หางานด่วนทันใจ เว็บหางาน ของคนทันสมัย มีข้อมูล Resume
ทั้งหมด 23450
 
หน้าแรก >Interview > อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (มหาชน)รับวุฒิ ป.ตรี-โท ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่)
 
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (มหาชน)รับวุฒิ ป.ตรี-โท ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่)
  www.mrthaijob.com  วันที่  28  มี.ค  2555
 

อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (มหาชน)รับวุฒิ ป.ตรี-โท ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่            บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหา ชน) ผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี มีความมั่นคง และจดทะเบียนอยู่ในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสาขาใน 3 ภูมิภาคหลัก ต้องการรับสมัครบุคลากรที่จะมาช่วยขยายองค์กร เพื่อรักษาความเป็นผู้นำตลอดไป

             คุณโอษน์เอม ทิตตยานนท์ เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในแต่ละปีจะมีการเปิดรับสมัครพนักงานตั้งแต่ต้นปี โดยหน่วยงานของบริษัทจะมีการแจ้งความต้องการเข้ามาว่าแต่ละส่วนงานต้องการอัตรากำลังคนเท่าไร ซึ่งฝ่ายบุคคลก็จะพิจารณาจากกำลังคนตรงนั้น โดยดูความเหมาะสมว่าแต่ละตำแหน่งงานอยู่ส่วนใด และมุ่งหาเป้าหมายนั้น ๆ เป็นหลัก ซึ่งวิธีสรรหาบุคลากรของบริษัทมีหลายช่องทางด้วยกัน เช่น การออกบู๊ธรับสมัครงานตามงาน Job Fair ต่าง ๆ การลงประชาสัมพันธ์ในนิตยสารหางาน การประกาศรับสมัครงานตามเว็บไซต์หางานของบริษัทและเว็บต่าง ๆ และติดประกาศรับสมัครตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อที่จะได้คัดเลือกคนได้อย่างทั่วถึงที่สุด

            สำหรับคุณสมบัติของพนักงานแต่ละตำแหน่งงานนั้น แต่ละส่วนงานจะไม่เหมือนกัน เราจะพิจารณา จากหน้าที่ของพนักงานเป็นหลัก และนำมาสรุปดูแต่ละส่วนงานตามคุณสมบัติที่เจาะลึกลงไปว่าในแต่ละหน้าที่มีอะไรบ้าง ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานนั้น สมัยก่อนเราจะเน้นประสบการณ์ของผู้สมัครเป็นหลัก เพราะธุรกิจของเราเป็นลักษณะการขายสินค้า เราจึงต้องเน้นประสบการณ์ แต่ ณ ปัจจุบันทางผู้บริหารมองว่าอยากต้อนรับเด็กจบใหม่เข้ามาร่วมงาน บางทีความคิดและมุมมองของเด็กจะเป็นอีกมุมหนึ่ง จึงอยากจะต้อนรับตรงนี้เข้ามาร่วมงานกับเราเพิ่มมากขึ้น

              ในส่วนของการทดลองงาน ทางบริษัทกำหนดระยะเวลาในการทดลองงาน 119 วัน โดยพิจารณาจากผลปฏิบัติงาน ความเข้าใจในส่วนของงาน ซึ่งไม่ได้มองการทำงานเพียงอย่างเดียว แต่เรามองถึงวัฒนธรรมองค์กรด้วยว่าพนักงานสามารถที่จะเข้ากับองค์กรได้หรือไม่ ซึ่งแรงจูงใจที่ทำให้พนักงานอยู่กับบริษัทได้นานนั้น ด้วยความสัมพันธ์ของผู้บริหารกับพนักงาน พนักงานดูแลกันเหมือนพี่น้อง เราให้ความสำคัญกับทุกคน แม้กระทั่งพนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่ เราดูแลกันตั้งแต่ปฐมนิเทศ หรือทุกเรื่องที่สามารถดูแลได้ เพื่อที่พนักงานจะได้มั่นใจได้ว่าเขาสามารถทำงานกับเราและอยู่กับบริษัทได้นาน

              ความก้าวหน้าของพนักงานที่อยู่ที่นี่ ในขั้นตอนการเจริญเติบโตนั้นมีตั้งแต่พนักงาน หัวหน้างานขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการทำงานของแต่ละคนเป็นหลัก ผู้บริหารที่นี่เปิดกว้างทางความคิด ให้พนักงานได้มีไอเดีย แสดงความคิดเห็นออกมา และปฏิบัติงานโดยมีจุดมุ่งหมายคือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก แต่ระหว่างทางเปิดกว้างให้แสดงออกอย่างเต็มที่

           “ผู้บริหารของอินเตอร์ลิ้งค์ค่อนข้างมองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ อยากให้หลาย ๆ คนเข้ามาร่วมงานกับเรา รวมทั้งเด็กจบใหม่ด้วย ยินดีต้อนรับทุกสถาบันที่อยากจะมาร่วมงานกับเรา และพร้อมที่จะเติบโตไปกับการขยายงานของบริษัท” เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล กล่าว

            ตำแหน่งต่าง ๆ ที่รับสมัครมีดังต่อไปนี้

 1. พนักงานกราฟิคดีไซน์ เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้ Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effect หากมีความสามารถทำ Motion Graphic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 2. พนักงานบัญชีลูกหนี้ เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือ รือร้น คล่องแคล่ว ขยัน มีไหวพริบ และอดทน

 3. ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาขอนแก่น 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 28-40 ปี วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือปริญญาโท ทุกสาขา มีทักษะผู้นำ และมีประสบการณ์เป็นผู้จัดการสาขา หรือเคยบริหารทีมขาย มีไหวพริบ มุ่งมั่น กระตือรือร้น รักการขายและการบริการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีรถยนต์เป็นของตนเอง สามารถอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษได้ดี ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ขอนแก่น เท่านั้น  มีประสบการณ์ธุรกิจด้านสายสัญญาณ หรือเน็ตเวิร์ค หรือคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ 1 อัตรา เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว ขยัน มีไหวพริบ และอดทนมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง สามารถใช้โปร แกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี สามารถอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี มีประสบการณ์ทางด้านจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 5. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Executive) 3 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา มีบุคลิกดี ขยัน อดทน มีความเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถทำงานเพียงลำพังได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน หากมีประสบการณ์ในการพบปะลูกค้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ในเส้นทางและการเดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี หากมีพาหนะเป็นของตนเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 6. เลขานุการฝ่ายขาย ประจำสาขาเชียงใหม่ 1 อัตรา เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บุคลิกดี มีไหวพริบ ขยัน กระตือรือร้น อดทน และอัธยาศัยดี สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี สามารถอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร หรือธุรการบริษัท หรือ Customer Service จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 7. เลขานุการฝ่ายขาย ประจำสาขาหาดใหญ่ 1 อัตรา เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บุคลิกดี มีไหวพริบ ขยัน กระตือรือร้น อดทน และอัธยาศัยดี สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี สามารถอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร หรือธุรการบริษัท หรือ Customer Service จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 8. เลขานุการฝ่ายขาย ประจำสาขาขอนแก่น 1 อัตรา เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บุคลิกดี มีไหวพริบ ขยัน กระตือรือร้น อดทน และอัธยาศัยดี สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี สามารถอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร หรือธุรการบริษัท หรือ Customer Service จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 9. เลขานุการฝ่ายขายต่างประเทศ 1 อัตรา เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี บุคลิกดี มีไหวพริบ ขยัน กระตือรือร้น อดทน และอัธยาศัยดี สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี สามารถอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก มีประสบ การณ์ในตำแหน่งที่สมัคร หรือธุรการบริษัท หรือ Customer Service จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 10. พนักงานคลังสินค้า (เบิกสินค้า) 3 อัตรา เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ป.6, ม.3 อดทน ขยัน ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้ หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 11. พนักงานคลังสินค้า 4 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อดทน ขยัน ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบพอสมควร สามารถใช้โปรแกรม MS Excel หรือขับรถโฟร์คลิฟท์ได้ หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 12. เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง บุคลิกดี มีความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร หรือรู้กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 13. Sales Executive 4 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา รักความก้าวหน้า มุ่งมั่น กระตือรือร้น รักการขาย และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีประสบ การณ์งานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี

 14. Sales Engineer 2 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ไฟฟ้า สื่อสาร หรือที่เกี่ยวข้อง รักความก้าวหน้า มุ่งมั่น กระตือรือร้น รักการขาย และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี

 15. Project Sales Manager เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือสูงกว่า มีความเชื่อมั่นสูง รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี มุ่งมั่น กระตือรือร้น สามารถวางแผนการทำงาน และวิเคราะห์ผลของงานได้ด้วยตนเอง สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (อ่าน เขียน ฟัง และพูด) มีประสบการณ์การขายงานโครงการมาไม่น้อยกว่า 5 ปี หากเคยขายงานโครงการภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะ PEA, TOT และ CAT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 16. วิศวกรโยธา/วิศวกรไฟฟ้า (ภาคสนาม) 3 อัตรา เพศชาย อายุ 22-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า (มีใบ กว.) มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษได้ สามารถออกงานภาคสนามได้ มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 17. เลขานุการฝ่ายขาย ประจำสำนักงานใหญ่ 3 อัตรา เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญ ญาตรีขึ้นไป บุคลิกดี มีไหวพริบ ขยัน กระตือรือร้น อดทน และอัธยาศัยดี สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี อ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร หรือธุรการบริษัท หรือ Customer Service จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 18. เจ้าหน้าที่จัดซื้อโครงการ (ด่วนมาก)  เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว ขยัน มีไหวพริบ และอดทน สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี สามารถอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษได้ดี มีประสบการณ์ทางจัดซื้อสินค้าด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการ

 19. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบ การณ์ด้านงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 2 ปี มีความรับผิดชอบสูง อดทน ชอบเรียนรู้งาน และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้ สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้

 20. ผู้จัดการโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Line) 1 อัตรา เพศชาย อายุ 30-45 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า (มีใบ กว.) มีประสบการณ์งานโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง หรือเสาโครงเหล็กไม่น้อยกว่า 3 ปีในตำแหน่งดังกล่าว มีความเป็นผู้นำ มีความขยันและอดทน สามารถวางแผนการทำงาน ควบคุม และทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD และ MS Office ได้ สามารถอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษได้ (สื่อสารได้)

              ผู้สนใจติดต่อได้ที่ Head Office บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซ.รุ่งเรือง ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2693-1222 (20 คู่สาย) แฟกซ์ 0-2693-1399 (2 คู่สาย) สายด่วน 0-2276-0340 เว็บไซต์ http://www.interlink.co.thหน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 744  ครั้ง

สนับสนุนเนื้อหาโดย