Business Focus
 
หน้าแรก >Education > วิทยาลัยเทคโนฯ สยาม พร้อมก้าวเป็นมหาวิทยาลัย
 
วิทยาลัยเทคโนฯ สยาม พร้อมก้าวเป็นมหาวิทยาลัย
  www.mrthaijob.com  วันที่  11  ม.ค  2553
 

วิทยาลัยเทคโนฯ สยาม พร้อมก้าวเป็นมหาวิทยาลัย

พัฒนารอบด้าน หลักสูตร สถานที่ คุณภาพบัณฑิต              วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสายวิชาชีพที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี และ 4 ปี โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สามารถออกไปทำงานได้จริงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาทั้งด้านสถานที่ หลักสูตร คณะคณาจารย์ และผลงานวิจัย ทำให้วันนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามพร้อมจะยกระดับวิทยฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย

             
อ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวว่า "ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 4 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชานิเทศศาสตร์สื่อดิจิตอล และคณะบัญชี ระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่ นวัตกรรมและการบริหารการศึกษา และหลักสูตร MBA

            
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เกิดขึ้นมาเพื่อสานต่อระดับอาชีวศึกษา ที่เด็กจากอาชีวะต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรี-โท แต่เมื่อไปเรียนรวมกับเด็กที่จบมาจาก ม.6 ก็เหมือนกับว่าหลักสูตรไม่ได้สร้างมาเพื่อเขา จึงเกิดเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ปรากฏว่าตอนนี้มีนักเรียน ม.6 มาเรียนกับเรา เพราะเห็นว่าเมื่อเรียนแล้วได้ฝึกทักษะจริง ๆ ออกไปทำงานได้จริง ตอนนี้แม้วัตถุประสงค์จะแตกต่างไปบ้าง แต่สิ่งที่เราต้องการให้สังคมยังเหมือนเดิม 

             
อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ไม่ใช่ว่าคนไทยไม่อยากมี ปวช., ปวส. แต่ค่านิยมของเด็กไม่ได้อยากเรียน ปวช., ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเกิดขึ้นมาเพื่อจุดนี้ คือตอบโจทย์ให้แก่สถานประกอบการได้เด็กที่มีทักษะ ทำงานได้ และเด็กก็ได้รับปริญญาด้วย เมื่อเราต้านกระแสนี้ไม่ได้ จึงต้องทำตามกระแส เพื่อให้ทุกคนมีความสุข ทางวิทยาลัยจึงยื่นขอรับรองวิทยฐานะเพิ่มเติมเป็นมหาวิทยาลัย

            
โดยตามกฎหมายการขอเป็นมหาวิทยาลัยนั้น 1. ต้องมีนักศึกษาจบการศึกษา 1 รุ่น 2. ต้องมีงานวิจัย 3. ต้องมี 4 คณะขึ้นไป และ 4. ต้องมีเนื้อที่มากกว่า 100 ไร่ ซึ่งเรามีวิทยาเขตอยู่ที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เนื้อที่กว่า 300 ไร่ ซึ่งเรามีความพร้อมทั้ง 4 ด้านแล้ว

            
การจะเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยได้นั้น อย่างแรกต้องมีการปรับระบบต่าง ๆ ให้ชัดเจนขึ้น เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา เราใช้พื้นที่กับทางโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม แต่ตอนนี้ต้องแยกออกให้ชัดเจน แม้ว่าถ้าเข้าไปในวิทยาลัยตอนนี้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อาจจะยังเหมือนกับโรงเรียนอาชีวะอยู่ ซึ่งก็เป็นงานใหญ่ที่เราต้องทำเพื่อให้พร้อมกับการเป็นมหาวิทยาลัย

             
ในส่วนของคณาจารย์ ผมค่อนข้างพอใจกับคณาจารย์ของเราตอนนี้ เพราะเป็นการผสมผสานระหว่าง ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน และผู้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน พูดง่าย ๆ คือ มีครูกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานจริง โดยแบ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานจริง 60% และครูผู้สอนที่จะถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ประมาณ 40% ตอนนี้บางสาขาวิชาสามารถทำได้แล้ว บางสาขาวิชายังทำไม่ได้ แต่ก่อนเป็นมหาวิทยาลัยผมจะต้องการันตีให้ได้ว่าจะเป็นอัตราส่วนนี้ทุกสาขาวิชา

            
สำหรับในเรื่องหลักสูตร จะดึงธุรกิจอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพราะเห็นว่าจุดอ่อนของการศึกษาไทยอย่างหนึ่งคือ การดึงตัวเองออกจากธุรกิจอุตสาหกรรม ทำให้ภาคธุรกิจ และการศึกษาเหมือนเป็นโลกคู่ขนานกัน บางครั้งอาจารย์คิดว่าอย่างนี้ดี แต่ไม่ได้ถามภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ว่าดีจริงหรือเปล่า เพราะฉะนั้น ก่อนการเป็นมหาวิทยาลัยเราจะทำความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาห กรรมช่วยกันทำหลักสูตร ปรับปรุงสถานที่ ตอนนี้ทุกคณะของเรามีภาพอย่างนี้อยู่แล้ว แต่จะลงลึกไปถึงระดับสาขาวิชา แต่ละอาชีพจะมีภาพนี้ทั้งหมด 

             
ส่วนหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดเพิ่มเติมก็จะมีในระดับปริญญาตรี จะเพิ่ม ทางด้านกฎหมาย และทุกสาขาวิชาก็จะทำในระดับปริญญาโท รวมทั้งพื้นที่ที่ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นที่สนามบินเก่า โดยจะแบ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยกับส่วนของสนามบิน ซึ่งจะมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจสนามบิน ทำเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการสนามบิน การซ่อมเครื่องบิน และการขับเครื่องบิน ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงพัฒนาและปรับปรุงสนามบิน น่าจะเปิดการเรียนการสอนได้ในเดือนเมษายนปีนี้ แม้ธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่เล็ก แคบ แต่ก็ต้องการคนให้เพียงพอ ซึ่งตอนนี้มีการเปิดการค้าเสรี จะมีการส่งคนทำงานข้ามประเทศได้ โดยหน่วยธุรกิจที่เราจะร่วมมือกันทำหลักสูตรนี้มีประเทศอินเดียและจีนมาติดต่อให้ช่วยสร้างนักบินให้แก่เขา 

            
สำหรับการซ่อมเครื่องบินขนาดเล็กที่แม้จะดูเป็นเรื่องยาก แต่จริง ๆ แล้วการซ่อมเครื่องบินกับซ่อมรถยนต์ไม่ได้แตกต่างกันมาก และทางวิทยาลัยมีพื้นฐานทางด้านการซ่อมรถยนต์อยู่แล้ว โดยหลักสูตรการซ่อมเครื่องบิน การขับเครื่องบินจะอยู่กับคณะเทคโนโลยี ส่วนหลักสูตรการจัดการสนามบินจะอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ และจะมีหลักสูตรเกี่ยวกับโลจิสติกส์ด้วย

            
ตลาดการศึกษาในปีนี้ ตราบใดที่ภาคธุรกิจยังมีการเดินหน้า ยังต้องการคน ตลาดการศึกษาก็ไปได้ แต่ต้องมองกลับไปถึงรากของการศึกษา คือทำไมต้องมีการศึกษา อย่างแรกให้นักศึกษาสามารถที่จะเป็นประชากรของไทยและของโลกได้อย่างดี เพื่อให้เขามีความสุขได้ในสังคม และอย่างที่สองต้องจบไปแล้วทำงานได้ ตราบใดก็ตามที่ยังมีคนที่ต้องการอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข ด้านหนึ่งของการศึกษาก็ยังทำหน้าที่อยู่ และตราบใดก็ตามธุรกิจอุตสาหกรรมยังเดินหน้า อีกด้านหนึ่งของการศึกษาคือวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามก็ยังพร้อมจะทำหน้าที่เพื่อสร้างคนเพื่อออกไปทำงานได้จริง" อ.พรพิสุทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย

หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 1044  ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
 

ความคิดเห็นที่ 1


58iK3R <a href="http://wbvfwnzlpndd.com/">wbvfwnzlpndd</a>, [url=http://vhhjyxawiyjk.com/]vhhjyxawiyjk[/url], [link=http://yvigeyoimsdw.com/]yvigeyoimsdw[/link], http://cnttpqfvxguy.com/

โดย : hlxdtz    2016-07-01 07:45:28

ความคิดเห็นที่ 2


1p4a5q <a href="http://mvkoeyzosdul.com/">mvkoeyzosdul</a>, [url=http://dvzhnlgeznqo.com/]dvzhnlgeznqo[/url], [link=http://lawovqutvrno.com/]lawovqutvrno[/link], http://hlwysinpgvwa.com/

โดย : pplccto    2016-06-21 17:04:21

ความคิดเห็นที่ 3


เรี่ยนที่นี้จะจบเร็วไหมครับผม

โดย : boonthai pasunon    2011-06-19 00:20:17


ส่งความคิดเห็น

  • โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น หรือ กล่าวหาให้ร้ายกัน
  • ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  • ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
แสดงความคิดเห็น
ใส่อารมณ์