

โดย : 1    2014-07-15 08:46:08

ความคิดเห็นที่ 48


?? ??????? ??
<a href="http://www.hekticgaming.net/?????-8o5f7k-14.html" >ralph lauren rugby</a>
[url=http://www.hekticgaming.net/?????-8o5f7k-14.html]ralph lauren rugby[/url]

โดย : ralph lauren rugby    2013-11-11 11:10:54

ความคิดเห็นที่ 49


?????????
<a href="http://www.jplaureninbasicallys.org/" >?? ?????</a>
[url=http://www.jplaureninbasicallys.org/]?? ?????[/url]

โดย : ?? ?????    2013-08-28 12:05:33


ส่งความคิดเห็น

  • โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น หรือ กล่าวหาให้ร้ายกัน
  • ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  • ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
แสดงความคิดเห็น
ใส่อารมณ์