ŧɳ
ѵҤɳ

Package
ระยะเวลา
การลงโฆษณา
การสืบค้นผู้สมัครงาน
โปรโมชั่นพิเศษ
หากชำระค่าบริการภายใน 7 วัน


ราคา
Soft 2 Weeks 2 สัปดาห์ 1 ตำแหน่ง 900 ฉบับ

700.- (+VAT 7%= 749.-)
ชำระสุทธิ 749.-


ʹ觫ɳ Դͽ¢
02-435-2345 س تҹѹ 126, س Ѵ 145
Soft 1 Month 1 เดือน 1 ตำแหน่ง 900 ฉบับ
แถมฟรี 7 วัน
1,000.- (+Vat = 1,070.-)
(ѡ 2% = 20.-)
ط 1,050.-

ʹ觫ɳ Դͽ¢
02-435-2345 س تҹѹ 126, س Ѵ 145
Smile 1 Month 1 เดือน ไม่จำกัด ไม่จำกัด

 

แถมฟรี 30 วัน
1,500.- (+Vat = 1,605.-)
(ѡ 2% = 30.-)
ط 1,575.-

ʹ觫ɳ Դͽ¢
02-435-2345 س تҹѹ 126, س Ѵ 145
Smile 2 Month 2เดือน ไม่จำกัด ไม่จำกัด
2,000.- (+Vat = 2,140.-)
(ѡ 2% = 40.-)
ط 2,100.-

ʹ觫ɳ Դͽ¢
02-435-2345 س تҹѹ 126, س Ѵ 145
Smile 3 Month 3 เดือน ไม่จำกัด ไม่จำกัด
2,500.- (+Vat = 2,675.-)
(ѡ 2% = 50.-)
ط 2,625.-

ʹ觫ɳ Դͽ¢
02-435-2345 س تҹѹ 126, س Ѵ 145
Premium 1 Month 1 เดือน ไม่จำกัด ไม่จำกัด
แถมฟรี 45 วัน
+
Free Premuim Baner


2,000.- (+Vat = 2,140.-)
(ѡ 2% = 40.-)
ط 2,100.-

ʹ觫ɳ Դͽ¢
02-435-2345 س تҹѹ 126, س Ѵ 145
Premium 2 Month 2เดือน ไม่จำกัด ไม่จำกัด
2,500.- (+Vat = 2,675.-)
(ѡ 2% = 50.-)
ط 2,625.-

ʹ觫ɳ Դͽ¢
02-435-2345 س تҹѹ 126, س Ѵ 145
Premium 3 Month 3 เดือน ไม่จำกัด ไม่จำกัด
3,000.- (+Vat = 3,210.-)
(ѡ 2% = 60.-)
ط 3,150.-

ʹ觫ɳ Դͽ¢
02-435-2345 س تҹѹ 126, س Ѵ 145
Executive 6 Month 6 เดือน ไม่จำกัด ไม่จำกัด
แถมฟรี 90 วัน
+
Free Executive Baner
5,000.- (+Vat = 5,350.-)
(ѡ 2% = 107.-)
ط 5,243.-

ʹ觫ɳ Դͽ¢
02-435-2345 س تҹѹ 126, س Ѵ 145
Executive 1 Year 1 ปี ไม่จำกัด ไม่จำกัด
แถมฟรี 120 วัน
+
Free Executive Baner
8,000.- (+Vat = 8,560.-)
(ѡ 2% = 160.-)
ط 8,400.-

ʹ觫ɳ Դͽ¢
02-435-2345 س تҹѹ 126, س Ѵ 145

วิธี觫 ʹ觫ɳ http://www.mrthaijob.com 02-435-2345 س تҹѹ 126, سѴ 145
  • ส่งรายละเอียดข้อมูลบริษัทและตำแหน่งงานมาที่ sappasan@hotmail.com, sappasanjob@yahoo.com หรือ Fax 02-433-4343, 02-423-2286

 Soft Package แพ็คเก็จเบาๆสำหรับบริษัท ที่ต้องการลงประกาศเพียง 1 ตำแหน่ง และสามารถสืบค้นใบสมัครงานได้
900 ฉบับ ตลอดอายุสมาชิก
** โปรโมชั่น**
- ชำระค่าบริการภายใน 7 วัน แถมระยะเวลาการลงประกาศ ฟรี 7 วัน (เฉพาะแพ็กเก็จ Soft 1 Month)


SOFT PACKAGE

Package
ระยะเวลา
การโฆษณาตำแหน่งงาน
การสืบค้นใบสมัครงาน
ราคา

Soft 2 Week

2 สัปดาห์
1 ตำแหน่ง
900 ฉบับ
700.-(Vat7%= 749.- ชำระสุทธิ= 749.-)
Soft 1 Month
1 เดือน
1 ตำแหน่ง
900 ฉบับ
1,000.- (Vat7%= 1,070.- หัก ณ ที่จ่าย 2%=20.-
ชำระสุทธิ= 1,050.-)


Smile Package แพ็คเก็จเบาๆสำหรับบริษัท ที่ต้องการลงประกาศตั้งแต่ 2 ตำแหน่งขึ้นไป และสามารถสืบค้นใบสมัครงานไดไม่จำกัด ตลอดอายุสมาชิก
** โปรโมชั่น**
- ชำระค่าบริการภายใน 7 วัน แถมระยะเวลาการลงประกาศ ฟรี 30 วัน


SMILE PACKAGE
Package
ระยะเวลา
การโฆษณษตำแหน่งาน
การสืบค้นใบสมัครงาน
ราคา

Smile 1 Month

1 เดือน
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
1,500.-(Vat7%= 1,605.- หัก ณ ที่จ่าย 2%= 30.-ชำระสุทธิ= 1,575.-)
Smile 2 Month
2 เดือน
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
2,000.-(Vat7%= 2,140.- หัก ณ ที่จ่าย 2%= 40.-ชำระสุทธิ= 2,100.-)
Smile 3 Month
3 เดือน
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
2,500.-(Vat7%= 2,675.- หัก ณ ที่จ่าย 2%= 50.-ชำระสุทธิ = 2,625.-)


 Premium Package แพ็คเก็จที่แถม Premium Package ที่หน้าแรก ตลอดอายุสมาชิก การลงประกาศรับสมัครงาน และสามารถสืบค้นใบสมัครงานได้ไม่จำกัด (รับจำนวนจำกัด/เดือน)
** โปรโมชั่น**
- ชำระค่าบริการภายใน 7 วัน แถมระยะเวลาการลงประกาศ ฟรี 45 วัน


PREMIUM PACKAGE
Package
ระยะเวลา
การโฆษณษตำแหน่งาน
การสืบค้นใบสมัครงาน
ราคา

Premium 1 Month

1 เดือน
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
2,000.-(Vat7%= 2,140.- หัก ณ ที่จ่าย 2%= 40.- ชำระสุทธิ= 2,100.-)
Premium 2 Month
2 เดือน
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
2,500.-(Vat7%= 2,675.- หัก ณ ที่จ่าย 2%= 50.-ชำระสุทธิ= 2,625.-)
Premium 3 Month
3 เดือน
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
3,000.-(Vat7%= 3,210.- หัก ณ ที่จ่าย 2%= 60.-ชำระสุทธิ= 3,150.-)
* แถมฟรี Premium Banner ที่หน้าแรก ตลอดอายุสมาชิก*

* Premium Banner คือ รูปแบบ Banner ที่หน้าแรกจะแสดงผลอยู่ในส่วน Premium Company อยู่ด้านล่าง Executive Jobs โดยจะแสดงผลแบบสุ่ม (Random)  โดยจะแสดงผลอยู่ในหน้าเว็บเพ็จ ดังนี้1. แสดงลอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์
2. แสดงผลอยู่ในหน้าค้นหาตำแหน่งงาน (Random ทุกหน้าที่ค้นหางาน)
3. แสดงผลที่หน้ารวม Premium Company ทั้งหมด (จะแสดง Premium Banner ของทุกบริษัทที่หน้านี้)


 
Executive Package แพ็คเก็จที่แถม  Executive Package ที่หน้าแรก ตลอดอายุสมาชิก การลงประกาศรับสมัครงาน และสามารถสืบค้นใบสมัครงานได้ไม่จำกัด (รับจำนวนจำกัด/เดือน)
** โปรโมชั่น**
- ชำระค่าบริการภายใน 7 วัน แถมระยะเวลาการลงประกาศ ฟรี 45 วัน


EXECUTIVE PACKAGE
Package
ระยะเวลา
การโฆษณษตำแหน่งาน
การสืบค้นใบสมัครงาน
ราคา

Executive 6 Month

6 เดือน
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
5,000.-(Vat7%= 5,350.- หัก ณ ที่จ่าย
2%= 107.-ชำระสุทธิ= 5,243.-
Executive 1 Year
1 ปี
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
8,000.-(Vat7%= 8,560.- หัก ณ ที่จ่าย 2%= 160.-ชำระสุทธิ= 8,400.-
* แถมฟรี Executive Banner ที่หน้าแรก ตลอดอายุสมาชิก*

* Executive Banner คือ รูปแบบ Banner ที่หน้าแรกจะแสดงผลอยู่ในส่วน Executive Jobs อยู่ด้านบน Premium Company โดยจะแสดงผลแบบสุ่ม (Random)  โดยจะแสดงผลอยู่ในหน้าเว็บเพ็จ ดังนี้1. แสดงลอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์
2. แสดงผลอยู่ในหน้าค้นหาตำแหน่งงาน (Random ทุกหน้าที่ค้นหางาน)
3. แสดงผลที่หน้ารวม Executive Jobs ทั้งหมด (จะแสดง Executive Banner ของทุกบริษัทที่หน้านี้)สำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างความโดดเด่นให้แก่ การประกาศหางาน ของท่านด้วย Banner ที่หน้าแรกพร้อม
หน้าพิเศษอีก 1 หน้า

ระยะเวลา
อัตราค่าโฆษณา

7 วัน

500 (VAT 7% = 35.00) ชำระสุทธิ 535.00 บาท
1 เดือน
1,500 (VAT 7% = 105.00) ชำระสุทธิ 1,605.00 บาท
2 เดือน
2,700 (VAT 7% = 189.00) ชำระสุทธิ 2,889.00 บาท
3 เดือน
3,600 (VAT 7% = 252.00) ชำระสุทธิ 3,852.00 บาท
6 เดือน
5,400 (VAT 7% = 378.00) ชำระสุทธิ 5,778.00 บาท
1 ปี
9,000 (VAT 7% = 630.00) ชำระสุทธิ 9,630.00 บาท


** ราคาทุกแพ็คเก็จ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)**
กรณีที่ค่าบริการเกิน 1,000 บาท กรุณา หักภาษี ณ ที่จ่าย 2% (ค่าบริการ ค่าสมาชิก) พร้อมจัดส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่ายมาด้วยค่ะ

ŢШӵǼ ѷ þ ӡѴ : 301 193 9307

: 71 /16-17 . Ҫ ǧسԹ ࢵ ҧ͡ ا෾ 10700


ขั้นตอนและวิธีการชำระค่าบริการ
ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ จากนั้น โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของ http://www.mrthaijob.com หรือ FAX สำเนาใบนำ
ฝากมาที่ 02-433-4343 02-423-2286


   ธนาคารกรุงเทพ ฯ สาขาย่อย บางขุนนท์ บัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  บริษัท สรรพสาร จำกัด เลขบัญชี 190-0-491646

˹á | ҡѵ | ҧҹ | 鹻ѵ | ŧɳ | Ѥçҹк | Сͺк


©2004-2008 www.mrthaijob.com .All Rights Reserve

Դͽ¢ . 02-435-2345 226 ҷӡ : ѹ - ء 8.30 .-17.30 .