หางานด่วนทันใจ เว็บหางาน ของคนทันสมัย มีข้อมูล Resume
ทั้งหมด 23465
 
หน้าแรก >Education > เครื่องผ่าปลากะตัก ช่วยชุมชน ฝีมือนักศึกษา มทร.ธัญบุรี
 
เครื่องผ่าปลากะตัก ช่วยชุมชน ฝีมือนักศึกษา มทร.ธัญบุรี
  www.mrthaijiob.com  วันที่  15  มิ.ย  2555
 

เครื่องผ่าปลากะตัก ช่วยชุมชน ฝีมือนักศึกษา มทร.ธัญบุรี


                   ปลากะตักเป็นปลาผิวน้ำขนาดเล็ก อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง มีชื่อเรียกหลายชื่อตามท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป อาทิ ไส้ตัน  ปลาหัวอ่อน ปลาจิ้งจั๊ง  ปลามะลิ   ปลายู่เกี้ย  ปลาเก๋ย  ปลากล้วย  ชาวประมงนิยมใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำน้ำปลาชั้นดี บูดู และปลาป่น  นอกจากนี้ปลากะตักยังนิยมนำมาแปรรูปเป็นปลาตากแห้ง หรือเป็นที่รู้จักในนามของปลาไส้ตันตากแห้งหรือปลาฉิ้งฉ้าง สามารถจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จะเห็นว่าช่วงเวลา2-3 ปีมานี้ ความต้องการปลากะตักตากแห้งของต่างชาติ ที่เข้ามากว้านซื้อปลากะตักของไทยสูงกว่าความต้องการในประเทศสูง 5-10 เท่าตัว            
             
   
ทั้งนี้แม้ความต้องการผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งมีจำนวนมากขึ้น แต่ชาวบ้าน ผู้ผลิตปลาไส้ตันตากแห้งกลับประสบปัญหาผลิตได้ไม่ทันกับความต้องการของตลาด ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผลิตได้ล่าช้าคือ กรรมวิธรการผลิต ที่ต้องใช้แรงงาน และเวลา เนื่องจาก ก่อนจะได้ปลากะตักตากแห้งสำเร็จรูป ผู้ผลิต จะต้องนำปลาะตักไปต้ม และตากแห้ง จากนั้นก็ต้องเด็ดหัว และผ่าเอาก้างออก กรรมวิธีดังกล่าวมานี้ล้วนแต่ใช้แรงงานคน ซึ่งทำได้ช้าไม่ทันกับความต้องการ อีกทั้งมือที่เด็ดหัวปลา และฉีกเอาก้างออกเมื่อต้องทำในปริมาณมากๆก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
           
              
   
ด้วยเหตุนี้เอง ที่ทำให้
 นางสาวศิริวรรณ  สุขเขียว นางสาวสุนิสา  ทอทอง  นางสาวสิรินทร์พร  แข่งขัน นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้ลงไปร่วมรับฟังปัญหาของชาวบ้าน และเกิดแรงบันดาล และร่วมกันคิดประดิษฐ์เครื่อง ผ่าปลากระตักขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว จนสามารถนำไปช่วนทุ่นแรงของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี
            
               
  
นักศึกษาเจ้าของผลงาน เปิดเผยว่า “ก่อนอื่นต้องขอบคุณ  อาจารย์พฤกษา   สวาทสุข (มทร.ธัญบุรี)
และดร.ศุภกิตต์   สายสุนทร (ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน) ที่ได้เป็นที่ปรึกษาตลอดทั้งโครงการ ส่วน เครื่องผ่าปลากะตักที่พวกตนคิดค้นขึ้นมานั้น ก็สามารถนำไปให้ชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพทำปลากะตักตากให้ใช้อย่างได้ผลและเป็นที่น่าพอใจ”
           
            
    
พวกเขายังได้เล่าถึงผลงานอันน่าภูมิใจนี้ให้ฟังว่า  เราออกแบบ และพัฒนาขึ้น  เพื่อใช้กับกระบวนการแปรรูปปลากะตัก เพื่อลดการใช้แรงงานคน ในกระบวนการเด็ดหัวปลา และผ่าซีกเอาก้างปลาออก การทำงานของเครื่องคือ เมื่อป้อนปลากะตักลงเครื่อง ผ่านลูกกลิ้งทรงกระบอกเข้าสู่ใบมีด เพื่อทำการผ่าปลากะตักให้แยกเป็น 2 ซีก โดยมีลมเป่าทำให้ปลาที่ผ่าได้ตกหล่นสู่ตะแกรงคัดแยก ระหว่างเศษไส้ ก้าง และหัวปลา ออกจากตัวปลา ส่วนปลาที่ไม่ได้ถูกผ่าจะมีการลำเลียงผ่านสกรูลำเลียงเพื่อนำกลับไปผ่าซ้ำ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดอาศัยแรงงานคนคือใส่ปลาลงเครื่องและควบคุมเครื่องเพียงหนึ่งคนเท่านั้น ไม่ได้สิ้นเปลืองแรงงาน ซึ่งตามปกติแล้วหากจ้างแรงงานคนจะ จ้างกันกิโลกรัมละ 2 บาท และได้ปริมาณเพียงวันละ 10 กิโลกรัม แต่เมื่อใช้เครื่องผ่าปลากระตัก จะสามารถทำงานได้ 2.5 กิโลกรัมต่อชั่วโมงเลยทีเดียว        
                       
ซึ่งถ้าหากผู้ใดที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
www.rmutt.ac.th

 

มณีรัตน์  ปัญญพงษ์
กองประชาสัมพันธ์ราชมงคลธัญบุรี              

หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 506  ครั้ง

สนับสนุนเนื้อหาโดย