หางานด่วนทันใจ เว็บหางาน ของคนทันสมัย มีข้อมูล Resume
ทั้งหมด 23447
 
หน้าแรก >Business Focus > วี.อาร์.เอ็ม. วอยซ์พลัส รับวุฒิ ปวช.-ป.ตรี หลายสาขา หลายอัตรา
 
วี.อาร์.เอ็ม. วอยซ์พลัส รับวุฒิ ปวช.-ป.ตรี หลายสาขา หลายอัตรา
  www.mrthaijob.com  วันที่  21  ธ.ค  2554
 

วี.อาร์.เอ็ม. วอยซ์พลัส  รับวุฒิ ปวช.-ป.ตรี หลายสาขา หลายอัตรา           บริษัท วี.อาร์.เอ็ม. วอยซ์พลัส จำกัด ผู้บุกเบิกและมีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารด้วยเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (VoIP) ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี บริษัทจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นด้วยการบริการทีวีผ่านอินเตอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ VooZ ซึ่งก็คือการบริการทีวีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถรับชมช่องต่าง ๆ มากมาย และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ผนวกความสามารถของเทคโนโลยีของโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตไว้ด้วยกันในคอนเซ็ปต์ Triple Play บริษัทต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมเรียนรู้ และพร้อมก้าวไปกับการเติบโตของบริษัท 

          คุณประดิษฐ์ สิงห์กุล Asst. Human Resource Manager บริษัท วี.อาร์.เอ็ม. วอยซ์พลัส จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทมีการขยายงานทางธุรกิจ จึงเปิดรับผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ส่วนงาน ซึ่งคุณสมบัติที่ทางบริษัทต้องการนั้นหากเป็นเรื่องของช่างเทคนิค จะเปิดรับสมัครวุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง ส่วนตำแหน่งอื่น ๆ ก็จะเปิดรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

           โดยเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานนั้น ทางบริษัทจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สมัคร หากผู้สมัครมีประสบ การณ์ในการทำงานก็อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจากแบบทดสอบของผู้สมัคร โดยจะนำแบบทดสอบมาพิจารณาคัดเลือกพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย

            ในการทดลองงานทางบริษัทกำหนดระยะเวลาในการทดลองงานเป็นเวลา 120 วัน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของทางหน่วยงานต้นสังกัดเป็นหลัก ซึ่งหากมีงาน มีเป้าหมายเป็นการวัดผลได้ชัดเจนว่างานแต่ละอย่างที่หน่วยงานคาดหวังคืออะไร เมื่อถึงช่วงทดลองงานฝ่ายบุคคลก็จะมีการเสนอเอกสารการประเมินไปให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาว่าพนักงานดังกล่าวมีความรู้ความสามารถหรือไม่ และสามารถที่จะทำงานได้ตามมาตรฐานของหน่วยงานหรือสูงกว่ามาตรฐานของหน่วยงาน จากนั้นจึงพิจารณาว่าพนักงานดังกล่าวผ่านการทดลองงานหรือไม่

            ในส่วนของความก้าวหน้าของพนักงานนั้น ทางบริษัทมี career path ให้แก่พนักงานทุกคน ทุกตำแหน่งงาน ขอให้พนักงานทำงานให้เต็มที่ เต็มความรู้ความสามารถ สำหรับอัตราค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการของบริษัทสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นได้ แม้ว่าเราจะเป็นบริษัทเปิดใหม่ก็ตาม ปัจจุบันทางบริษัทกำลังปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้แก่พนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน

            “หากน้อง ๆ ท่านใดสนใจอยากจะร่วมงานกับบริษัท เรายินดีต้อนรับทุกคน ขอให้เป็นคนที่พร้อมเรียนรู้ และพร้อมก้าวไปกับการเติบโตของบริษัท สามารถติดต่อสมัครงานกับเราได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์” คุณประดิษฐ์ กล่าว

           ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

 1. สมุห์บัญชี 

 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญ ญาตรี/โท ด้านบัญชี มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 3-5 ปี มีความรู้ระบบงานบัญชีและงานด้านภาษีอากรเป็นอย่างดี สามารถใช้งานโปรแกรม Express มีความละเอียดรอบคอบ ทนต่อภาวะกดดันได้ดี ไม่ติดปัญหาการเดินทาง

 2. เจ้าหน้าที่บัญชี

 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี

 - วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 2-5 ปี สามารถใช้งาน MS Office ได้คล่อง สามารถใช้งานโปรแกรม Express มีความรู้งานบัญชี ความรู้ด้านภาษี

 3. เจ้าหน้าที่การเงิน

 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี

 - วุฒิปริญญาตรี ด้านการเงิน การธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน 1-3 ปี สามารถอ่านงบการเงินได้ สามารถใช้ MS Office ได้คล่อง

 4. นิติกร

 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

 - วุฒิปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎ หมาย ความรู้ด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ สัญญา สิทธิบัตร มีความสามารถในการร่างและตรวจสอบสัญญา มีใบอนุญาตว่าความ มีประสบการณ์ว่าความในชั้นศาล มีทักษะในการสื่อสารการติดต่อประสานงาน

 5. เจ้าหน้าที่ธุรการ

 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-32 ปี วุฒิปริญ ญาตรี สาขาบริหาร การจัดการ หรือที่เกี่ยว

ข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการ 1-3 ปี ใช้อุปกรณ์สำนักงานได้คล่อง มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 - สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี

 6. เจ้าหน้าที่บุคคล

 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-32 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ

ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการประสานงาน การสื่อ สาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีประสบการณ์การทำงานด้านการสรรหา-คัดเลือก หรือฝึกอบรมตั้งแต่ 1-3 ปี มีความรู้เบื้องต้นใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรง งาน และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรง งานฯ สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี

 7. เจ้าหน้าที่การตลาด

 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

 - วุฒิปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด 1-3 ปี บุคลิกคล่องแคล่ว ทำงานเชิงรุก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร และมีความสามารถในการนำเสนอ ขับรถยนต์ได้และมีพาหนะเป็นของตนเอง

 8. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี

 - วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบ การณ์การทำงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ 1-3 ปี มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และรักในงานบริการ สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี ไม่ติดปัญหาการเดินทาง

 9. Call Center

 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี

 - วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบ การณ์การทำงานด้าน Call Center 1-3 ปี มีทักษะในการประสานงาน การนำเสนอ และรักในงานบริการ สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถทำงานเป็นกะได้ ไม่ติดปัญหาการเดินทาง

 10. Secretary

 - เพศหญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหาร การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานเลขานุการ 1-3 ปี ทำงานเชิงรุก บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร และการนำเสนอ

 11. VoIP System Engineer

 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

 - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาคอมพิว เตอร์ การสื่อสาร โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ใน Microsoft Windows Server, Linux, MySQL

 - มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี ด้านระบบ OS และระบบ Network

 12. Network Engineer

 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ การสื่อสารโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้ใน Microsoft Windows Server, Linux, MySQL มีความรู้ใน Network In-frastructure (Frame Relay, Leased Line, MPLS) มีความรู้เกี่ยวกับ Network Tools เช่น Sniffer, IDS, IPS, Solar winds

 - มีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบ LAN/WAN CCNA Certificate จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี ด้านระบบ Network, LAN, WAN

 13. Web  Programmer

 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

 - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาคอมพิว เตอร์ การสื่อสาร โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ใน IIS, Apache, PHP, HTML, CSS, Macromedia DreamWeaver, Flash, Photoshop, JAVA, AJAX, XML และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ใน Database access โดย MySQL มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน Web Programming และ พัฒนา Software มีประสบการณ์ VoIP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 14. SOC Engineer

 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

 - วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิว เตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการ Implement และระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับ IP, VoIP, IPTV มีประสบการณ์ใน System และ Network Security จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - สามารถทำงานเป็นกะได้ 

 15. Sales Representative (Bang kok/Up country)

 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร และการนำเสนอ มีบุคลิกภาพดี มียานพาหนะเป็นของตนเอง

 16. Technician

 - เพศชาย อายุ 22-35 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างเทคนิค ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปี มียานพาหนะเป็นของตนเอง

              สนใจติดต่อสอบถาม หรือส่งประวัติการทำงานโดยละเอียด พร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ บริษัท วี.อาร์.เอ็ม. วอยซ์พลัส จำกัด 54 อาคารบีบี ชั้น 9 ห้อง 3911-3915 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0-2204-7999 ต่อ 126 (คุณเกรียงศักดิ์ พรมสุรินทร์) โทรสาร 0-2204-2088 Website: www.voizplus.com E-mail: recruit@voizplus.comหน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 806  ครั้ง

สนับสนุนเนื้อหาโดย
 

ความคิดเห็นที่ 1


I agree with your thought.Thank you for your sharing.
????????????? http://www.thbsf.com/

โดย : ?????????????    2013-09-08 19:30:08

ความคิดเห็นที่ 2


Truly nice and well written article. The ideas are strongly pointed out and clearly emphasized. Thanks for sharing your thoughts and ideas on this one. You write about this topic very well. I really enjoy reading your blog and I will definetly bookmark it! Keep up the interesting posts.
?????? ??? http://www.monclerdown2014.com/

โดย : ?????? ???    2013-09-07 11:07:21


ส่งความคิดเห็น

  • โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น หรือ กล่าวหาให้ร้ายกัน
  • ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  • ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
แสดงความคิดเห็น
ใส่อารมณ์