Business Focus
 
หน้าแรก >Education > เนสกาแฟ ไอซ์ ท้าประลองธุรกิจสุด COOL
 
เนสกาแฟ ไอซ์ ท้าประลองธุรกิจสุด COOL
  www.mrthaijob.com  วันที่  4  พ.ค  2554
 

เนสกาแฟ ไอซ์ ท้าประลองธุรกิจสุด COOLNESCAFE ICE COOL SME Challenge 2011           หน่วยธุรกิจเนสท์เล่ โพรเฟชชันนิล อินโดไชน่า บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โดยผลิต ภัณฑ์กาแฟเย็นปรุงสำเร็จชนิดผง ตราเนสกาแฟ ไอซ์ ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

          ส่วนเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สานฝันนักศึกษาจัดโครงการปี 2 โดยเปิดตัวโครงการ NESCAFF ICE COOL SME Challenge 2011 ท้าประลองธุรกิจสุด COOL กับเนสกาแฟ ไอซ์ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อให้นักศึกษาที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟเย็นได้มีโอกาสเรียนรู้ทฤษฎีและทดลองปฏิบัติจริงด้วยตนเองก่อนจบการศึกษา

            คุณเวโรนีค ครีมาเดส ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจเนสท์เล่ โพรเฟชชันนิล อินโดไชน่า กล่าวว่า เนสกาแฟ ไอซ์ ประสบความสำเร็จในการจัดโครงการท้าประลองธุรกิจสุด COOL กับเนสกาแฟ ไอซ์ ปีที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเข้าร่วมโครงการกว่า 89 ทีม จาก 65 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษา นอกเหนือจากภาคทฤษฎีในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง ผ่านธุรกิจร้านเนสกาแฟ ไอซ์เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านอาชีพแก่นิสิต นักศึกษาสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจกาแฟเย็นมืออาชีพ ในโอกาสนี้นิสิต นักศึกษายังได้คิดค้นพัฒนาสูตรเครื่องดื่มเนสกาแฟ ไอซ์ และเรียนรู้การทำงานเป็นทีมจากสมาชิกที่มีความชำนาญต่างกัน เช่น การบริหารจัดการ การตลาด บัญชี คหกรรมศาสตร์ และการโรงแรม เป็นต้น

            “สำหรับปี 2011 นี้จะเพิ่มดีกรีความเข้มข้นให้มากกว่า โดยทางเนสกาแฟ ไอซ์ได้ขยายโอกาสไปยังกลุ่มนักศึกษาวิชาชีพ 119 สถาบันทั่วประเทศ และนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยคาดหวังว่าจะมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 60% หรือ 125 สถาบัน จำนวน 200 ทีม (ทีมละ 3-5 คน) ทั่วประเทศ เนสกาแฟ ไอซ์ยังสร้างความตื่นเต้นให้ธุรกิจกาแฟด้วยการนำเสนอรถเข็นเนสกาแฟ ไอซ์ (NESCAFE ICE COOL on wheel) รูปแบบใหม่ ที่มีรูปลักษณ์โดดเด่นทันสมัย ถูกใจวัยทีน พร้อมอุปกรณ์การขายเบ็ดเสร็จในตัว สามารถเคลื่อน ที่ได้ ออกทดลองขายผ่านโครงการ NESCAF ICE COOL SME Challenge ปี 2 สำหรับเกณฑ์การตัดสินปีนี้มีความเข้มข้นกว่าเดิม โดยแบ่งคะแนนการวาง แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาด 50% และความคิดสร้างสรรค์ในการนำผลิต ภัณฑ์เนสกาแฟ ไอซ์ไปพัฒนาเมนูใหม่ ๆ 50% และในรอบชิงชนะเลิศจะตัดสินจากคะแนนภาคสนามคิดเป็น 80% ทีมที่ชนะเลิศโครงการจะได้รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่ และทัศนศึกษาศูนย์วิจัยกาแฟ และไร่กาแฟที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร” คุณเวโรนีค กล่าว

             คุณเวโรนีค กล่าวต่อว่า ทางเนสกาแฟ ไอซ์ได้ตั้งเป้าหมายสร้างผู้ประกอบการเครื่องดื่มกาแฟเย็นรุ่นเยาว์อย่างจริงจัง เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการใหม่เหล่านี้เป็นแรงขับทางธุรกิจต่อไป โดยมีกฎกติกาในการจัดตั้งทีม COOL คือ 1. นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2-4 หรือนักเรียนสายวิชาชีพ จัดทีมจำนวน 3-5 คนต่อ 1 ทีม จากสถาบันเดียวกัน (เฉพาะนักศึกษาคณะคหกรรมศาสตร์ คณะกรรมการจัดการโรงแรม หรือวิทยาศาสตร์การจัดการโภชนาการ และคณะบริหารธุรกิจ เท่านั้น) สมาชิกใน 1 ทีมสามารถคละคณะและชั้นปีได้ 2. ติดต่อขอรับใบสมัครจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน www.nescafe-ice.co.th 3. เขียนแผนธุรกิจ (Business Proposal) และทำ Clip สาธิตเมนูเนสกาแฟ ไอซ์ 2 เมนูพร้อมที่มาของเมนูสุดคูล ความยาว 2 นาที และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประจำสถาบัน หรือส่งใบสมัครพร้อม Business Proposal และ Clip มาที่ nescafe-ice@hotmail.co.th และ 4. สำหรับทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจากการพิจารณาการเขียนแผนธุรกิจ Business Proposal และความคิดสร้างสรรค์ในการคิดสูตรเครื่องดื่มเนสกาแฟ ไอซ์ ผ่าน Video Clip จะต้องบริหารธุรกิจด้วยตนเองตามแผนงานภายในรั้วมหาวิทยาลัยโดยการสนับสนุนของเนสกาแฟ ไอซ์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง

            สำหรับรางวัลสำหรับรอบชิงชนะเลิศนั้น รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เงินสด 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่ และทัศนศึกษาศูนย์วิจัยกาแฟ และไร่กาแฟที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร รองอันดับ 1 ได้รับเงินสด 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่ รองอันดับ 2 ได้รับเงินสด 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่ NESCAFE ICE Popular Vote ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และนักศึกษาที่เข้ารอบทั้ง 30 ทีมจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่

           โดยสามรถสมัครได้วันนี้-15 มิถุนายน 2554 เท่านั้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Call Center 08-6308-5757, 08-1827-2248, 08-3774-3131 E-mail:
nescafe-ice@hotmail.co.th และ www.nescafe-ice.co.th


หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 852  ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
 

ความคิดเห็นที่ 1


GcVM28 <a href="http://yhguxedjwisj.com/">yhguxedjwisj</a>, [url=http://xmsjbpjcarql.com/]xmsjbpjcarql[/url], [link=http://jdvcphxcyhyy.com/]jdvcphxcyhyy[/link], http://lagdznyrvxxo.com/

โดย : aetzpigyofa    2016-10-20 00:39:35

ความคิดเห็นที่ 2


HWYmVz <a href="http://zpbgjccpdlhn.com/">zpbgjccpdlhn</a>, [url=http://uwmykexdnngj.com/]uwmykexdnngj[/url], [link=http://nkcwqbxpgzcj.com/]nkcwqbxpgzcj[/link], http://ktgrwzexcuyk.com/

โดย : qwkzysdkml    2016-06-17 16:59:51


ส่งความคิดเห็น

  • โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น หรือ กล่าวหาให้ร้ายกัน
  • ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  • ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
แสดงความคิดเห็น
ใส่อารมณ์